Παλαιοκρασσάς Αντώνης του Νικολάου (111111) #3473

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                         

Δημοτολόγια: D53-4, D73-2,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK-44, EklοKatal-3, EklοKatal-5, EK65-2, EK72-2,

 

Επάγγελμα: Ναυτικός, πλοίαρχος

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (2), OTM417 (4), OTM442, OTM455 (2),

 

Γάμος με τη Κουτσούκου Ορσα του Ανδρέα (122) #3474 επτά τέκνα

 

Παρεπώνυμο: Μόσουλας,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα