Μ

1

1774

Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη (απεβίωσε το 1859, αιτία θανάτου "γηρατειά")  #2

 

D,    

1786

... Φρατζέσκα ...

D   

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1804

Σύμπουρας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Χ.Α.

Ναυτικός

 

 

12

1813

Σύμπουρα Ασημένια (Ασημίνα) του Νικολάου #1436

 

 

M, D,    

 

 

13

1806

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου #2003

 

 

info

 

 

14

1818

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #1169

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

12

1813

Χαζάπης Αντώνιος του Ιωάννη (Μακρής) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1405

1813

Σύμπουρα Ασημένια (Ασημίνα) του Νικολάου

#1436

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

13

1815

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου #2003

γάμος 1835

1821

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου (βλέπε δέντρο "Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου") #3065

M

 

 

 

 

 

 

 

D

131

1838

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #3066

 

 

ναύτης

D, M, D, D, D, D,

 

D

132

1843

Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Δημητρίου #1425

 

 

D

 

D

133

1845

Σύμπουρας Λεωνίδας του Δημητρίου #3067

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

 

134

1845

Σύμπουρα Ειρήνη (Ποδαρού) του Δημητρίου

 

 

Π, Μ, D,

 

 

135

 

Σύμπουρα Μαρία του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

131

1838

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #3066

γάμος 1861

1844

Λογοθέτη Ζάννα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη ") #989

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

1311

1864

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου

 

 

M, D,

 

 

1312

1866

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Π, M, D,

 

 

1313

1870

Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα Θεοφίλη του Νικολάου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

132

1843

Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Δημητρίου #1425

γάμος 1901

 

Χαζάπη Καλλιόπη του Γιαννάκη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1415

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1321

 

Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου #1717

 

 

D, D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1321

1891

Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #157

γάμος 1923

 

Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου #1717

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

133

1845

Σύμπουρας Λεωνίδας του Δημητρίου #3067

 

Ειρήνη ...

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

1331

1867

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

1332

 

Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα Μαριώ του Λεωνίδα

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ

134

1834

Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος")

1845

Σύμπουρα Ερηνιώ (Ειρήνη) (Ποδαρού) του Δημητρίου

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14

1818

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #1169

1824

Πολέμη Φλωρέζα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1165

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

1846

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

D, D,

 

 

142

1850

Σύμπουρα ή Μπουκουβάλα Φραζέσκα του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

143

1852

Σύμπουρα ή Μπουκουβάλα Ειρήνη του Αντωνίου

 

 

D,

 

Φ

144

1854

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο του ιδίου "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #2004

 

 

ναύτης

D, D, D

 

D

145

1855

Μπουκουβάλα Φρατζέσκα του Αντωνίου #3049

 

 

D, D

 

D

 146

1856

Μπουκουβάλα Μαρία του Αντωνίου

 

 

 

 

Φ

147

1861

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #3051

 

 

απεβ. 1916

D, D, D, D

 

 

 148

1862

Μπουκουβάλα Ασπασία του Αντωνίου

 

 

Μ,

 

 

149

1866

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντωνίου #3053

 

 

 

 

 

14Α

 

Μπουκουβάλα Διαμάντη του Αντωνίου #3038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141

1854

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο του ιδίου "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #2004

γάμος 1883

1861

Δουλμπέρη Ειρήνη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ροΐδης ή Δουλμπέρης Δημήτριος") #3054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

142

1850

Τζουμέζης Θεοδόσιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Τζουμέζης Θεοδόσιος")

γάμος 1877

1856

Μπουκουβάλα Φραεσκούλα (Φρατζέσκα) του Αντωνίου #3049

D

 

 

 

 

 

 

σημ. Στο αρχείο Γάμων η Φραεσκούλα αναγράφεται σαν Βουκουβάλα Φρατζέσκα...

 

 

Φ

147

1861

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #3051

γάμος 1893

1866

Κυρτάτα Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #3056

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1471

1896

Μπουκουβάλα Φλώρα του Γεωργίου  #3057

 

 

D, M,

 

D

1472

1900

Μπουκουβάλα Αννίκα του Γεωργίου

 

 

M,

 

Φ

1473

 

Μπουκουβάλα Ελένη του Γεωργίου #3058

 

 

D

 

 

1474

 

Μπουκουβάλα Αρετή του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1471

1886

Κυρτάτας Ανδρέας του Πέτρου (Μπαντίας) (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") Πατ. #4209

Χ.Α.

1896

Μπουκουβάλα Φλώρα του Γεωργίου #3057

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1472

1889

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") Πατ. #2358   

γάμος 1926 Χ.Α.

1900

Μπουκουβάλα Αννίκα του Γεωργίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1473

 

Σαρρής Ανδρέας του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #3061

 

Μπουκουβάλα Ελένη του Γεωργίου #3058

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149

1866

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντωνίου #3053

 

Χριστίνα...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1491

 

Μπουκουβάλα Μπέμπα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

1492

 

Μπουκουβάλας Νίκος του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Α

1872

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #3036

 

Μπουκουβάλα Διαμάντη του Αντωνίου #3038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη #2

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ