Πατέρας:   
Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842  #3663.
Μητέρα:   
Ανθή του Αντωνίου Διαπούλη, Υψηλού  #3669.

12345
Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,  #3670.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου,
 #3672.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι)                   Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3468

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815

3661

Γιαννούλης Σύμπουρας,

4488

Ανδρέας Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1790

4491

Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823

3662

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842

3663

Ανθή του Αντωνίου Διαπούλη,

3669