1

 

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος  #4791

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1805

Σελάς ή Σιγάλας Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γεωργίου #4792

 

 

Ναυτικός, αλευρομυλωνάς

D, D, D,

 

D

12

1815

Σελάς ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου #4793

 

 

Μυλωνάς, γεωργός

D, M, D, D, D, D,

 

 

13

 

Σελάς ή Σιγάλας Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1805

Σελάς ή Σιγάλας Ιωάννης (Γιαννάκης) του Γεωργίου #4792

1815

Αννέζα ...

 

D,

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Σελά ή Σιγάλα Μαριορά (πιθανόν παραφθορά του Μαριγώ) του Ιωάννη (Γιαννάκη)

 

 

D,

 

D

112

1830

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης) #4265

 

 

Ξυλουργός Κωνσταντινούπολη

D, Π, Μ, D, D, D, D,

 

 

113

1842

Σελάς ή Σιγάλας Νικόλαος του Ιωάννη (Γιαννάκη)

 

 

D,

 

D

114

1844

Σελά ή Σιγάλα Ελένη του Ιωάννη (Γιαννάκη)

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1830

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Γιαννάκη) (Ψυχάρης)  #4265

1839

Μπέη Μαργαταρώ (Ταρώ) του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #4255

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1855

Σελά ή Σιγάλα Πάτρα του Γεωργίου

 

 

παντρεύτηκε, άγνωστοι οι απόγονοι

D,

 

 

1122

1864

Σελάς ή Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου #1420

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1864

Σελάς ή Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου #1420

γάμος 1887

1864

Χαζάπη Φραέσκα του Γιαννάκη (Ιωάννη) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1412

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11221

 

Σελά ή Σιγάλα Ταρώ (Μαργαρώ) του Ιωάννη #4800

 

 

 

 

 

11222

 

Σελά ή Σιγάλα Μαριγούλα του Ιωάννη #4801

 

 

 

 

 

11223

1899

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (Μάστορας) #3220

 

 

info

 

Φ

11224

1900

Σιγάλα Αννα του Ιωάννη #1656

 

 

Φ

D, M,

 

 

11225

 

Σελά ή Σιγάλα Βρυσηίς του Ιωάννη  #4802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11221

 

Παναγιωτίδης Στέφανος

 

Σελά ή Σιγάλα Ταρώ (Μαργαρώ) του Ιωάννη #4800

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

112211

 

Παναγιωτίδη Φιφή του Στέφανου

 

 

 

 

 

112212

 

Παναγιωτίδη Παρθένα του Στέφανου

 

 

 

 

 

112213

 

Παναγιωτίδη Σοφία του Στέφανου

 

 

 

 

 

112214

 

Παναγιωτίδης … του Στέφανου

 

 

 

 

 

112215

 

Παναγιωτίδης … του Στέφανου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11222

 

Φωτόπουλος ... (Πειραιά)

 

Σελά ή Σιγάλα Μαριγούλα του Ιωάννη #4801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112221

 

Φωτοπούλου Θεώνη

 

 

 

 

 

112222

 

Φωτόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11223

1889

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος του Ιωάννη (Ψυχάρης) (Μάστορας) #3220

γάμος 1921 Χ.Α.

1894

Παλαιοκρασσά Μαρία του Νικολάου (Μπουλάκα) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου ") #3215

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11224

 

Ραΐσης Β.

1900

Σελά ή Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (πρώτος γάμος της) #1656

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11224

1891

Μάνεσης Μιχαήλ του Λεονάρδου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Τσατσομοίρου Ορσάκη του Ερωτοκρίτου) (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #463

γάμος 1931

1900

Σελά ή Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (δεύτερος γάμος της) #1656

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11225

 

Λάμπρου Αλέξανδρος (δεύτερος γάμος του, από τον πρώτο είχε ένα παιδί (Ιωάννης))

 

Σελά ή Σιγάλα Βρυσηίς του Ιωάννη #4802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112251

 

Λάμπρου Πόπη του Αλεξάνδρου  #4813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112251

 

Θεοφανίδης ...

 

Λάμπρου Πόπη του Αλεξάνδρου  #4813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122511

 

Θεοφανίδης Θωμάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1815

Σελάς ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου #4793

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου ") #4815

D

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1834

Σελά ή Σιγάλα Ειρήνη του Περάκη

 

 

D,

 

D

122

1836

Σελά ή Σιγάλα Μαρία του Περάκη

 

 

Μ,

 

D

123

1840

Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος του Περάκη

 

 

ναύτης, Μεσίτης Κωνσταντινούπολη

D, D, D, D, D,

 

D

124

1842

Σελά ή Σιγάλα Ανδριάνα του Περάκη #4572

 

 

M, D, D,

 

D

125

1847

Σελά ή Σιγάλα Μαριγώ του Περάκη #4581

 

 

πήρε το όνομα της αδελφής της Μαρίας η οποία εν τω μεταξύ απεβίωσε

D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

124

1841

Μπαφαλούκος Αντώνιος του Θεοδώρου (βλέπε δέντρο "Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου") #4570

γάμος 1867

 

γάμος 1867 Καΐρ.Β.

1842

Σελά ή Σιγάλα Ανδριάνα του Περάκη  #4572

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

125

1836

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαζάπης (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ") #4576

γάμος 1876

1847

Σελά ή Σιγάλα Μαριγώ του Περάκη #4581

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Σελάς ή Σιγάλας Νικόλαος του Γεωργίου

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

131

 

Σελάς ή Σιγάλας Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

αλευρομυλωνάς

D

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σελά ή Σιγάλα Γεωργίου #4791

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Σιγάλα Αλεξίου του Ιωάννη πατήστε εδώ