Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131) #3415

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1829.

 

Επάγγελμα: Πλοίαρχος

 

Δημοτολόγια: D53-6, D73-5,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EklοKatal-4, EklοKatal-6, EK65-4, EK72-4,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM335, OTM431, OTM442 (3), OTM455 (3), OTM462 (3), OTM486,

 

Γάμος με την Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) #3420 info οκτώ τέκνα

 

Παρεπώνυμο: Λουλίας

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα