1

 

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Λεονάρδος #2783

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου #4257

 

 

 

 

 

12

 

Καραπιπέρης  Ιωάννης του Λεονάρδου  #4273

 

 

M,

 

 

13

1785

Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου  #4274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου #4257

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Λεονάρδος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Καραπιπέρης Ιωάννης του Λεονάρδου (πρώτος γάμος του) #4273

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1819

Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη #4276

 

 

Ναυτικός

D, D, M, D, D,

 

 

122

1823

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη #3118

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Καραπιπέρης Ιωάννης του Λεονάρδου (δεύτερος γάμος του) #4273

1822

Σύμπουρα Ειρήνη  του Γεωργίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Λιανή Αντώνιο του Νικολάου) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Γεώργιος του Ανδρέα") #4277

 

 

 

 

 

 

 

 

D

123

1838

Καραπιπέρης Λεωνίδας του Ιωάννη #4266

 

 

κτηματίας

Μ, M, D, D,

 

 

124

 

Καραπιπέρη Αγγελική του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1819

Καραπιπέρης Αντώνιος του Ιωάννη #4276

γάμος 1836

 

Κάρτζιου Σοφία του Γεωργίου

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1211

1836

Καραπιπέρη Μοσκού του Αντωνίου #4278

 

 

D, D, M, D, D,

 

D

1212

1838

Καραπιπέρης Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

 

1213

1841

Καραπιπέρη Ανδριάνα του Αντωνίου

 

 

D,    

 

 

1214

1844

Καραπιπέρης Λεωνίδας του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε το 1849 (αιτία θανάτου "θέρμη")

Μ,

 

 

1215

1845

Καραπιπέρη Κυριακούλα του Αντωνίου

 

 

D,    

 

D

1216

1849

Καραπιπέρη Φρατζέσκα του Αντωνίου

 

 

D,    

 

D

1217

1854

Καραπιπέρης Λεωνίδης του Αντωνίου

 

 

στο βιβλίο βαπτίσεων Αγ.Γεωργίου αναφέρεται σαν όνομα μητρός "Ελέγκω"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1211

1827

Βολτής Δημήτριος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Βολτής Λεονάρδος") #4286

γάμος 1850

1836

Καραπιπέρη Μοσκού του Αντωνίου #4278

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

122

1823

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη #3118

γάμος 1847

1833

Χαλά Μαρία του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαλάς Αντώνιος του Παπανικόλα") #3115

info

 

 

 

 

 

 

 

D

1221

1849

Καραπιπέρης Ιωάννης του Γεωργίου

 

 

MD,    

 

D

1222

1853

Καραπιπέρης Αντώνιος του Γεωργίου

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

D

1223

1856

Καραπιπέρη Ανδριάνα του Γεωργίου #3090

 

 

D, M, D,

 

 

1224

1862

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Ιωάννης του Γεωργίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ο μεγαλύτερος αδελφός του πρέπει να απεβίωσε και να πήρε το όνομα του

M, D,

 

 

1224

1866

Καραπιπέρη Ευαγγελιώ του Γεωργίου

 

 

απεβίωσε το 1867

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1223

1852

Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς  Ιωάννης") #3084

γάμος 1884

 

γάμος 1884 Καΐρ.Β.

1856

Καραπιπέρη Ανδριάνα του Γεωργίου #3090

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

123

1838

Καραπιπέρης Λεωνίδας του Ιωάννη #4266

γάμος 1866

 

γάμος 1866 Καΐρ.Β.

1842

Μπέη Αθηνά του Γεωργίου (Κουτσή) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #4256

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1868

1868

Καραπιπέρη Ουρανία του Λεωνίδα

 

 

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

124

1847

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας) Πατ. #3539

γάμος 1868

 

Κατάκαλου ή Καραπιπέρη Αγγελική του Ιωάννη

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1785

Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου #4274

1787

Ανδριάνα (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Μπαφαλούκο Νικόλαο του Θεοδώρου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

131

1826

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου #1891

 

 

κτηματίας, ναύτης

D, D, D, D, D,

 

 

132

1830

Καραπιπέρη Αικατερίνη του Πέτρου

 

 

απεβίωσε παιδί την 1/4/1834 (αιτία θανάτου: "λοιμική")

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

131

1826

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Πέτρου #1891

1836

Κόη ή Πάταλου Ανδριάνα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #1892

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1311

1854

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Πέτρος του Λεονάρδου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ναύτης

απεβίωσε το 1917

M, D, D,

 

D

1312

1856

Κατάκαλου ή Καραπιπέρη Φλωρέζα του Λεονάρδου #1744

 

 

D, D, L, D,

 

 

1313

1858

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Μιχαήλ του Λεονάρδου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε το 1916

Πόλη, εργαζόταν ως βυρσοδέψης

M, D, D,

 

 

1314

1859

Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

1315

1860

Καραπιπέρης Αντώνιος του Λεονάρδου (Καράμπελας) #1464

 

 

info

 

 

1316

1864

Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου #1344

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Μάλλον ο μεγαλύτερος αδελφός του με το ίδιο όνομα απεβίωσε πριν αυτός βαπτιστεί

D,

L, M, D,

 

 

1317

1868

Καραπιπέρης Θεόδωρος του Λεονάρδου #1896

 

 

D,

 

 

1318

1871

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Νικόλαος του Λεονάρδου (Πάταλος) #1897

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1312

1853

Φαλαγκάς Σταμάτιος του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (Τρίχης)") #1743

γάμος 1880

1856

Κατάκαλου ή Καραπιπέρη Φλωρέζα του Λεονάρδου #1744

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1315

1860

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνιος του Λεονάρδου (πρώτος γάμος του) #1464

Γάμος 1889 Χ.Α.

1862

Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Αντώνιος του Δημητρίου") Πατ. #608

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1315

1860

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνιος του Λεονάρδου (δεύτερος γάμος του) #1464

1865

Χαζάπη Ανέζα του Γιαννάκη (και αυτής δεύτερος γάμος, ο πρώτος ήταν με τον Παλαιοκρασσά Γεώργιο του Ηλία) (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13151

1891

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

Φ

13152

 

Καραπιπέρη Ανδριάνα του Αντωνίου #1900

 

 

D,

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13151

1891

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Αντωνίου

 

... Μαρία ... (Πειραιά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13152

 

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1902

γάμος 1929

 

Καραπιπέρη Ανδριάνα του Αντωνίου #1900

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316

1864

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Δημήτριος του Λεονάρδου #1344

γάμος 1898

1868

Πολέμη Ανεζιώ του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος ") #1333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13161

1900

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Λεονάρδος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε στο Clifton το 1924 από φυματίωση.

L, M,

 

Φ

13162

1900

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου  #1604

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

D, Π, M,

 

D

13163

 

Καραπιπέρη Λασκαρώ του Δημητρίου

 

 

D,

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

13162

 

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου #1604

γάμος 1939

 

Παλαιοκρασσά Φραγκούλα του Δημητρίου (Μίμαινα) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #270

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

131621

 

Καραπιπέρης Δημήτριος του Ιωάννη #277

 

 

info

 

 

131622

 

Καραπιπέρης Λεονάρδος (Λαλάκος) του Ιωάννη #278

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

131621

 

Καραπιπέρης Δημήτριος του Ιωάννη #277

 

Λεφάκη Ανδριάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316211

 

Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου #279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316211

 

Καραπιπέρης Ιωάννης του Δημητρίου #279

 

Αυλωνίτη Μάρθα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13162111

 

Καραπιπέρη Δήμητρα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

13162112

 

Καραπιπέρη Ανδριανή του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

131622

 

Καραπιπέρης Λεονάρδος (Λαλάκος) του Ιωάννη #278

 

Γούναρη Ανθή (Συνετί)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316221

 

Καραπιπέρης Γιάννης του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

1316222

 

Καραπιπέρης Γιώργος του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316222

 

Καραπιπέρης Γιώργος του Λεονάρδου

 

Βαλμά Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

13163

1897

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Γεωργίου (Πάππους) (βλέπε δέντρο “Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας») Πατ. #2655

γάμος 1928 Χ.Α.

 

Καραπιπέρη Λασκαρώ του Δημητρίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1317

1868

Καραπιπέρης Θεόδωρος του Λεονάρδου #1896

 

αλλοδαπή σύζυγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13171

 

Καραπιπέρη Ανδρονή του Θεοδώρου  #1905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13171

 

Καραπιπέρη Ανδρονή του Θεοδώρου #1905

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131711

 

... Αντωνία ...

 

 

Θετή κόρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1318

1871

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Νικόλαος του Λεονάρδου (Πάταλος) #1897

γάμος 1904

1884

Λογοθέτη Ειρήνη του Επαμεινώνδα (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος") #1907

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

13181

1908

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Νικολάου #1908   

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

13181

 

Καραπιπέρης Λεονάρδος του Νικολάου #1908   

 

Κυρτάτα Ειρήνη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου ") #1909

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

131811

 

Καραπιπέρη Ασημίνα-Χριστίνα του Λεονάρδου #1910

 

 

 

 

 

131812

 

Καραπιπέρη Νίκη του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131811

 

Κορρές Δημήτριος του Στυλιανού

 

Καραπιπέρη Ασημίνα-Χριστίνα του Λεονάρδου #1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318111

 

Κορρές Στυλιανός του Δημητρίου

 

 

 

 

 

1318112

 

Κορρές Λεωνίδας του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318111

 

Κορρές Στυλιανός του Δημητρίου (πρώτος γάμος του)

γάμος

Χ.Α.

 

Μπαμπινιώτη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318111

 

Κορρές Στυλιανός του Δημητρίου (δεύτερος γάμος του)

 

Κουβάκη Βάσω

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13181111

 

Κορρέ Χριστίνα του Στυλιανού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318112

 

Κορρές Λεωνίδας του Δημητρίου

 

Βαρδάκου Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13181121

 

Κορρέ Αγγελική του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

13181122

 

Κορρέ Ασημίνα Χριστίνα του Λεωνίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131812

 

Κεσίσογλου Στυλιανός

 

Καραπιπέρη Νίκη του Λεονάρδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1318121

 

Κεσίσογλου Ειρήνη του Στυλιανού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Καραπιπέρη Λεονάρδου 

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών