1

 

Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου  #5045

 

…Ανέζα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

 

 

 

 

12

 

Κυρτάτα Μαργαρίτα του Γκίκα

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Γκίκα #5046

 

Κόη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κόης Ιωάννης του Δημητρίου") #4659

 

 

 

 

 

 

(από προικοσύμφωνο του 1751)

 

 

111

 

Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 Ο Μιχαήλ αναφέρεται από τον Επαμ. Λογοθέτη, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τον Δημήτρη Ιω. Κυρτάτα.

 

 

112

 

Κυρτάτας Νικολός του Δημητρίου #3714

 

 

 Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Νικόλαος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτας Γιώργης του Γκίκα #5461

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Γιώργη

 

 

 

 

 

132

 

Κυρτάτας Ανδρέας του Γιώργη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Κυρτάτας Σταματέλος του Γκίκα #5462

 

Ντούμπλη Φρατζέσκα του Δημήτρη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

Κυρτάτας Πέτρος του Σταματέλου #2672

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Πέτρος».

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

 

 

 

 

144

1786

Κυρτάτας Δημήτρης του Σταματέλου #4995

 

 

Πρόκειται για τον επικεφαλής του κλάδου «Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

 

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου #5465

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1421

1811

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου #5467

 

 

ναύτης

D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1421

1811

Κυρτάτας Σταματέλος του Νικολάου #5467

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14211

1841

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταματέλου

 

 

D, D,

 

 

14213

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14214

1851

Κυρτάτας Ιωαννης του Σταματέλου

 

 

 

 

D

14215

1852

Κυρτάτα Κατίγκω του Σταματέλου

 

 

 

 

 

14216

1855

Κυρτάτα Ανθούλα του Σταματέλου

 

 

 

 

D

14217

1860

Κυρτάτας Γιώργος του Σταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14212

1844

Κυρτάτας Λεωνίδας του Σταματέλου

 

Σμαράγδα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

 

Κυρτάτας Γιαννάκης του Σταματέλου #5466

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη #5477

 

 

Απεβ. 1873

Ναυτικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (πρώτος γάμος του) #5477

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14311

1841

Κυρτάτα Ανέζα του Νικολάου

 

 

 

 

D

14312

1844

Κυρτάτας Ιωάννης του Νικολάου

 

 

ναύτης

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

1815

Κυρτάτας Νικόλαος του Γιαννάκη (δεύτερος γάμος του) #5477

1831

Ευφροσύνη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

1786

Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου #4995

1793

Δουλμπέρη Ανδριάνα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου") #4993

Μ

 

 

 

 

 

 

 

 

1441

1815

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου #2856

 

 

M, M, D, D,

 

D

1442

1823

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου #4815

 

 

M, D, D,

 

 

1443

1818

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) #1662

 

 

info

 

D

1444

1821

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου #3885

 

 

D, D, D, D,

 

D

1445

1823

Κυρτάτα Μοσκού του Δημητρίου #4952

 

 

D, M, D, D,

 

D

1446

1828

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου  #5031

 

 

ψαράς

D, D, D, D,

 

D

1447

1831

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου #3503

 

 

D, M, M, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

1441

1815

Κυρτάτας Σταματέλος του Δημητρίου #2856

γάμος 1838

1823

Ξηροπαΐδη Μαρία του Λεονάρδου (βλέπε δέντρο "Ξηροπαΐδης Ιωάννης του Λεονάρδου") #2852

M

 

 

 

 

 

 

 

 

14411

1843

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

 

 

D, D,

 

 

14412

1845

Κυρτάτας Λεωνίδας (Λεονάρδος) του Σταματέλου

 

 

D, D,

 

 

14413

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου  #2871

 

 

D, D,

 

 

14414

1851

Κυρτάτας Ιωάννης του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

14415

1852

Κυρτάτα Αικατερίνη του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

14416

1855

Κυρτάτα Ανθούλα του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

14417

1857

Κυρτάτας Γεώργιος του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14411

1843

Κυρτάτας Νικόλαος του Σταματέλου

γάμος 1876

 

Ραΐση Κατίγκω του Ανδρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14412

1845

Κυρτάτας Λεωνίδας (Λεονάρδος) του Σταματέλου

γάμος 1871

1851 

Παλαιοκρασσά Σμαράγδα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") Πατ. #3487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14413

1841

Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #2878

γάμος 1869

1847

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Σταματέλου #2871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1442

1813

Σελάς ή Σιγάλας Περάκης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σελάς ή Σιγάλας Γεώργιος") #4793

 

Κυρτάτα Διαμάντη του Δημητρίου #4815

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1443

1818

Κυρτάτας Ζαννής του Δημητρίου (Κουφός) #1662

γάμος 1844

1828

Γκλαβά-Μάνεση Βιολέττα του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Μάνεσης Κυριάκος") #1643

D

 

 

 

 

 

 

 

D

14431

1845

Κυρτάτα Ειρήνη του Ζαννή

 

 

απεβίωσε το 1846

Μ,

 

D

14432

1847

Κυρτάτα Μαρία του Ζαννή

 

 

D,

 

D

14433

1849

Κυρτάτα Φραζέσκα του Ζαννή

 

 

απεβίωσε το 1850

Μ,

 

D

14434

1852

Κυρτάτας Δημήτριος του Ζαννή

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M, D,

 

D

14435

1855

Κυρτάτα Ειρήνη του Ζαννή

 

 

 

 

D

14436

1858

Κυρτάτας Τηλέμαχος του Ζαννή

 

 

D,

 

 

14437

1861

Κυρτάτα Αναστασία του Ζαννή

 

 

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14436

1858

Κυρτάτας Τηλέμαχος του Ζαννή

γάμος 1889

 

Δελαρόκα Ειρήνη του Ι. (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου")

Πατ. #3388.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1444

1819

Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Ζιώτη Νικολάου του Ιωάννη") #3884

1821

Κυρτάτα Ανέζα του Δημητρίου #3885

D

 

 

 

 

 

 

 

 

M

1445

1817

Κωβίδης ή Αγιορίτης Μιχαήλ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Αγιορείτης (ή Κωβίδης) Χατζηαντώνης του Γιαννούλη") #4949

γάμος 1842

1823

Κυρτάτα Μοσκού του Δημητρίου #4952

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1446

1828

Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου #5031

1822

... Ειρήνη...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14461

1849

Κυρτάτα Φρατζέσκα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1447

1822

Σύμπουρας Νικόλαος του Σταμάτη (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #3502

γάμος 1846

1831

Κυρτάτα Πετρινόλα του Δημητρίου #3503

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτη σελίδα

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Προηγούμενη σελίδα

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου      

Ογδοη έκδοση

 

επιστροφή

 

πρώτη σελίδα

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου, πατήστε εδώ

 

 

 

 

Ο κος Δημήτρης Κυρτάτας του Ιωάννη (Λιλιδόρης) (1122133121) είχε την καλοσύνη να δώσει πληροφορίες (που συνέλεξε μετά από δική του προσωπική έρευνα) οι οποίες συνδέουν τους τέσσερις από τους πέντε κλάδους των Κυρταταίων μεταξύ τους (πλην αυτού των απογόνων του Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα στις Στενιές). Οι πληροφορίες αυτές που τροποποιούν εφεξής και συνδέουν τα σχετικά οικογενειακά δέντρα, είναι οι ακόλουθες:

 

«Πρώτος κατέβηκε στις Στενιές ο Γκίκας του παρόντος δέντρου, γύρω στο 1700 που είχε σύζυγο την Ανέζα και απέκτησαν 4 παιδιά: τον Δημήτρη με σύζυγο την Μαρία Κόη και παιδιά τον Νικολό (112), τη Μαργαρίτα, τον Γιώργη, με παιδιά τον Γιαννάκη και τον Ανδρέα, και τέλος τον Σταματέλο με σύζυγο την Φρατζέσκα Ντούμπλη και παιδιά τον Πέτρο (141), τον Νικόλαο, τον Γιαννάκη και τον Δημήτρη (144)».

 

 

Νικολός Εξαδάκτυλος,

Απρίλιος 2017