Σιγάλας Μιχαήλ του Θεοδώρου (111) 466 #2183

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

4 Στα Γιάλια κλπ.: StaPisoGialia

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1934, School1935-2, School1936b, School1937,

 

15 Επιγραφές: epig-AiGiorgisErga,

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γάμος με την Μήλα Ζωή του Γεωργίου, δύο θυγατέρες

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα