Δ1α   Μανδαράκας Νικόλας του Αντώνη και Φράγκα …

         τέκνα Αντώνης, Γιάννης, Μόσχα, Φιλιώ και Σοφία.

         Μανδαράκας Αντώνης του Νικόλα και Μάνεση Ιωάννα

         τέκνα Ελένη, Νίκος, Φραγκούλα και Βασιλική.

         Γιαννίσης Κωνσταντής του Αντώνη (123) και Μανδαράκα Σοφία του Αντώνη.

 

Δ1β   Μπέης Γιάννης του Δημήτρη (1142) #3274 και Βροντίση Μαριώ του Αντώνη (1233) #3271

         (πρώτος γάμος της Βροντίση) τέκνα Δημήτρης και Ερηνούλα.

         Γιαννίσης Αντώνης του Νικολού (12) #3278 και Βροντίση Μαριώ του Αντώνη (1233) #3271

         (δεύτερος γάμος της Βροντίση) τέκνα Νικόλαος, Λεωνίδας, Κωνσταντίνος  και Ευγενία.

         Μπέης Γιώργης του Θοδωρή (11222) #219 και Γιαννίση Ευγενία του Αντώνη (124) #1869

         (δεύτερος γάμος του Μπέη) τέκνο Πέτρος.

         Ζαννάκης Μιχάλης του Φρατζέσκου και Μανδαράκα Ελευθερία

         τέκνο Φρατζέσκος.

 

Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 1.

 

Τα σπίτια πάνω από τον αμαξιτό δρόμο που οδηγεί στον πάνω σταθμό.

 

5 σπίτια

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

  

 

 

Δ1γ   Μυλωνάς Ιωάννης του Σάββα (1) #4154 και Τίσση Δέσποινα του Αναστασίου

         τέκνα Σάββας και Αναστάσιος.

 

Δ1δ   Γιαννίσης Γιώργης του Μιχάλη (113) #1028 και Βεστάρχη Μαριγούλα του Λεωνίδα (115) #1015

         τέκνα Μιχάλης, Ευανθούλα, Λεωνίδης, Ηλίας, Νίκος, Γιάννης, Αντώνης και Δημήτρης. 

         Μπάλσης Νικόλας του Βαγγέλη (11241) #4308 και Γιαννίση Ευανθούλα του Γιώργη (1132) #4301

         τέκνο Μαρία.

 

Δ1ε   Ζαννάκης Γιαννιός του Νικολού (12) και Παλαιοκρασσά Ερηνιώ του Μιχαήλ (111122)

         (δεύτερος γάμος του Ζαννάκη) χωρίς απογόνους.