Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (1123) #108

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1819

 

Δημοτολόγια: D53-7, D73-7,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (3), OTM395 (5), OTM431, OTM455 (2), OTM483, OTM486 (2),

 

Γάμος το 1837 με τον Πολέμη Σταμάτη του Μιχαήλ (Παπασταμάτης (1112) #107 info εννέα τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα