1

 

Σύμπουρας Γιαννούλης #4488

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1778

Σύμπουρας Αντώνιος του Γιαννούλη #4489

 

 

Ναυτικός

D,

 

D

12

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Γιαννούλη

 

 

Ναυτικός

 

D

13

1790

Σύμπουρας Ανδρέας του Γιαννούλη #4491

 

 

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1778

Σύμπουρας Αντώνιος του Γιαννούλη #4489

1786

Ειρήνη ...

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1808

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Αντωνίου #3932

 

 

M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

111

1803

Μπέης Γεώργιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #3582

1808

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Αντωνίου #3932

M

 

 

 

 

 

 

 

 

D

13

1790

Σύμπουρας Ανδρέας του Γιαννούλη #4491

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

131

1828

Σύμπουρα Ειρήνη του Ανδρέα #3662

 

 

D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

131

1815

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #3661

1823

Σύμπουρα Ειρήνη του Ανδρέα #3662

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Σύμπουρα Γιαννούλη #4488

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ