Κυρτάτας Αντώνης του Ανδρέα (141162) #2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: KGD-14116, KGD-141162

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1893.

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1881-1894,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-382,

 

Γάμος με την Τατάκη Ασημίνα του Γεωργίου (14134)  #2702 τέσσερα τέκνα.

 

Λαογραφικά: Laog-IstoriesApoTonPolemo,

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoPano2,

 

Παρεπώνυμο: Ντοντώνης

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα