1

 

Χαζάπης (ή Κάλης) Νικόλαος του Μιχαήλ #4573

 

...

 

 

 

 

Π,

 

 

 

D

11

1813

Χαζάπης (ή Κάλης) Μιχαήλ του Νικολάου #4529

 

 

Π, D,

 

 

12

1819

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου #4574

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1813

Χαζάπης (ή Κάλης) Μιχαήλ του Νικολάου #4529

1806

Βολτή Ανέζα του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Βολτής Λεονάρδος") (πρώτος γάμος της, είχε και δεύτερο με τον Σύμπουρα Γιαννούλη του Ιωάννη από άγνωστο δέντρο) #4527

D

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1834

Χαζάπης Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

αναφέρεται στο βιβλίο βαπτίσεων  Αγ.Γεωργίου 1834-1860

 

D

112

1836

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ #4576

 

 

λεμβούχος

D, D, D, D, D, D,

 

 

113

1838

Χαζάπης Νικόλαος του Μιχαήλ

 

 

απεβίωσε το 1843. Με βεβαιότητα ο μεγαλύτερος αδελφός του με τό ίδιο όνομα απεβίωσε ενωρίτερα και αυτός πήρε το όνομα του.

Μ,

 

Φ

114

1838

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ #3795

 

 

D, D, M, M, Μ, D, D,

 

 

115

1838

Χαζάπης Βασίλειος του Μιχαήλ #4578

 

 

D, D,

 

D

116

1843

Χαζάπης Αντώνιος του Μιχαήλ

 

 

D,

 

D

117

1846

Χαζάπης Ανδρέας του Μιχαήλ

 

 

πνίγηκε εκτελώντας ταξιδιωτικά μεταφορικά δρομολόγια με βάρκα Παλαιούπολη - Σύρα

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1836

Χαζάπης Γεώργιος του Μιχαήλ #4576

γάμος 1876

1847

Σέλα ή Σιγάλα Μαριγώ του Περάκη (βλέπε δέντρο "Σέλας ή Σιγάλας Γεώργιος") #4581

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

1877

Χαζάπης Περάκης του Γεωργίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Ο Περάκης ήταν Φαναριέρης, προϊστάμενος στο Φανάρι της Φάσσας

D, Π, M,

 

 

1122

 

Χαζάπη Διαμάντη του Γεωργίου #4582

 

 

D, D,

Π,

 

Φ

1123

 

Χαζάπη Αννα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

1124

 

Χαζάπη Ορσα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

1877

Χαζάπης Περάκης του Γεωργίου

γάμος 1906

1884

Πολέμη Ασημίνα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") Πατ. #683

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11211

 

Πολέμη Μαριγούλα του Γάσπαρη (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος")

 

 

τεκνοθετήθηκε από την (αδελφή του πατέρα της) Πολέμη Ασημίνα του Αντωνίου και τον Χαζάπη Περάκη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122

1877

Ζαννάκης Γεώργιος του Νικολάου (Χρούσης) (βλέπε δέντρο "Ζαννάκης Νικόλαος του Γεωργίου") #4585

γάμος 1903

 

Χαζάπη Διαμάντη του Γεωργίου #4582

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1123

 

Μέλης Νικόλαος του Γεωργίου (από τα Απατούρια)

γάμος 1922

 

Χαζάπη Αννα του Γεωργίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11231

 

Μέλη Ειρήνη του Νικολάου

 

 

 

 

Φ

11232

 

Μέλη Μαριγώ του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11231

 

Γεωργίου Σάββας

 

Μέλη Μαριγώ του Νικολάου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1124

 

Παναγιωτόπουλος ...

 

Χαζάπη Ορσα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

114

1833

Γιαννούλας Γεώργιος του Δημητρίου

 

M, Μ, D,

γάμος 1859

1838

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ (πρώτος γάμος της) #3795

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

1861

Γιαννούλας Μιχαήλ του Γεωργίου

 

 

απεβίωσε το 1862

M, Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114

1838

Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #3783

γάμος 1862

1838

Χαζάπη Μαρούλα του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος της) #3795

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

1838

Χαζάπης Βασίλειος του Μιχαήλ #4578

γάμος 1865

 

Λάβδα Αντριάνα του Νικολάου (από τις Στραπουργιές)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151

 

Χαζάπη Ασημίνα του Βασιλείου #4591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1151

 

Μπόνης Νικόλαος του Γεωργίου

γάμος 1892

 

Χαζάπη Ασημίνα του Βασιλείου #4591

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11511

1888

Μπόνη Ανδριάνα του Νικολάου #3451

 

 

D, M,

 

Φ

11512

 

Μπόνης Λεωνίδας του Νικολάου #2074

 

 

Φ

D,

 

 

11513

 

Μπόνη Ουρανία του Νικολάου #4190

 

 

 

 

 

11514

 

Μπόνης Αντώνιος του Νικολάου

 

 

Απεβίωσε σε νεαρά ηλικία

 

 

11515

 

Μπόνης ... του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11511

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #3447

γάμος 1927

1888

Μπόνη Ανδριάνα του Νικολάου #3451

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11512

 

Μπόνης Λεωνίδας του Νικολάου #2074

γάμος 1942

 

Χαρχαρού Φωτεινή του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2071

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

115121

 

Μπόνη Ζάννα του Λεωνίδα #892

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

115121

 

Πολέμης Ηρακλής του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #120

 

Μπόνη Ζάννα του Λεωνίδα #892

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11513

 

Χαρχαρός Χρήστος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #4181

γάμος 1938

 

Μπόνη Ουρανία του Νικολάου #4190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11515

 

Μπόνης .... του Νικολάου

 

Παλαιολόγου Μαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12

1819

Χαζάπης (ή Κάλης) Ιωάννης του Νικολάου #4574

1829

Χατζόγλου Φλωρέζα του Ιωάννη

 

D, Μ,

D

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1839

Χαζάπης Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

D, D, D,

 

D

122

1843

Χαζάπη Αικατερίνη του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε το 1843

Μ,

 

D

123

1845

Χαζάπης Πέτρος του Ιωάννη

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

D

124

1848

Χαζάπης Βασίλειος του Ιωάννη

 

 

D,

 

D

125

1853

Χαζάπη Μαρία (Μαρουλιώ) του Ιωάννη

 

 

D,

 

D

126

1856

Χαζάπης Σταμάτης του Ιωάννη

 

 

 

 

 

127

1859

Χαζάπης Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε το 1861

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

121

1839

Χαζάπης Νικόλαος του Ιωάννη

γάμος 1869

 

Πρίντεζη Μαρία του Παντελή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χαζάπη (ή Κάλη) Νικολάου του Μιχαήλ #4573

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Χαζάπης» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Γιαννούλη του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη του Δημητρίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Μιχαήλ του Αντωνίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Νικολάου του Δημητρίου, πατήστε εδώ