1

 

Χαζάπης Ιωάννης #1403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1803

Χαζάπης Γιαννούλης του Ιωάννη (Γιαννακάκης)  #1404

 

 

Ναυτικός

Π, M, D, D, D, D,

 

 

12

1813

Χαζάπης Αντώνιος του Ιωάννη #1405

 

 

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1803

Χαζάπης Γιαννούλης του Ιωάννη (Γιαννακάκης) #1404

1808

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #1406

M

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1833

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) #1407

 

 

πλοίαρχος

D, M, D, D, D, D,

 

D

112

1834

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη #1408

 

 

ναύτης

D, M, M, D, D, D, D,

 

 

113

1840

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρίκος) του Γιαννούλη (Κούτουκας) #294

 

 

info

 

D

114

1845

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη #1409

 

 

ναύτης

D, D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1833

Χαζάπης Ιωάννης του Γιαννούλη (Γιαννάκης) #1407

γάμος 1860

1847

Παλαιοκρασσά Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #1410

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

1862

Χαζάπη Διαμάντη του Ιωάννη #1411

 

 

D, Π, D,

 

 

1112

1864

Χαζάπη Φραέσκα του Ιωάννη #1412

 

 

D,

 

Φ

1113

1866

Χαζάπη Ευτυχία του Ιωάννη #1413

 

 

D, D,

 

 

1114

1870

Χαζάπη Εριφύλλη του Ιωάννη #1414

 

 

D,

 

D

1115

 

Χαζάπη Καλλιόπη του Ιωάννη #1415

 

 

D, D,

 

Φ

1116

 

Χαζάπη Φλωρεντία του Ιωάννη #1416

 

 

Φ, Φ

D, D, D,

 

Φ

1117

1872

Χαζάπη Κατίνα του Ιωάννη #1417

 

 

Φ, Φ, Φ

D, Π, D,

 

 

1118

1878

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1111

1850

Κουτσούκος Χαρίλαος του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #1419

γάμος 1882

1862

Χαζάπη Διαμάντη του Γιαννάκη #1411

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

1864

Σιγάλας Ιωάννης του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σιγάλας ή Σέλας Γεώργιος") #1420

γάμος 1887

1864

Χαζάπη Φραέσκα του Γιαννάκη #1412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1113

1864

Κατσίκης Ιωάννης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Κατσίκης Δημήτριος του Ιωάννη") #1421

γάμος 1891

1866

Χαζάπη Ευτυχία του Γιαννάκη #1413

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114

 

Χατζόγλου Κωνσταντίνος του Λεονάρδου

γάμος 1897

1870

Χαζάπη Εριφύλλη του Γιαννάκη #1414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11141

 

Χατζόγλου Ιωάννης του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11141

 

Χατζόγλου Ιωάννης του Κωνσταντίνου

γάμος 1929

 

Πιτσιλού Βασιλική του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1115

1843

Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #1425

γάμος 1901

 

Χαζάπη Καλλιόπη του Γιαννάκη #1415

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1116

1874

Μπαφαλούκος Περάκης του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου") #1426

γάμος 1904

 

Χαζάπη Φλωρεντία του Ιωάννη #1416

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1117

1872

Γιαλούρης Μιχαήλ του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #1427

γάμος 1900

1872

Χαζάπη Κατίνα του Ιωάννη #1417

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1118

1878

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος) (πρώτος γάμος του)

γάμος 1906 Χ.Α.

1883

Σαρρή Ασημιώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") Πατ. #1553

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1118

1878

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Χαδεμένος) (δεύτερος γάμος του)

Χ.Α.

 

Μαρία ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1834

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (πρώτος γάμος του) #1408

Χ.Α.

 

Φρόσω...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

1834

Χαζάπης Σταματέλος (Σταμάτιος) του Γιαννούλη (δεύτερος γάμος του) #1408

γάμος 1861

 

γάμος 1861 Καΐρ.Β.

1839

Διαπούλη Ορσα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Δημήτριος του Πέτρου") #1432

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1863

Χαζάπης Γιαννούλης του Σταματίου (Μπούρας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε 8/2/1934

D, Π, M, MD,

 

D

1122

1871

Χαζάπη Φραεσκούλα του Σταματίου (Τσώρα) #1433

 

 

Π, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1121

1863

Χαζάπης Γιαννούλης του Σταματίου (Μπούρας)

γάμος 1891

1868

Βαλμά Λασκαρώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") Πατ. #1371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122

1857

Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη") #1435

γάμος 1889

1871

Χαζάπη Φραεσκούλα του Σταματίου (Τσώρα)

#1433

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113

1840

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρίκος) του Γιαννούλη (Κούτουκας) #294

γάμος 1867

 

γάμος 1867 Καΐρ.Β.

1844

Μαρή Καλυψώ ή Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου")

#295

D

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131

1868

Χαζάπης Γιαννούλης του Ανδρέα (Κούτουκας) #296

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Αναγράφεται χειρόγραφα και στο έτος 1867

απεβίωσε το 1941

D, Π, Π, M,

 

 

1132

1871

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα #300

 

 

info

 

Φ

1133

 

Χαζάπη Αννεζιώ του Ανδρέα #59

 

 

Φ

D, D, Π,

 

 

1134

1875

Χαζάπης Κώστας του Ανδρέα

 

 

info

 

 

1135

1887

Χαζάπης Ευάγγελος του Ανδρέα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Αμερική

Π, M,

 

 

1136

1883

Χαζάπης Γεώργιος του Ανδρέα (Ντραμπάκουλας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Αμερική

Π, Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131

1868

Χαζάπης Γιαννούλης του Ανδρέα (Κούτουκας) #296

γάμος 1901

1874

Σαρρή Ασημιώ του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #680

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11311

1903

Χαζάπης Ανδρέας του Γιαννούλη #301

 

 

info

 

 

11312

1905

Χαζάπης Βασίλειος του Γιαννούλη #302

 

 

info

 

Φ

11313

1911

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη #303

 

 

Φ, Φ

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π,

 

 

11314

1917

Χαζάπης Νικόλαος του Γιαννούλη #304

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11311

1903

Χαζάπης Ανδρέας του Γιαννούλη #301

γάμος 1938 Χ.Α.

1909

Πολέμη Μαρία του Θεοδώρου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1343

info

 

 

 

στο βιβλίο γάμων εσφαλμένα αναφέρεται «Χαζάπης Γιαννούλης».

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

11312

1905

Χαζάπης Βασίλειος του Γιαννούλη #302

Γάμος 1940

 

Πολέμη Μαρία του Ηρακλή (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #571

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

113121

1941

Χαζάπης Γιαννούλης του Βασιλείου #305

 

 

Απεβ. Απρ. 2017

D,

 

Φ

113122

 

Χαζάπη Πολυξένη του Βασιλείου  #306

 

 

Φ, Φ

D,

 

Φ

113123

 

Χαζάπη Ασημιώ του Βασιλείου #307

 

 

Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113121

 

Χαζάπης Γιαννούλης του Βασιλείου #305

 

Στεφάνου Φλωρεντούλα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Ιωάννης") #360

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1131211

 

Χαζάπης Βασίλης του Γιαννούλη #308

 

 

 

 

 

1131212

 

Χαζάπη Ειρήνη του Γιαννούλη #309

 

 

 

 

 

1131213

 

Χαζάπη Μαρία του Γιαννούλη #310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131211

 

Χαζάπης Βασίλης του Γιαννούλη #308

 

Νάντια …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131212

 

Μπουκουβάλας Χρήστος του Γιάννη (βλέπε δέντρο «Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου) #1437

 

Χαζάπη Ειρήνη του Γιαννούλη #309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131213

 

Shaihan Μalik

 

Χαζάπη Μαρία του Γιαννούλη #310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11312131

 

Florentia-Darsha του Shaihan Μalik

 

 

 

 

 

11312132

 

Rohan-George Malik του Shaihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113122

 

Ζαννάκης Ιωάννης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #923

 

Χαζάπη Πολυξένη του Βασιλείου  #306

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113123

 

Νικόλαος Μπούγιας

 

Χαζάπη Ασημιώ του Βασιλείου #307

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11313

1911

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη #303

γάμος 1946

 

Γιαννίση Λασκαρίτσα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ") #1439

info

 

 

 

 

 

 

 

 

113131

 

Χαζάπη Μαρία του Αντωνίου #315

 

 

info

 

Φ

113132

 

Χαζάπης Γιαννούλης του Αντωνίου  #316

 

 

Φ, Φ, Φ

D,

L, L, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113131

 

Πολέμης Νικόλαος του Γεωργίου (βλέπε δέντρο ¨Πολέμης Παπαλεονάρδος") #54

 

Χαζάπη Μαρία του Αντωνίου #315

info

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113132

 

Χαζάπης Γιαννούλης του Αντωνίου #316

 

Παλαιοκρασσά Αννα του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #1440

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11314

1917

Χαζάπης Νικόλαος του Γιαννούλη #304

 

Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου"¨) #1441

info

 

 

 

 

 

 

 

Φ

 

113141

 

Χαζάπης Γιαννούλης του Νικολάου #319

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D, D,

 

Φ

113142

1956

Χαζάπης Χαρίλαος του Νικολάου #320

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

 

Φ

113143

 

Χαζάπης Κωστής του Νικολάου #321

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

 

113141

 

Χαζάπης Γιαννούλης του Νικολάου #319

 

Μπεγλέρη Φραγκούλα του Χρήστου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου") #509

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1131411

 

Χαζάπης Νικολός του Γιαννούλη

 

 

 

 

 

1131412

 

Χαζάπη Αννα του Γιαννούλη #323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131412

 

Καραμεσίνης Παναγιώτης

 

Χαζάπη Αννα του Γιαννούλη #323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11314121

 

Καραμεσίνη Φρατζέσκα του Παναγιώτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113142

1956

Χαζάπης Χαρίλαος του Νικολάου #320

1961

Σιγάλα Μαριγούλα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Σιγάλας Αλέξιος του Ιωάννη") #1442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131421

 

Χαζάπη Ζωή του Χαριλάου #324

 

 

 

 

 

1131422

 

Χαζάπη Μαντώ του Χαριλάου #325

 

 

 

 

 

1131423

 

Χαζάπη Ειρήνη του Χαριλάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131421

 

Δραϊνάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

Χαζάπη Ζωή του Χαριλάου #324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11314211

 

Δραϊνάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

11314212

 

Δραϊνάκη Μάργω του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1131422

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημοσθένη (βλέπε δέντρο «Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα») #1444

 

Χαζάπη Μαντώ του Χαριλάου #325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

113143

 

Χαζάπης Κωστής του Νικολάου #321

 

Παλαιοκρασσά Σμαρώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #1445

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1131431

 

Χαζάπης Νικολός του Κωστή

 

 

Απεβ. 2015

 

 

1131432

 

Χαζάπης Αντώνης του Κωστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1132

1871

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα #300

γάμος 1906

 

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής ") #1446

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11321

1907

Χαζάπης Ανδρέας του Νικολάου (Μουτσουπέλος)  #329

 

 

info

 

 

11322

1908

Χαζάπης Δημήτριος του Νικολάου  #331

 

 

info

 

Φ

11323

1911

Χαζάπη Κατίνα του Νικολάου #330

 

 

Φ, Φ, Φ

απεβίωσε το 1999

D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11321

1907

Χαζάπης Ανδρέας του Νικολάου (Μουτσουπέλος) #329

 

Μπέη Πηνελόπη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #1447

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

113211

 

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11322

1908

Χαζάπης Δημήτριος του Νικολάου #331

γάμος 1945

 

Σύμπουρα Ανδριάνα του Δημητρίου (βλέπε δέντρο 'Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #194

info

 

 

 

 

 

 

 

 

113221

 

Χαζάπη Μαργαρώ του Δημητρίου #198

 

 

info

 

 

113222

 

Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου #197

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113221

 

Βολτής Ιωάννης του Γεωργίου

 

Χαζάπη Μαργαρώ του Δημητρίου #198

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113222

1949

Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου #197

 

Σαρρή Φραγκούλα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132221

 

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11323

1901

Πολέμης Ιωάννης του Θεοδώρου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #864

γάμος 1939

1911

Χαζάπη Κατίνα του Νικολάου #330

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1133

1866

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Νικολάου (Λιράς) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #58

 

Χαζάπη Αννεζιώ του Ανδρέα #59

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1134

1875

Χαζάπης Κώστας του Ανδρέα

1885

Παλαιοκρασσά Μαργαρώ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Πάπανικόλας") Πατ. #3440

 

 

 

 

 

 

Φ, Φ

 

 

11341

 

Η Μαργαρώ τεκνοθέτησε την κόρη της αδελφής της Παλαιοκρασσά Ορσας του Νικολάου, Σύμπουρα Ανδριάνα του Δημητρίου #194 (βλέπε δέντρο «Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα»), (η οποία παντρεύτηκε τον Χαζάπη Δημήτριο του Νικολάου - βλέπε παραπάνω)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

114

1843

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννούλη #1409

 

Κωττάκη Λασκαρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1141

 

Χαζάπη Καλλιόπη του Αντωνίου #1450

 

 

D,

 

Φ

1142

1886

Χαζάπη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1451

 

 

Φ, Φ

D, D, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1141

1872

Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος του Νικολάου (Λάτης) (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος με την Κουρτέση Μαρίκα) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #247

γάμος 1901

 

Χαζάπη Καλλιόπη του Αντωνίου #1450

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1142

1878

Μπέης Μιχαήλ του Ιωάννη (Πορδάρης) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #1452

γάμος 1910

1886

Χαζάπη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1451

Φ

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

M

12

1813

Χαζάπης Αντώνιος του Ιωάννη #1405

1813

Σύμπουρα Ασημίνα (Ασημένια) του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #1436

D

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1832

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης)  #1453

 

 

info

 

 

122

1836

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (Μακρής) #179

 

 

info

 

 

123

1837

Χαζάπη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1454

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

121

1832

Χαζάπης Γιαννάκης του Αντωνίου (Χασάνης) #1453

γάμος 1860

 

γάμος 1860 Καΐρ.Β.

1846

Παλαιοκρασσά Ασημίνα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #1455

D

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

1861

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη

 

 

απεβίωσε το 1861

M, Μ,

 

Φ

1212

1863

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη #1457

 

 

D, M, M, D,

 

 

1213

1865

Χαζάπη Ανέζα του Γιαννάκη #1458

 

 

D, D,

 

 

1214

1866

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννάκη

 

 

απεβίωσε το 1868

Μ, D,

 

Φ

1215

 

Χαζάπη Πηνελόπη του Γιαννάκη #1460

 

 

D, D, Π, D,

 

Φ

1216

 

Χαζάπη Ελένη του Γιαννάκη

 

 

D,

 

Π

1217

1881

Χαζάπης Αντώνιος του Γιαννάκη (Το Καλό Παιδί)

 

 

πήρε το όνομα του αποβιώσαντος αδελφού του. (Ο ίδιος πνίγηκε)

M, Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1212

1851

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου") #1461

γάμος 1882

 

γάμος 1882 Καΐρ.Β.

1860

Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη #1457

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1213

1859

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ηλία (Ξινός) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #1463

γάμος 1886

1865

Χαζάπη Ανέζα του Γιαννάκη (πρώτος γάμος της) #1458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1213

1860

Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνιος του Λεονάρδου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου) (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος") #1464

1865

Χαζάπη Ανέζα του Γιαννάκη (δεύτερος γάμος της) #1458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1215

1867

Γιαλούρης Αθανάσιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #1465

γάμος 1894

 

Χαζάπη Πηνελόπη του Γιαννάκη #1460

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1216

1874

Πολέμης Βασίλειος του Μιχαήλ (Λούρης) (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος ") Πατ. #633

γάμος 1906 Χ.Α.

 

Χαζάπη Ελένη του Γιαννάκη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

122

1836

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου ή Γιαννακάκης (Μακρής) #179

γάμος 1861

1838

Μαρή Μαριγώ (Μαρία) του Αυγουστή (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #180

M

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1221

1861

Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου #182

 

 

M, M, D,

 

Φ

1222

1865

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου #28

 

 

Φ, Φ

D, D, Π, Π, D,

 

D

1223

1866

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολάου #184

 

 

Εχασε τη ζωή του στον Α’Π.Π. το 1917

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, D,

 

Φ

1224

1878

Χαζάπης Κωνσταντίνος του Νικολάου #183

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε 22/11/1924

D, Π, M, D,

 

 

1225

1878

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου #1020

 

 

info

 

 

1226

 

Χαζάπης Αυγουστής του Νικολαου

 

 

χωρίς απογόνους

 

 

1227

 

Χαζάπη Φραεσκούλα του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1221

1853

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #1383

γάμος 1882

 

γάμος 1882 Καΐρ.Β.

1861

Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου #182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1222

1853

Πολέμης Δημήτριος του Σταμάτη (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #27

γάμος 1888

1865

Χαζάπη Ασημένια του Νικολάου #28

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1223

1866

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολαου #184

γάμος 1893

 

Βροντίση Μαρουλιώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Βροντίσης Αντώνιος του Δημητρίου") #1384

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12231

1895

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου #224

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, M,

 

Φ

12232

1897

Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντωνίου #225

 

 

Φ

D

 

Φ

12233

1900

Χαζάπη Μαριγούλα του Αντωνίου #1385

 

 

Φ

D, M,

 

D

12234

 

Χαζάπη Ανδρόνη (Ανδρονίκη) του Αντωνίου

 

 

 

 

Φ

12235

1913

Χαζάπης Αυγουστής του Αντωνίου

 

 

Καθηγ. Φιλόλογος

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ένα ποίημα του Αυγουστή

D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12231

1895

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου #224

γάμος 1919

1896

Χαρχαρού Αννεζιώ του Αντρείκου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Γαλανό Στέφανο του Ευαγγέλου) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #1388

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122311

 

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολάου #226

 

 

Φ

D

 

Φ

122312

 

Χαζάπης Ανδρέας του Νικολάου #227

 

 

Φ

D, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122311

 

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολάου #226

γάμος 1948

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #1389

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1223111

 

Χαζάπης Νικόλαος του Αντωνίου #228

 

 

 

 

Φ

1223112

 

Χαζάπη Ειρήνη του Αντωνίου #1390

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1223112

 

Καλεμκερίδης Δανιήλ

 

Χαζάπη Ειρήνη του Αντωνίου #1390

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

12231121

1967

Καλεμκερίδης Αντώνιος του Δανιήλ

 

 

Ο Αντώνιος και ο Κυριάκος είχαν γεννηθεί πριν το θάνατο (1970) της προ-προγιαγιάς τους Βροντίση Μαριώς (Μαριούλας) του Αντωνίου συζύγου Μπέη Ιωάννη του Δημητρίου

 

 

12231122

1969

Καλεμκερίδης Κυριάκος του Δανιήλ

 

 

 

 

 

12231123

 

Καλεμκερίδης Παύλος του Δανιήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12231121

1967

Καλεμκερίδης Αντώνιος του Δανιήλ

 

Θεοδωράκη Αννα του Ιωάννη (βλεπε δέντρο «Θεοδωράκης Γεώργιος του Αχιλλέα») Πατ. 3785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122312

 

Χαζάπης Ανδρέας του Νικολάου #227

γάμος 1941

 

Κουρτέση Μαρουλιώ του Ιακώβου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ") #1395

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1223121

 

Χαζάπη Μελπωμένη του Ανδρέα #230

 

 

Φ, Φ

D,

 

Φ

1223122

 

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα #229

 

 

D

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1223121

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο “Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου”) #865

 

Χαζάπη Μελπωμένη του Ανδρέα #230

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1223122

 

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα #229

 

Μανδαράκα Λασκαρώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα") #1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12232

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με την Δαγιάση Κατίνα του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο "Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου") #1397

γάμος 1920

1897

Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντωνίου #225

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12233

1898

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #1398

γάμος 1922

1900

Χαζάπη Μαριγούλα του Αντωνίου #1385

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12234

 

Κολοκύθης Χρήστος του Νικολάου

γάμος 1939

 

Χαζάπη Ανδρόνη (Ανδρονίκη) του Αντωνίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12235

1913

Χαζάπης Αυγουστής του Αντωνίου (φιλόλογος)

 

Ειρήνη ... (Αποίκια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1224

1878

Χαζάπης Κωνσταντίνος του Νικολάου #183

γάμος 1910

1888

Χαρχαρού Λασκαρώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #1400

info

 

 

 

 

 

 

 

 

12241

 

Χαζάπη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου #208

 

 

info

 

 

12242

 

Χαζάπη Αδαμαντία του Κωνσταντίνου  #209

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12241

 

Σαρρής Σταμάτιος του Αντωνίου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Μπαφαλούκου Μαριγώ του Περάκη ) (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #729

γάμος 1940

 

Χαζάπη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου #208

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12242

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου") #1401

γάμος 1952

 

Χαζάπη Αδαμαντία του Κωνσταντίνου #209

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1225

1874

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Βεστάρχης Δημήτριος") Πατ. #1008

γάμος 1902 Χ.Α.

1878

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολαου #1020

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227

 

Βροντίσης Γεωργάκης

 

Χαζάπη Φραεσκούλα του Νικολαου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

123

1829

Φαλαγκάς Νικόλαος του Αντωνίου (Πονηρός) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1466

1837

Χαζάπη Φρατζέσκα του Αντωνίου #1454

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

άλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χαζάπη Ιωάννη

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Χαζάπης» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη (Κάλη) Νικολάου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Γιαννούλη του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη του Δημητρίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Μιχαήλ του Αντωνίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Νικολάου του Δημητρίου, πατήστε εδώ