1

 

Πασχάλης Ιωάννης #3518

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1769

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη #3519

 

 

Κατά τον Δημ.Πολέμη οι Γαλακτίων και Πέτρος ήταν αδελφοί του

 

 

12

 

Πασχάλης Γαλακτίων του Ιωάννη

 

 

μοναχός στη Μονή Αγίου Νικολάου

 

 

13

 

Πασχάλης Πέτρος του Ιωάννη

 

 

δεν αναφέρονται απόγονοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1769

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1815

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) #3522

 

 

Ναυτικός, ναύτης

Π, D, Μ, D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1815

Πασχάλης Ιωάννης του Φρατζέσκου (Φραγκογιάννης) #3522

1820

... Τέκνη ή Θέκλα ...

 

Μ, D, D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1845

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη #3524

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

 

1112

1847

Πασχάλης Δημήτριος του Ιωάννη (Καραγιάννης) #1990

 

 

info

 

D

1113

1849

Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

ναύτης

D, D, D,

 

 

1114

1852

Πασχάλης Σωκράτης του Ιωάννη

 

 

D,

 

D

1115

1853

Πασχάλη Αννεζιώ του Ιωάννη   

 

 

 

 

D

1116

1855

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη

 

 

D,

 

D

1117

1857

Πασχάλης Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

D,

 

 

1118

1862

Πασχάλη Ανεζιώ (Γιασουτέκνη) του Ιωάννη #2354

 

 

Η Ανεζιώ πήρε το όνομα της συνονόματης αδελφής της η οποία πρέπει να απεβίωσε πριν η μικρότερη αδελφή βαπτιστεί

D, Π, Μ, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1111

1845

Πασχάλης Φρατζέσκος του Ιωάννη #3524

γάμος 1869

1850

Παλαιοκρασσά Μαρία του Ν.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

11111

1872

Πασχάλης Νικόλαος του Φρατζέσκου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112

1846

Πασχάλης Δημήτριος του Ιωάννη (Καραγιάννης) #1990

γάμος 1873

1854

Φαλαγκά Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1935

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11121

1874

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου  #618

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε πνιγείς

L, D, Π, M,

 

Φ

11122

1876

Πασχάλη Ζάννα του Δημητρίου #2036

 

 

Ζάννα και Τέκνη δίδυμες

D,

 

Φ

11123

1876

Πασχάλη Τέκνη του Δημητρίου  #2037

 

 

D, M,

 

Φ

11124

1882

Πασχάλης Ιωάννης του Δημητρίου (Χασανιάρης) #2038

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, D,

L, Π, M,

 

 

11125

1884

Πασχάλης Θεοδόσιος του Δημητρίου #2039

 

 

info

 

D

11126

1888

Πασχάλης Γεώργιος του Δημητρίου (Εττικο)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πνίγηκε

L, Π, M,

 

Φ

11127

1892

Πασχάλης Νικόλαος (Κολλούς) του Δημητρίου #2041

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D,

L, Π, M,

 

Φ

11128

1899

Πασχάλη Ειρήνη (Ωραία) του Δημητρίου #2042

 

 

Φ

D, D, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11121

1874

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου #618

γάμος 1907

 

Πολέμη Αννεζιώ του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #142

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111211

1913

Πασχάλης Δημήτριος του Σωκράτη (Κνάρης) #148

 

 

info

 

 

111212

 

Πασχάλη Φωτεινή (Φωφώ) του Σωκράτη   #149

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111211

1913

Πασχάλης Δημήτριος του Σωκράτη (Κνάρης) #148

γάμος 1948

 

Κουτσούκου Κούλα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2043

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1112111

 

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου #151

 

 

info

 

 

1112112

 

Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου #150

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112111

 

Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου #151

 

Ξανθοπούλου Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11121111

 

Πασχάλη Ιουλία (Λιάνα) του  Σωκράτη

 

 

 

 

 

11121112

 

Πασχάλης Δημήτριος του  Σωκράτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112112

 

Γκιούσιας Χάρης

 

Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου #150

info

 

 

 

 

 

 

 

 

11121121

 

Γκούσιας Βασίλης του Χάρη

 

 

 

 

 

11121122

 

Γκούσια Φράνση του Χάρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111212

 

Λογοθέτης Γεώργιος του Ιωάννη (Υψηλού)

γάμος 1939

Χ.Α.

 

Πασχάλη Φωτεινή (Φωφώ) του Σωκράτη  #149

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11122

1876

Χαρχαρός Αντώνιος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2047

γάμος 1902

1876

Πασχάλη Ζάννα του Δημητρίου #2036

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11123

1871

Μανδαράκας Ανδρέας του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα") #2048

γάμος 1894

1876

Πασχάλη Τέκνη του Δημητρίου #2037

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11124

1882

Πασχάλης Ιωάννης του Δημητρίου (Χασανιάρης)  #2038

1888

Παλαιοκρασσά Ασημίνα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #2049

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111241

 

Πασχάλη Αννεζιώ (Αννεζούλα) του Ιωάννη #2050

 

 

info

 

Φ

111242

 

Πασχάλη Φωτεινή του Ιωάννη

 

 

Φ, Φ

D,

 

Φ

111243

1924

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη #1543

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Φ, Φ, Φ, Φ

D, D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111241

 

Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Γεωργίου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με αμερικανίδα σύζυγο) (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #2052

Χ.Α.

 

Πασχάλη Αννεζιώ (Αννεζούλα) του Ιωάννη #2050

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111242

 

Φυρίος Νικόλαος

Χ.Α.

 

Πασχάλη Φωτεινή του Ιωάννη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111243

 

Πασχάλης Γεώργιος του Ιωάννη #1543

 

Στεφάνου Αλίκη του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος")  #1539

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1112431

 

Πασχάλης Ιωάννης του Γεωργίου

 

 

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11125

1884

Πασχάλης Θεοδόσιος του Δημητρίου #2039

γάμος 1919

1885

Χαζάπη Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου") #2055

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111251

1923

Πασχάλη Ειρήνη του Θεοδοσίου #2056

 

 

info

 

 

111252

 

Πασχάλης Δημήτριος του Θεοδοσίου

 

 

απεβίωσε σε πολύ μικρή ηλικία

Π,

 

 

111253

 

Πασχάλη Φωτεινή του Θεοδοσίου  #2058

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111251

 

Μαλταμπές Γεώργιος του Ιωάννη

γάμος 1945

1923

Πασχάλη Ειρήνη του Θεοδοσίου #2056

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1112511

 

Μαλταμπέ Ανδριάνα του Γεωργίου #1763

 

 

info

 

Φ

1112512

 

Μαλταμπέ Μαρία του Γεωργίου #2060

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112511

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #1760

 

Μαλταμπέ Ανδριάνα του Γεωργίου  #1763

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1112512

 

Καλογήρου Κώστας του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Καλογήρου Νικόλαος του Κωνσταντίνου") #2061

γάμος 1969

 

Μαλταμπέ Μαρία του Γεωργίου #2060

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111253

 

Καλαϊτζής Νικόλαος (ορφανός από μικρός, ανατράφηκε από τον Καζάκο Θεόδωρο (D)από τη Βουρκωτή, παπουτσή το επάγγελμα στις Στενιές)

 

Πασχάλη Φωτεινή του Θεοδοσίου #2058

info

 

 

 

Φ, Φ

 

 

 

Φ

1112531

 

Καλαϊτζής Θεόδωρος του Νικολάου  #2063

 

 

Φ, Φ, Φ,

 

 

1112532

 

Καλαϊτζής Θεοδόσιος του Νικολάου  #2064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112531

 

Καλαϊτζής Θεόδωρος του Νικολάου  #2063

 

...Μοσχούλα (από Γαύριο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112532

 

Καλαϊτζής Θεοδόσιος του Νικολάου  #2064

 

Κάππου Νατάσσα του Γρηγορίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11127

1892

Πασχάλης Νικόλαος (Κολλούς) του Δημητρίου #2041

γάμος 1924

1898

Σύμπουρα Πετρωνία του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #2065

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111271

 

Πασχάλη Ευαγγελία του Νικολάου

 

 

Φ, Φ, Φ

 

 

111272

 

Πασχάλη Ειρηνούλα του Νικολάου #2067

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111272

 

Ξηροπαϊδης Ιωάννης του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Μιχαήλ") #2068

 

Πασχάλη Ειρηνούλα του Νικολάου #2067

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

11128

1900

Γιαλούρης Ιωάννης του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2069

γάμος 1928

1899

Πασχάλη Ειρήνη (Ωραία) του Δημητρίου #2042

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118

1857

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα")  #2345

γάμος 1886

1862

Πασχάλη Αννεζιώ (Γιασουτέκνη) του Ιωάννη #2354

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Πασχάλη Ιωάννη    

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών