1

 

Ζιώτης Στέφανος του … #2879

1813

... Ανδριάνα ... (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Κέτση Βασίλειο του Ιωάννη  #3874  (βλέπε δέντρο «Κέτσης Ιωάννης»))

 D,

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1838

Ζιώτη Αικατερίνη του Στεφάνου

 

 

 D, D,   

 

 D

12

1841

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου  #2882

 

 

 Μ, M, D, D,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

12

1827

Μπέης Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ) #2883

1841

Ζιώτη Ελένη του Στεφάνου #2882

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Ζιώτη Στέφανου  #2879

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Ζιώτη Δημητρίου του Πέτρου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Ζιώτη Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ