Τζουμέζη Διαμάντη του Δημητρίου (111) #3235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: PDN-131,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1837.

 

Δημοτολόγια: D53-6, D73-10,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM395, OTM431 (5), OTM442, OTM455, OTM462 (4), OTM483,

 

Γάμος το 1858 με τον Παλαιοκρασσά Μιχαήλ του Νικολάου (Μπουλάκα) (131) #3234 info δέκα τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα