Στους εκλογικούς καταλόγους του 1844 εμφανίζεται κάποιος Τρίχης Ιωάννης με έτος γεννήσεως 1785. Το επίθετο Τρίχης άλλαξε σε Φαλαγκάς.

 

 

 

 

D

1

1821

Φαλαγκάς Δημήτριος του Ιωάννη (Τάκης) #1208

 

ναύτης

D, D, Π, D, D, D, D,

1834

Πολέμη Φρατζέσκα του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1201

D

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1855

Φαλαγκάς Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

απεβίωσεσε νεαρή ηλικία. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Νικόλαος στον γιο του Φαλαγκά Ιωάννη του Νικολάου.

D,

 

D

12

1857

Φαλαγκά Μαρία (Μαριόγκα) του Δημητρίου #2719

 

 

D,

 

D

13

1858

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

M,

 

D

14

1865

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Αστακός) #2721

 

 

Π, Π, D,

 

 

15

1867

Φαλαγκάς Αυγουστής του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

M, D,

 

 

16

1852

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

D,

πρέπει να είναι το πρώτο παιδί και το οποίο να απεβίωσε σε βρεφική ηλικία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1863

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Μιχαήλ του Γεωργίου") #2723

γάμος 1888

1857

Φαλαγκά Μαρία (Μαριόγκα) του Δημητρίου #2719

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1858

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Αστακός) #2721

γάμος 1891

1871

Γιαλούρη Ερηνιώ του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #2729

D

 

 

 

 

 

 

 

 

141

1891

Φαλαγκά Μαριώ του Νικολάου #2730

 

 

M,

 

Φ

142

1892

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπακόλας)

 

 

έζησε στις Η.Π.Α. το πλείστον της ζωής του

Π,

 

Φ

143

1894

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (Αστακός) #2732

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

D, Π, Π, Π, M,

 

Φ

144

1899

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου (Μπιλιά) #2733

 

 

D,

Π, M,

 

Φ

145

 

Φαλαγκά Ελέγκω του Νικολάου #2734

 

 

Φ, Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141

1887

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσας Παπανικόλας") #2273

γάμος 1919

1891

Φαλαγκά Μαριώ (Μαρία) του Νικολάου #2730

M

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

142

1892

Φαλαγκάς Δημήτριος του Νικολάου (Μπακόλας)

Χ.Α.

 

... Μαρούλα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

143

1894

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου #2732

γάμος 1929

 

Βαλμά Κατίνα (Υψηλού) #2699

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1431

 

Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη #2735

 

 

Φ,

D, Π,

 

Φ

1432

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη #2736

 

 

Φ, Φ

L, Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1431

 

Μακρής Γιάννης του παπαΣτέλιου #2737

 

Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη #2735

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1432

 

Φαλαγκάς Νικόλαος του Ιωάννη #2736

 

Βαλμά Δήμητρα #2738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

144

1895

Ζιώτης Δημήτριος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη") #2740

γάμος 1925

1899

Φαλαγκά Φρατζέσκα του Νικολάου (Μπιλιά) #2733

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

145

 

Λάβδας Νικόλαος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Λάβδας Νικόλαος του Μιχαήλ")

γάμος 1936

 

Φαλαγκά Ελέγκω του Νικολάου #2734

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Φαλαγκά Δημητρίου του Ιωάννη

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών (άνδρες)

 

πίνακας αναφορών (γυναίκες)

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Φαλαγκά Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ