Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ (111) #2662

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1825

 

Επάγγελμα: Ξυλουργός

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK-771, EK65-4, EK72-4,

 

Δημοτολόγια: D53-2, D73-4,

 

Γάμος το 1848 με την Πολεμη Ανεζιώ του Γιαννάκη (11271) #2663 ένδεκα τέκνα

 

Στο αρχείο γάμων του Αγίου Γεωργίου ο Νικόλαος Βαλμάς αναφέρεται σαν Νικόλαος Μ. Φιλιππής.

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (3), OTM431, OTM455 (3), OTM483, OTM486 (3),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα