Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ιωάννη (111183) #2887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: GNG-12235,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1913

 

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1902.

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1895-1906,

 

Γάμος με την Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314) #2885 info, ένας γιος

 

Λαογραφικά: Laog-IstoriesApoTonPolemo,

 

Κατοικία: Spitia-D3 (Δ3ζ),

 

Παρεπώνυμο: Καταρτζής, Χάλης,

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα