1

 

Βαλμάς Φιλιππής (Φίλιππος) (με καταγωγή όπως λέγεται από τον Αμόλοχο) #2658

 

Μ,

 

Ειρήνη … #2659

 

Μ,

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1796

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) #2660

 

 

Ναυτικός

απεβίωσε το 1861

Μ, M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1796

Βαλμάς Μιχαήλ του Φιλιππή (Φιλίππου) #2660

1803

Μπέη Ειρήνη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #2661

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1825

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ #2662

 

 

info

 

 

112

1831

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #1371

 

 

info

 

 

113

1828

Βαλμά Ανέζα του Μιχαήλ #3030

 

 

info

 

 

114

1838

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ #2613

 

 

M, M, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1825

Βαλμάς Νικόλαος του Μιχαήλ #2662

γάμος 1848

1831

Πολεμη Ανεζιώ του Γιαννάκη  (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #2663

D

 

 

 

Στο βιβλίο γάμων Αγ.Γεωργίου ο Βαλμάς αναφέρεται σαν Νικόλαος Μ.Φιλιππής

 

 

 

Φ

1111

1849

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου #2258

 

 

Ναύτης

D, D, D, D, M, D, D, D,

 

D

1112

1851

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

απεβίωσε το 1858 (αιτία θανάτου "διάρροια")

M, Μ, D,

 

 

1113

1852

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου

 

 

απεβίωσε το 1854 (αιτία θανάτου "θέρμη")

Μ,

 

D

1114

1854

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου #2358

 

 

Ναύτης

D, Π, D, D,

 

D

1115

1856

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου

 

 

πήρε το όνομα της αποβιωσάσης αδελφής της

D,

 

Φ

1116

1857

Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου #2906

 

 

D, D, M, D,

 

D

1117

1859

Βαλμά Ασημένια του Νικολάου

 

 

Χ.Α.

D,

 

 

1118

1867

Βαλμά Τεκνίτσα του Νικολάου

 

 

Χ.Α.

D,

 

 

1119

1871

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου #3036

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Πήρε το όνομα του αποβιώσαντος αδελφού του. Το όνομα του έδωσε ο αδελφός του Ιωάννης στον γιό του Μιχάλη.

Π, M, D,

 

 

111Α

1867

Βαλμά Ευγνώμη (Μελπομένη) του Νικολάου

 

 

D,

 

 

111Β

1874

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) #1234

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε στι 28/6/1934

D, L, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

1849

Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου #2258

γάμος 1876

 

γάμος 1876 Καΐρ.Β.

1854

Κουτσούκου Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #2252

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11111

1876

Βαλμάς Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Χ.Α.

Π, M,

 

Φ

11112

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη

 

 

Φ, Φ

D, M,

 

Φ

11113

1881

Βαλμάς Μιχαήλ του Ιωάννη

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

X.A. (πνίγηκε το 1916 σε πολεμικό ναυάγιο)

D,

Π, M,

 

 

11114

1883

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη #2367

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

Φ

11115

1891

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη

 

 

Φ

D, M,

 

 

11116

1891

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη #2369

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11112

 

Κυρτάτας Αντώνης του Πέτρου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") πατ. #4209

γάμος 1901 Χ.Α.

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (πρώτος γάμος της)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11112

1878

Μπέης Ιωάννης του Μιχαήλ (Κλαιειδέρνεται) (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") πατ. #3855

Γάμος 1916 Χ.Α.

1879

Βαλμά Αννεζιώ του Ιωάννη (δεύτερος γάμος της)

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11114

1883

Βαλμάς Γεώργιος του Ιωάννη #2367

γάμος 1917

 

Χέλμη Ειρήνη του Λεων. (από Μεσσαριά) #2372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111141

 

Βαλμάς Ιωάννης του Γεωργίου

 

 

 

 

 

111142

 

Βαλμά Χαρίκλεια του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11115

1879

Κουρτέσης Νικόλαος του Παναγιώτη (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου") πατ. #3686

γάμος 1915 Χ.Α.

1891

Βαλμά Ασημιώ του Ιωάννη

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11116

1891

Βαλμάς Δημήτριος του Ιωάννη #2369

γάμος 1923

1898

Μαύρου Ασημίνα του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη") #2376

info

 

 

 

 

 

 

 

 

111161

1924

Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου #2377

 

 

info

 

Φ

111162

 

Βαλμάς Σταμάτης του Δημητρίου

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D, D, D,

Π,

 

 

111163

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου #872

 

 

info

 

Φ

111164

 

Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου #2131

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D, D,

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111161

1924

Βαλμάς Ιωάννης του Δημητρίου #2377

 

Κοντόσταυλου Στυλιανή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111611

 

Βαλμά Φράγκα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

1111612

 

Βαλμά Ασημίνα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111162

 

Βαλμάς Σταμάτης του Δημητρίου

 

Κροκόδειλου Μαργαρίτα του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111163

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου #872

 

Μπέη Καλλιόπη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπέης  Νικόλαος") #257

info

 

 

 

 

 

 

 

D

1111631

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχαήλ #261

 

 

 

 

Π

1111632

 

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1111631

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα") #203

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχαήλ #261

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Π

1111632

 

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ #260

 

Γραμμάτικα Νατάσσα του Αυγουστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111164

 

Βαλμάς Νικόλαος του Δημητρίου #2131

1947

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #2128

info

 

 

 

 

 

 

 

 

1111641

 

Βαλμά Ειρήνη του Νικολάου #2133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1114

1854

Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου #2358

γάμος 1883

 

γάμος 1883 Καΐρ.β.

1860

Κυρτάτα Κατερνιώ του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #2359

M

 

 

 

 

 

στο αρχείο γάμων η Κατερνιώ αναφέρεται σαν Κρύπα ή Κυρτάτα Αικατερίνη του Αντωνίου

 

Φ

11141

 

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα #1446

 

 

D,

 

Φ

11142

1889

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ

D, M,

 

D

11143

 

Βαλμά Αννεζιώ του Ανδρέα

 

 

 

 

D

11144

1891

Βαλμάς Αντώνιος  του Ανδρέα

Χ.Α.

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

(πνίγηκε) το 1916

Π, M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11141

1871

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #300

γάμος 1906

 

Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα #1446

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11142

1889

Βαλμάς Νικόλαος του Ανδρέα

γάμος 1926 Χ.Α.

1900

Μπουκουβάλα Αννίκα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") πατ. #3051

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11143

1889

Στεφάνου Αντρίκος του Στεφανή (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος με Γελενταλή Σμαρώ) (βλέπε δέντρο "Στεφάνου Αντώνιος") #1497

γάμος 1920 Χ.Α.

 

Βαλμά Αννεζιώ του Ανδρέα

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1116

1849

Χαρχαρός Δημήτριος του Μιχαήλ (Κουτρούτσος) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2903

γάμος 1879

 

γάμος 1879 Καΐρ.Β.

1857

Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου #2906

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1119

1871

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου #3036

 

Μπουκουβάλα Διαμάντη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #3038

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11191

 

Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ #1055

 

 

 

 

Φ

11192

 

Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ #3039

 

 

Ο Βαλμάς Νίκος είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση μέλος ίσως μικρής ομάδας, συνελήφθη από τους Γερμανούς και εξετελέσθη αφήνοντας ορφανά δύο μικρά παιδιά....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11191

1883

Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #1045

 

Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ #1055

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11192

 

Βαλμάς Νίκος του Μιχαήλ #3039

 

Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου") #3040

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111921

 

Βαλμάς Μιχαήλ του Νικολάου

 

 

 

 

 

111922

 

Βαλμά Φραγκίσκη του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111Β

1874

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου (Λαονικός) #1234

γάμος 1903

 

Πολέμη Μαρία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #1215

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

111Β1

1900

Βαλμά Κατίνα του Λεωνίδα

 

 

M,

 

 

111Β2

 

Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα #1721

 

 

info

 

 

111Β3

1908

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα #2648

 

 

info

 

 

111Β4

 

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα #1977

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β2

1896

Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Γιαλούρης Νικόλαος του Γιαννούλη") #158

 

Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα #1721

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111Β3

1908

Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα #2648

 

Τσατσόμοιρου Ασπασία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Τσατσόμοιρος Νικόλαος του Ιωάννη") #2649

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111Β31

 

Βαλμάς Λεωνίδας του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111Β4

 

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Δημητρίου (βλέπε δέντρο " Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (Τρίχης)") #1975

γάμος 1941

 

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα #1977

info

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1831

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (πρώτος γάμος του) #1371

1826

...Χαρίκλεια

 

D,

 

Στο Δημοτολόγιο του 1873 υπάρχει αναφορά στη Χαρίκλεια σαν συζύγου ενώ υπάρχει αναφορά στο Μητρώο Βαπτίσεων της ενορίας Αγ. Γεωργίου Μπίστη (#87 στο έτος 1957) σαν συζύγου της Μαρίας Πολέμη και γάμος του Δημήτρη με την Μαρία στο Μητρώο γάμων του Αγ. Γεωργίου το έτος 1857.

 

M

 

 

 

 

 

 

 

D

1121

1857

Βαλμά Μόσχα του Δημητρίου #2652

 

 

D, D,

 

D

1122

1860

Βαλμά Ειρήνη του Δημητρίου #2653

 

 

M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

1831

Βαλμάς Δημήτριος του Μιχαήλ (δεύτερος γάμος του) #1371

γάμος 1857

 

Πολέμη Μαρία του Γεωργίου (βλέπε δέντρο “Πολέμης Παπαλεονάρδος”) #1367

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1123

1868

Βαλμά Λασκαρώ του Δημητρίου

 

 

D,

 

D

1124

1872

Βαλμά Ευτυχία του Δημητρίου #2654

 

 

D,

 

Φ

1125

 

Βαλμά Ασημιώ του Δημητρίου #2419

 

 

Φ

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1121

1848

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") #2655

γάμος 1879

1857

Βαλμά Μόσχα (Μοσχάκι) του Δημητρίου #2652

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1122

1861

Χαζάπης Πέτρος του Γιαννάκη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου ")

γάμος 1882

 

γάμος 1882 Καΐρ.Β.

1860

Βαλμά Ερηνιώ (Ειρήνη) του Δημητρίου #2653

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1123

1863

Χαζάπης Γιαννούλης του Σταμάτη (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης ") πατ. #1408

γάμος 1891

1868

Βαλμά Λασκαρώ του Δημητρίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1124

1862

Χαρχαρός Αντρείκος του Δημητρίου (Αραβίας) (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2657

γάμος 1892

1872

Βαλμά Ευτυχία του Δημητρίου #2654

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1125

1870

Σαρρής Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Σαρρηγιαννάκης) (βλέπε δέντρο "Σαρρή Γιαννούλη") #2417

γάμος 1896

 

Βαλμά Ασημιώ του Δημητρίου #2419

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 info

113

1820

Παλαιοκρασσάς Αντρίκος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Ιωάννης") #3043

1828

Βαλμά Ανέζα του Μιχαήλ #3030

info

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

114

1838

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ #2613

γάμος 1864

 

γάμος 1864 Καΐρ.Β.

1845

Χαζάπη Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Μιχαήλ του Αντωνίου") #2607

M

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

1865

Βαλμά Λασκαρώ του Λεωνίδα #2664

 

 

M, D,

 

Φ

1142

1867

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα #2665

 

 

D, D, Π, D,

 

 

1143

1869

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα #2666

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ

1141

1862

Μπέης Στέφανος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #2667

γάμος 1885

 

γάμος 1885 Καΐρ.Β.

1863

Βαλμά Λασκαρώ του Λεωνίδα #2664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1142

1854

Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (τρίτος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Μαύρου Διαμάντη του Γιαννούλη και ο δεύτερος με την Παλαιοκρασσά Φραεσκούλα του Γιαννούλη) (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου" ) #2668

γάμος 1888

1867

Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα #2665

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

1143

1869

Βαλμάς Μιχαήλ του Λεωνίδα #2666

1880

Καρτερού Αρετή (απο Σύρο) #2669

 

M,

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11431

 

Βαλμάς Λεωνίδας του Μιχαήλ

 

 

 

 

Φ

11432

 

Βαλμά Μαρία του Μιχαήλ #1606

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ,

D,

 

Φ

11433

 

Βαλμά Λαμπρινή του Μιχαήλ

 

 

Φ, Φ, Φ

 

Φ

11434

 

Βαλμά Λασκαρώ (Ρίτσα) του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11432

 

Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #249

 

Βαλμά Μαρία του Μιχαήλ #1606

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11433

 

Παπαδόπουλος Πότης

 

Βαλμά Λαμπρινή του Μιχαήλ

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11434

 

Γεωργουσόπουλος ...

 

Βαλμά Λασκαρώ (Ρίτσα) του Μιχαήλ

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Βαλμά Φιλιππή       

Ογδοη έκδοση

 

 

από τη σλαβική λέξη valmo = αλωνιστικό εργαλείο και ζώο για αλώνισμα

επιστροφή

ο προμηθευτής αλόγων ή μουλαριών για το αλώνισμα

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών