1

 

Πολέμης Παπαλεονάρδος (εφημέριος στη Σάριζα - Αποίκια, Αγνωστο πότε γεννήθηκε. Απεβίωσε περίπου το 1808)  #1

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Πολέμης Παπασταματέλος του Παπαλεονάρδου.  #534

Αυτός ο κλάδος κατευθύνθηκε στις Στενιές.

 

 

Αγνωστο πότε γεννήθηκε. Απεβίωσε περίπου το 1822

 

 

12

 

Πολέμης Παπαγιαννάκης του Παπαλεονάρδου.#535

 Αυτός ο κλάδος κατευθύνθηκε στις Στενιές.

 

 

Γίνεται αναφορά σε αυτόν στα έτη μεταξύ 1785 και 1815. Δεν είναι γνωστό πότε γεννήθηκε και πότε απεβίωσε.

 

D

13

 

Πολέμης Νικολός του Παπαλεονάρδου. #536

Αυτός ο κλάδος παρέμεινε στα Αποίκια.

 

 

Γίνεται αναφορά σε αυτόν στα έτη μεταξύ 1785 και 1815. Δεν είναι γνωστό πότε γεννήθηκε και πότε απεβίωσε.

πλοίαρχος

 

 

14

 

Πολέμης Δημήτριος του Παπαλεονάρδου (Χρυσοπηγή - Απατούρια).  #537

Αυτός ο κλάδος παρέμεινε στα Αποίκια.

 

 

Γίνεται αναφορά σε αυτόν στα έτη μεταξύ 1808 και 1820. Δεν είναι γνωστό πότε γεννήθηκε και πότε απεβίωσε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Πολέμης παπαΣταματέλος του Παπαλεονάρδου #534

 

Αξιώτη Μαρία του Γιακουμή

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ

111

1775

Πολέμης παπαΜιχαήλ του παπαΣταματέλου  #538

 

 

Απεβίωσε το 1850

 

 

112

 

Πολέμης Λεονάρδος του παπαΣταματέλου  #539

 

 

Απεβίωσε προ του 1836

 

 

113

 

Πολέμης Δημήτριος του παπαΣταματέλου  #540

 

 

Απεβίωσε προ του 1853

Μ,

 

D

114

1783

Πολέμης Νικόλαος του παπαΣταματέλου  #541

 

 

ναυτικός

Απεβίωσε μετά το 1853

D, D

 

D

115

1793

Πολέμης Γεώργιος του παπαΣταματέλου  #542

 

 

ναυτικός

Απεβίωσε μετά το 1853

D,

 

 

116

 

Πολέμη Ανεζιώ του παπαΣταματέλου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1775

Πολέμης παπαΜιχαήλ του Παπασταματέλου  #538

1783

Φρατζέσκα ...

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1803

Πολέμη Διαμάντη του Μιχαήλ (Βαβαντού) #544

 

 

Π, D, D,

 

 

1112

1810

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) #107

 

 

info

 

D

1113

1817

Πολέμη Λασκαρώ του Μιχαήλ #545

 

 

M, D, D,

 

D

1114

1818

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ #546

 

 

D, D, M, M, D, D,

 

Φ

1115

1820

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ #547

 

 

D,

 

D

1116

1821

Πολέμη Μοσχού του Μιχαήλ #548

 

 

M, D, D,

 

 

1117

1810

Πολέμη Μαρία του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

1795

Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη (Φραγκογιάννης) (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #878

1803

Πολέμη Διαμάντη του Μιχαήλ (Βαβαντού) #544

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112

1806

Πολέμης Σταμάτης του Μιχαήλ (Παπασταμάτης) #107

γάμος 1837

1819

Δουλμπέρη Πετρινόλα του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου") #108

info

 

 

 

 

 

 

 

D

11121

1838

Πολέμης Μιχαήλ του Σταμάτη #550

 

 

ιερεύς

D, D, D, D, D,

 

 

11122

1841

Πολέμης Ζαννής του Σταμάτη #110

 

 

info

 

D

11123

1842

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη #551

 

 

D, M, M, Μ, D, D,

 

 D

11124

1843

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη

 

 

 

 

 

11125

1850

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος) #111

 

 

info

 

 

11126

1853

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη #27

 

 

info

 

D

11127

1856

Πολέμης Νικόλαος του Σταμάτη

 

 

προφανώς ο συνονόματος του αδελφός απεβίωσε πριν αυτός βαπτιστεί, απεβίωσε το 1889. Χ.Α.

δάσκαλος

D, D,

 

 

11128

1858

Πολέμης Ηράκλειος (Ηρακλής) του Σταμάτη #109

 

 

info

 

Φ

11129

1861

Πολέμη Ευανθία του Σταμάτη #112

 

 

απεβίωσε το 1952

D, MD,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11121

1838

Πολέμης Μιχαήλ του Σταμάτη #550

γάμος 1864

 

γάμος 1864 Καΐρ.Β.

1845

Χαζάπη Λασκαρού του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #609

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111211

1866

Πολέμη Πηνελόπη του Μιχαήλ (Χιώταινα)

 

 

Π, D

 

 

111212

 

Πολέμης Σταμάτιος του Μιχαήλ

 

 

Παρίσι

 

 

111213

 

Πολέμης Αντώνιος του Μιχαήλ  #556

 

 

 

 

D

111214

1871

Πολέμη Αννίκα του Μιχαήλ

 

 

D

 

 

111215

1881

Πολέμης Αυγουστής του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1928

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111211

 

Χίος Γεώργιος του Κ.

γάμος 1889

1866

Πολέμη Πηνελόπη του Μιχαήλ (Χιώταινα)

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111212

 

Πολέμης Σταμάτιος του Μιχαήλ

Χ.Α.

 

Δράμαλη Αναστασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111213

 

Πολέμης Αντώνιος του Μιχαήλ

 

Αγλαΐα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112131

 

Πολέμη Λασκαρώ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

1112132

 

Πολέμη Μαριώ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111214

1874

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης) (βλέπε δέντρο "Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου") Πατ. #994

γάμος 1897

1871

Πολέμη Αννίκα του Μιχαήλ

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111215

 

Πολέμης Αυγουστής του Μιχαήλ

 

(Γερμανίς)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11122

1841

Πολέμης Ζαννής του Παπασταμάτη #110

γάμος 1870

 

γάμος 1870 Καΐρ.Β.

1848

Σαρρή Ασημίνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #610

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111221

 

Πολέμης Σταμάτης του Ζαννή

 

 

λέγεται οτι έζησε στην Κούβα εργάστηκε σαν πυγμάχος και ότι απεβίωσε νέος

 

 

111222

1883

Πολέμης Γεώργιος του Ζαννή #143

 

 

info

 

Φ

111223

1888

Πολέμης Μιχαήλ του Ζαννή #141

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ,

D, Π, M,

 

Φ

111224

 

Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή #142

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

 

 

111225

1894

Πολέμη Σταματούλα του Ζαννή  #144

 

 

info

 

Φ

111226

 

Πολέμη Φρατζέσκα του Ζαννή #561

 

 

Φ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111223

1888

Πολέμης Μιχαήλ του Ζαννή (πρώτος γάμος του) #141

Χ.Α.

 

Τελλά Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111223

1888

Πολέμης Μιχαήλ του Ζαννή (δεύτερος γάμος του) #141

 

Κοκκίδου Κατίνα του Αθανασίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112231

 

Πολέμης Ζαννής του Μιχαήλ #146

 

 

Απεβ. 2013

Φ, Φ, Φ

D

 

Φ

1112232

 

Πολέμης Αθανάσιος του Μιχαήλ #147

 

 

Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112231

 

Πολέμης Ζαννής του Μιχαήλ #146

 

Θέμελη Χριστίνα του Θωμά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112232

 

Πολέμης Αθανάσιος του Μιχαήλ #147

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111224

1874

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης") #618

γάμος 1907

 

Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή #142

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111226

 

Γκιάλλης Σπύρος (Πόλη)

 

Πολέμη Φρατζέσκα του Ζαννή #561

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112261

 

Γκιάλλη Ελισώ του Σπύρου #563

 

 

Φ, Φ,

 

Φ

1112262

 

Γκιάλλη Βασιλική του Σπύρου

 

 

 

 

Φ

1112263

 

Γκιάλλη Μαίρη του Σπύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112261

1899

Μισιρλής Θεόδωρος του Αβραάμ #564

 

Γκιάλλη Ελισώ του Σπύρου #563

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11122611

1925

Μισιρλής Μαργαρίτης (Τάκης) του Θεοδώρου #565

 

 

info

 

Φ

11122612

 

Μισιρλή Ρούλα του Θεοδώρου

 

 

Φ

 

Φ

11122613

 

Μισιρλής Σπύρος του Θεοδώρου

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

 

D

11122614

 

Μισιρλής Αναστάσιος του Θεοδώρου #567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11122611

1925

Μαργαρίτης (Τάκης) του Θεοδώρου #565

 

Μπέη Ειρηνούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #5582

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111226111

 

Μισιρλής Θοδωρής του Μαργαρίτη

 

 

 

 

 

111226112

 

Μισιρλή Ανδριάνα του Μαργαρίτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11122613

 

Μισιρλής Αναστάσιος του Θεοδώρου #567

 

Κυρτάτα Σούλα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #887

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

111263

1896

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου #30  

γάμος 1927 Χ.Α.

 

Φαλαγκά Ευτυχία του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") Πατ. #1019

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111264

1898

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου  #31

γάμος 1931

1900

Μπάλκα Ανθούλα του Αυγουστή  #617

M

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112641

 

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη #45

 

 

Φ

D, D

 

 

1112642

 

Πολέμη Ασημίνα του Ιωάννη #46

 

 

 

 

 

1112643

 

Πολέμης Αυγουστής του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112641

 

Πολέμης Δημήτριος του Ιωάννη #45

 

Ραΐση Μαρία του Νικολάου (βλέπε δέντρο «Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας») #888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126411

 

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112642

 

Κουτσούκος Λεωνίδας του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #283

 

Πολέμη Ασημίνα του Ιωάννη  #46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111265

1902

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου  #32

1900

Χαζάπη Μόσχα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου") #889

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

1112651

 

Πολέμης Δημήτριος του Γεωργίου #53

 

 

D

Π,

 

Φ

1112652

 

Πολέμης Νικολός του Γεωργίου #54

 

 

Φ

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112651

 

Πολέμης Δημήτριος του Γεωργίου #53

 

Κορακίτη Ειρήνη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126511

 

Πολέμη Μόσχα του Δημητρίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112652

 

Πολέμης Νικολός του Γεωργίου #54

 

Χαζάπη Μαρία του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #315

info

 

 

 

 

 

 

 

 

11126521

 

Πολέμη Λασκαρώ (Ρίκα) του Νικολάου

 

 

 

 

 

11126522

 

Πολέμης Γεώργιος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11128

1858

Πολέμης Ηράκλειος (Ηρακλής) του Σταμάτη #109

γάμος 1892

1869

Φαλαγκά Πολυξένη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111281

1892

Πολέμης Σταμάτης του Ηρακλή #113

 

 

info

 

 

111282

1895

Πολέμης Νικόλαος του Ηρακλή #115

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε το 1959

D, Π, M,

 

D

111283

1898

Πολέμης Αντώνιος του Ηρακλή

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πνίγηκε το 1917 στο ναυάγιο του ατμοπλοίου "Αικατερίνη Καμπάνη"

M,

 

 

111284

1900

Πολέμης Μιχαήλ του Ηρακλή #114

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, M,

 

D

111285

 

Πολέμη Φραεσκούλα του Ηρακλή #116

 

 

 

 

D

111286

 

Πολέμη Πετρωνία του Ηρακλή #117

 

 

 

 

Φ

111287

 

Πολέμη Μαρία του Ηρακλή

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111281

1892

Πολέμης Σταμάτης του Ηρακλή #113

Χ.Α.

 

Φαλαγκά Ανδριάνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου")  Πατ. #3435

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111282

1895

Πολέμης Νικόλαος του Ηρακλή (Νίκας)  #115

γάμος 1928

 

Πέτσα Ευτυχία του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Πέτσας Δημοσθένης του Βασιλείου") #621

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112821

 

Πολέμης Ηρακλής του Νικολάου #120

 

 

Φ, Φ

D, Π,

 

Φ

1112822

 

Πολέμη Πετρωνία (Νίτσα) του Νικολάου #121

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112821

 

Πολέμης Ηρακλής του Νικολάου #120

 

Μπόνη Ζάννα του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Νικόλαος του Μιχαήλ") #892

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11128211

 

Πολέμη Φωτεινούλα του Ηρακλή #122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11128211

 

Πρέκας ...

 

Πολέμη Φωτεινούλα του Ηρακλή #122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111282111

 

Πρέκα Ζάννα

 

 

 

 

 

111282112

 

Πρέκας Γιάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112822

 

Ζιώτης Μιχαήλ του Δημητρίου (Μπιτίρλας) (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη") #893

 

Πολέμη Πετρωνία (Νίτσα) του Νικολάου #121

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111284

1900

Πολέμης Μιχαήλ του Ηρακλή #114

 

Χαζάπη Ερηνούλα (Ειρήνη) του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου") #894

D

 

 

 

 

 

Η Ερηνούλα απεβίωσε κατά τον τοκετό της

 

 

1112841

 

Πολέμη Ανδριάνα (Νανά) του Μιχαήλ #119

 

 

 

 

 

1112842

 

Πολέμης Ηρακλής του Μιχαήλ #118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112841

 

Σταφυλίδης Ηλίας

 

Πολέμη Ανδριάνα του Μιχαήλ #119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11128411

 

Σταφυλίδη Ειρήνη του Ηλία

 

 

 

 

 

11128412

 

Σταφυλίδης Μιχαήλ του Ηλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112842

 

Πολέμης Ηρακλής του Μιχαήλ #118

 

Παζάροβα-Γκίκα Αικατερίνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11128421

 

Πολέμη Ειρήνη του Ηρακλή #574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11128421

 

Μουγής Βασίλης

 

Πολέμη Ειρήνη του Ηρακλή #574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111285

1894

Παλαιοκρασσάς Ευάγγελος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #620

γάμος 1928

 

Πολέμη Φραεσκούλα του Ηρακλή #116

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111286

1898

Κουτσούκος Δημήτριος του Χαριλάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #622

γάμος 1936

 

Πολέμη Πετρωνία του Ηρακλή #117

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111287

 

Χαζάπης Βασίλειος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #302

γάμος 1940

 

Πολέμη Μαρία του Ηρακλή #571

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11129

1849

Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Λουκίσα Ασημιώ) (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #900

γάμος 1887

1862

Πολέμη Ευανθία του Σταμάτη  #112

Φ

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

11123

1839

Βροντίσης Γεώργιος του Ιωάννη (Μυλώνης) (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Αντώνιος του Δημητρίου") #608

γάμος 1860

1842

Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη #551

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11125

1850

Πολέμης Γεώργιος του Σταμάτη (Καπετάνιος)  #111

γάμος 1882

1858

Κέτση Ανέζα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #611

 

 

 

 

 

 

στο αρχείο γάμων η Ανέζα αναφέρεται σαν Λέκα Ανεζιώ του Νικολάου

 

Φ

111251

1893

Πολέμης Σταμάτιος του Γεωργίου  #569

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε το 1918 σε νεαρή ηλικία

D, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11126

1853

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη #27

γάμος 1888

1865

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #28

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111261

1890

Πολέμης Σταμάτιος (Στάμος) του Δημητρίου #29

 

 

info

 

 

111262

1891

Πολέμης Νίκος του Δημητρίου #8

 

 

info

 

 

111263

1896

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου #30

 

 

info

 

 

111264

1898

Πολέμης Ιωάννης του Δημητρίου #31

 

 

info

 

Φ

111265

1902

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου #32

 

 

 Φ, Φ,

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1964

D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111261

1890

Πολέμης Σταμάτιος (Στάμος) του Δημητρίου #29

γάμος 1918

1897

Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (βλέπε δέντρο "Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου") #441

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1112611

1918

Πολέμης Δημήτριος του Σταματίου #33

 

 

info

 

 

1112612

1920

Πολέμη Αννα του Σταματίου #34

 

 

info

 

Φ

1112613

1927

Πολέμης Γεώργιος του Σταματίου #35

 

 

Απεβίωσε το 1997

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112611

1918

Πολέμης Δημήτριος του Σταματίου #33

γάμος 1952

 

Βούλγαρη Μαριογκούλα του Νικολάου #896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126111

 

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου  #36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126111

 

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου #36

 

Σύμπουρα Μάντω του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112612

 

Πολέμης Σταμάτης του Νικολάου (βλέπε στο ιδιο δέντρο με κωδικό 1122311)  #902

 

Πολέμη Αννα του Σταματίου #34

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112613

 

Πολέμης Γεώργιος του Σταματίου #35

 

Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #520

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11126131

 

Πολέμη Μοσχούλα του Γεωργίου  #38

 

 

D,

 

D

11126132

 

Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου  #39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11126131

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #202

 

Πολέμη Μοσχούλα του Γεωργίου #38

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126132

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #692

 

Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου #39

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111262

1891

Πολέμης Νίκος του Δημητρίου  #8

γάμος 1921

1898

Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #9

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1112621

1925

Πολέμη Αννα του Νικολάου #10

 

 

info

 

 

1112622

1928

Πολέμης Δημήτριος του Νίκου #11

 

 

info

 

 

1112623

1930

Πολέμης Ανδρέας του Νίκου #6

 

 

info

 

 

1112624

1932

Πολέμη Μένια (Ασημένια) του Νίκου  #12

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112621

1909

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπουλάκας)" #779

γάμος 1946 Χ.Α.

 

Πολέμη Αννα του Νίκου

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112622

1928

Πολέμης Δημήτριος του Νίκου #11

 

Βασιλάκη Μαντούλα (Διαμάντη) του Νικολάου(βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας")#780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126221

1963

Πολέμη Ειρήνη του Δημητρίου  #13

 

 

 

 

 

11126222

1967

Πολέμης Νίκος του Δημητρίου  #14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126221

 

Μπεγλέρης Φίλιππος του  Χρήστου (πρώτος γάμος του) (βλέπε δέντρο «Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου») #510

1963

Πολέμη Ειρήνη του Δημητρίου  #13 (πρώτος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126221

 

Μπλούνας Γιάννης του Κωνσταντίνου

1963

Πολέμη Ειρήνη του Δημητρίου  #13 (δεύτερος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126222

1967

Πολέμης Νίκος του Δημητρίου  #14

 

Βαλδραμίδη Ελένη (Ένη) του Παναγιώτη (από Σύρο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112623

1930

Πολέμης Ανδρέας του Νίκου #6

1942

Στεφάνου Τσουρανιώ του Χαριλάου (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Ιωάννης")  #7

info

 

 

 

 

 

 

 

 

11126231

1962

Πολέμης Νίκος του Ανδρέα #5112

 

 

 

 

 

11126232

1969

Πολέμη Μίνα του Ανδρέα #5116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126231

1962

Πολέμης Νίκος του Ανδρέα #5112

1971

Φαλαγκά Σμάρω του Διαμαντή (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #5113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111262311

1995

Πολέμης Ανδρέας του Νίκου

 

 

 

 

 

111262312

1997

Πολέμη Φραγκούλα του Νίκου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11126232

1963

Μπέλλας Στυλιανός του Κήρυκα (Χίος) (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #193

1969

Πολέμη Μίνα του Ανδρέα #5116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112624

1923

Λογοθέτης Δημήτριος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος") #778

1932

Πολέμη Μένια (Ασημένια) του Νίκου #12.

info

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

1113

1814

Χαζάπης Αθανάσιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #903

1817

Πολέμη Λασκαρώ του Μιχαήλ #545

M

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1114

1810

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #607

γάμος 1838

1818

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ #546

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1115

1820

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ #547

 

Λούκα Χρουσουνιώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Λούκας (πρώην Μαρκουλής) Αντώνιος του Γεωργίου") . #904

 

 

 

 

 

 

Χώρα

 

 

11151

1861

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου #577

 

 

 

 

Φ

11152

 

Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου #578

 

 

 

 

 

11153

 

Πολέμη Μόσχα του Δημητρίου

 

 

 

 

 

11154

 

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11151

1861

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου #577

γάμος 1891

 

Ψωμά Διαμάντω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111511

 

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ  #581

 

 

Απεβίωσε προ του 1925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111511

 

Πολέμης Δημήτριος του Μιχαήλ  #581

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1115111

 

… του Δημητρίου

 

 

 

 

 

1115112

 

… του Δημητρίου

 

 

 

 

 

1115113

 

… του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11152

 

Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου #578

γάμος 1899

 

Δερτούζου Αννεζιώ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111521

 

Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου #583

 

 

 

 

Φ

111522

1913

Πολέμης Γεώργιος του Αντωνίου  #584

 

 

 

 

 

111523

 

Πολέμη Αθηνά του Αντωνίου

 

 

Απεβίωσε νέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111521

 

Πολέμης Δημήτριος του Αντωνίου #583

γάμος 1946

 

Τσατσόμοιρου Διαμάντη (Μαντούλα) του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη") #905

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1115211

 

Πολέμη Ειρήνη του Δημητρίου #586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1115211

 

Νταϊρόπουλος Ηρακλής του Αντωνίου

 

Πολέμη Ειρήνη του Δημητρίου #586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11152111

 

Νταϊρόπουλος Αρης του Ηρακλή #5575

 

 

 

 

 

11152112

 

Νταϊρόπουλος Δημήτρης του Ηρακλή #5576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11152111

 

Νταϊρόπουλος Αρης του Ηρακλή #5575

 

Καράβολα Ιουλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111521111

 

Νταϊροπούλου Μαρία του Αρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11152112

 

Νταϊρόπουλος Δημήτρης του Ηρακλή #5576

 

Βαζαίου Κωνσταντίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111521121

 

Νταϊρόπουλος Ηρακλής του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111522

1913

Πολέμης Γεώργιος του Αντωνίου #584

Χ.Α.

 

Μπόνη Χρυσούλα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη")

Πατ. #2955

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1116

1815

Μάνεσης Αντώνιος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #908

1821

Πολέμη Μοσχού του Μιχαήλ #548

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή ή επόμενη σελίδα

 

 

 

 

 

 

 

άλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Πολέμη παπαΛεονάρδου #1

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

επόμενη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Αρκετές πληροφορίες στο δέντρο των Πολέμηδων προέρχονται και από καταγραφή του ιστορικού Δημητρίου Ιω.Πολέμη.

Οι  πληροφορίες αφορούν κάποιες ημερομηνίες  γέννησης και θανάτου  καθώς και μερικά ονόματα συζύγων.

Τις σημειώσεις προσέφερε ο εξάδελφος του κος Τάκης Στ. Πολέμης.