Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 2.

 

Ο Κουκοτιάνος (πάνω μέρος): Τα σπίτια ανάμεσα στα ρέματα που κατευθύνονται το ένα προς την Πεντάβρυση και το άλλο προς τον κάτω σταθμό, κάτω από τον αμαξιτό δρόμο που οδηγεί στον πάνω σταθμό και πάνω από το δρόμο που οδηγεί από το τέλος του Κακόβολου προς το Ταφείο.

 

11σπίτια

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

Δ2α   Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Χρυσάφη Ζαχαρούλα του Μαυρουδή

         (πρώτος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Βασιλάκη Μαρία του Γεωργίου

         (δεύτερος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Δανιόλος Μιχάλης του Νίκου (111125612) #481 και Λογοθέτη Φρατζέσκα του Αντώνη (122412) #1658.

 

Δ2β   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) #3296 και Παλαιοκρασσά Αγαθή (Αγαθονίκη) του Ηλία (1117) #3293

         τέκνα Νίκος, Ηλίας, Γιώργης, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) #4156 και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117) #4157

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Θανάση.

         Η οικία αυτή ερειπώθη.

 

Δ2γ   Γιαλούρης Αθανάσης του Γιαννάκη (122331) #870 και Μπέη Ιωάννα του Δημήτρη (114213) #259

         τέκνο Αθηνά.

 

Δ2δ   Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Νικολάου (132) #1425 και Χαζάπη Καλλιόπη του Γιαννάκη (1115) #1415

         τέκνο Μαριγούλα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολού (1262) #157 και Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου (1321) #1717

         τέκνα Καλλιόπη, Ευανθούλα, Φιλία, Φραγκούλα, Νικολός και Γιώργης.

 

Δ2ε   Μοσχόβης Γιάννης του Βασίλη και Γιαλούρη Φιλία του Γιαννούλη (12624) #164

         τέκνα Βασίλης, Κυριάκος και Μαρία.

 

Δ2ζ   Εξαδάκτυλος Πέτρος του Γιάννη (13) #1808 και Λογοθέτη Ευτυχία του Αντώνη (1225) #1784

         τέκνα Γιάννης, Αντώνης, Μαρία και Γιώργης.

         Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γιώργη (11122311) #1826 και Εξαδακτύλου Μαρία του Πέτρου (133) #1824

         τέκνα Ευτυχούλα, Γιώργης και Πέτρος.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολού (12212) #1831 και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111) #1829

         (πρώτος γάμος της Ευτυχούλας) χωρίς απογόνους.

         Σωτηρίου Κώστας του Παναγιώτη και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111) #1829

         τέκνο Κωνσταντίνος.

 

Δ2η   Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχάλη (111) #3227 και Παλαιοκρασσά Μαρία του Γεωργίου (13162) #3226

         τέκνα Λαρκαρίτσα. Σούλα και Κούλα.

         Χαζάπης Αντώνης του Γιαννούλη (11313) #303 και Γιαννίση Λασκαρίτσα του Νικολάου (1111) #1439

         τέκνα Μαρία και Γιαννούλης.

         Πολέμης Νικολός του Γιώργη (1112652) #54 και Χαζάπη Μαρία του Αντώνη (113131) #315.

 

Δ2θ   Ρούσσος Νίκος του Λινάρδου (17) #4296 και Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (1113) #4302

         τέκνο Βαγγέλης.

 

Δ2ι    Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) #247 και Χαζάπη Καλλιόπη του Αντώνη (1141) #1450

         (πρώτος γάμος του Παλαιοκρασσά) τέκνα Νικολός, Ρίτσα, Στρατής, Αντώνης και Αθηνά.

         Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) #247 και Κουρτέση Μαρίκα

         (δεύτερος γάμος του Παλαιοκρασσά) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Δημήτρης του Γιάννη (11421) #1608 και Παλαιοκρασσά Αθηνά του Σταμάτη (12435) #253

         τέκνα Καλλιόπη, Μαρία και Ιωάννα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχάλη (122211) #871 και Μπέη Μαρία του Δημήτρη (114212) #258

         τέκνα Μιχάλης και Δημήτρης.

 

Δ2κ   Βαλμάς Μιχάλης του Δημήτρη (111163) #872 και Μπέη Καλλιόπη του Δημήτρη (114211) #257

         τέκνα Αθηνά και Δημήτρης .

         Σύμπουρας Βαγγέλης του Αντώνη (15113) #203 και Βαλμά Αθηνά του Μιχάλη (1111631) #261

         τέκνα Μικαέλα και Αντώνης.

 

Δ2λ   Μανδαράκας Δημήτρης του Αντρίκου (123) #2085 και Μπέη Πίτσα (Καλλιόπη) του Μιχάλη (11255) #2091

         τέκνα Φρατζέσκα, Λίτσα (Θέκλη) και Λασκαρώ.

         Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (1223122) #229 και Μανδαράκα Λασκαρώ του Δημήτρη (1233) #1396.

Δ1

Δ4

Δ3

Α8

Α9