Μ

1

1782

Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου (απεβίωσε 5/1842) #4498

 

D,

1783

... Αικατερίνη

 

D,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1808

Κοραχάη Μαρούλα του Θεοφίλου

 

 

D,

 

 

12

1818

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου  #3657

 

 

info

 

 

13

1821

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου  #3065

 

 

M, DD,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1802

Μάνεσης Μιχαήλ του Γιαννούλη #1667 (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος")

1808

Κοραχάη Μαρούλα του Θεοφίλου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12

1817

Κοραχάης Νικόλαος του Θεοφίλου #3657

γάμος 1841

 

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Ιωάννης") #3656

D

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1843

Κοραχάης Λεονάρδος του Νικολάου

 

 

M,

 

D

122

1843

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μ,

 

 

123

1847

Κοραχάη Μαργαρώ του Νικολάου

 

 

D,

 

 

124

1850

Κοραχάη Κατερίνα του Νικολάου

 

 

D,

 

D

125

1852

Κοραχάη Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

 

 

D

126

1855

Κοραχάης Αντώνιος του Νικολάου

 

 

ναύτης

D,

 

 

127

1859

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Προφανώς ο αδελφός του με το ίδιο όνομα απεβίωσε και πήρε αυτός το όνομα του. Απεβίωσε το 1864

Μ,

 

 

128

1861

Κοραχάης Θεόφιλος του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

129

1864

Κοραχάης Ιωάννης του Νικολάου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πήρε το όνομα των συνονόματων του αδελφών που απεβίωσαν

M, D,

 

 

12Α

1865

Κοραχάης Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

M,

 

 

12Β

1969

Κοραχάη Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

Προφανώς η μεγαλύτερη της αδελφή είχε αποβιώσει ενωρίτερα και αυτή πήρε το όνομα της

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

121

1843

Κοραχάης Λεονάρδος του Νικολάου

γάμος 1873

 

γάμος 1873 Καϊρ,Β.

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου")  Πατ. #4983

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1865

Κοραχάης Νικόλαος του Λεονάρδου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

13

1815

Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη")  #2003

γάμος 1835

1821

Κοραχάη Φλωρέζα του Θεοφίλου #3065

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κοραχάη Θεοφίλου του Αντωνίου  #4498

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών