Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Δημητρίου #3420

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Δημοτολόγια: D53-2, D73-5,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374, OTM395 (2), OTM431, OTM455 (3), OTM442, OTM462 (3), OTM486,

 

Γάμος με τον Φαλαγκά Νικόλαο του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415 info οκτώ τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα