Next 
12345
Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,  #4573.
1) Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813
 #4529.
1) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1834 (+1860)
 #4575.
2) Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836
 #4576.
1) Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877
 #616.
2) Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4582.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Ζαννάκη,
 #3102.
2) Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909
 #4142.
3) Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)
 #4702.
3) Αννα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4583.
4) Ορσα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4584.
3) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838 (+1843)
 #4577.
4) Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838
 #3795.
1) Μιχαήλ Γιαννούλας του Γεωργίου, 1861 (+1862)
 #4589.
2) 
 Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863
 #2542.
1) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)
 #2543.
2) Χρήστος Κυρτάτας του Μιχαήλ, (+ )
 #2544.
3) 
 Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1888
 #2545.
4) 
 Φίλιππος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1893
 #794.
5) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1898
 #2546.
3) Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872
 #371.
1) 
 Αντώνης Στεφάνου του Πέτρου, (Τσουλής)
 #375.
2) Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894
 #91.
3) Μαρία του Πέτρου Στεφάνου, 1895 (Καλομαρία)
 #372.
4) Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899 (Γιαννίκος)
 #374.
5) Φραεσκούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #373.
6) Ευτυχία του Πέτρου Στεφάνου, 1905
 #378.
7) Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,
 #377.
8) Ανεζούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #376.
4) Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876 (Λαέρτης)
 #3796.
1) Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901
 #1902.
2) 
 Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904
 #3798.
3) Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903
 #3747.
4) 
 Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908
 #3799.
5) 
 Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909
 #1000.
6) 
 Ηλίας Μπουλμέτης του Ιωάννη,
 #3800.
7) 
 Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917
 #3801.
8) Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921 (+ )
 #3802.
5) Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882
 #3551.
1) 
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906 (Πλούπας)
 #3233.
2) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3552.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3553.
5) Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838
 #4578.
1) Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,
 #4591.
1) Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα
 #3451.
2) Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907
 #2074.
3) Ουρανία του Νικολάου Μπόνη, 1913 από Λάμυρα
 #4190.
4) Αντώνιος Μπόνης του Νικολάου, (+ )
 #4593.
5) - Μπόνης του Νικολάου,
 #4594.
6) Αντώνιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1843
 #4579.
7) Ανδρέας Χαζάπης του Μιχαήλ, 1846 (+ )
 #4580.
2) Ιωάννης Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1819
 #4574.
1) Νικόλαος Χαζάπης του Ιωάννη, 1839
 #4597.
2) Αικατερίνη του Ιωάννη Χαζάπη, 1843 (+1843)
 #4598.
3) Πέτρος Χαζάπης του Ιωάννη, 1845
 #4599.
4) Βασίλειος Χαζάπης του Ιωάννη, 1848
 #4600.
5) Μαρία (Μαρουλιώ) του Ιωάννη Χαζάπη, 1853
 #4601.
6) Σταμάτης Χαζάπης του Ιωάννη, 1856
 #4602.
7) Μιχαήλ Χαζάπης του Ιωάννη, 1859 (+1861)
 #4603.