Φ

1

 

Ρούσσος Λεονάρδος του Ιωάννη  #5054

 

D, Π, Π,

1878

Ζαννάκη Μαργαρίτα του Φρατζέσκου

 

 Φ, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1913

Ρούσσος Ιωάννης του Λεονάρδου

 

 

info

 

Φ

12

 

Ρούσσου Μαρίκα του Λεονάρδου  #1112

 

 

 Φ, Φ

D,

 

 

13

 

Ρούσσος Φρατζέσκος του Λεονάρδου #5058

 

 

info

 

 Φ

14

 

Ρούσσου Ανδριάνα του Λεονάρδου  #2977

 

 

D,

L, L, Π,

 

Φ

15

1916

Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου #5059

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν. - Πλοηγός στο κανάλι του Σουέζ.

Φ, Φ, Φ

D, D, D,

 

 

16

 

Ρούσσου Μαρίνα του Λεονάρδου #5057

 

 

 D,

 

Φ

17

1918

Ρούσσος Νικόλαος του Λεονάρδου #4296

 

 

Απεβ 9/1/2014

Μηχανικός Ε.Ν.

Φ, Φ

D,

 

 

18

 

Ρούσσος Δημήτριος του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

11

1913

Ρούσσος Ιωάννης του Λεονάρδου

Χ.Α.

 

Βαλμά Θεοδώρα του Αντώνη  

 

L, L,

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

12

1898

Πολέμης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος" #1105

γάμος 1938

 

Ρούσσου Μαρίκα του Λεονάρδου #1112

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

14

1897

Ισαρης Γεώργιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ισαρης Δημήτριος") #2973

γάμος 1929 Χ.Α.

 

Ρούσσου Ανδριάνα του Λεονάρδου #2977

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

15

1916

Ρούσσος Χαράλαμπος του Λεονάρδου #5059

 

Ζούζουλα Μαρία

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Ρούσσου Ειρήνη (Ρένη) του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

152

 

Ρούσσος Λεωνίδας του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

Κοριζής Αλέξανδρος

 

Ρούσσου Ειρήνη (Ρένη) του Χαραλάμπους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Βάλβης Ιάκωβος του Ηρακλή #5066

 

Ρούσσου Μαρίνα του Λεονάρδου #5057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου (πρώτος γάμος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Βάλβης Ηρακλής του Ιακώβου (δεύτερος γάμος)

 

Μοσχόβη Μαρία του Ιωάννη (βλέπε δέντρο «Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη») Πατ. #855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

17

 

Ρούσσος Νικόλαος του Λεονάρδου #4296

 

Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #4302

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

171

 

Ρούσσος Ευάγγελος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Ρούσσου Λεονάρδου του Ιωάννη    #5054

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών