Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος,  #4056.
Μητέρα:   
Διαμάντη,  #4057.

12345
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.
1) Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837
 #3847.
1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.
3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.
2) Πολυξένη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1837
 #4081.
3) Διαμάντη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1838
 #2125.
1) Χρυσή του Γεωργίου Μανδαράκα, 1868
 #2126.
2) 
 Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871
 #2048.
1) Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905 (Μανταράκας)
 #2083.
1) Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934
 #2014.
2) Θέκλη του Γεωργίου Μανδαράκα, 1945
 #2088.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Μανδαράκα, 1890 (Μάντη)
 #2084.
1) Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1924
 #2111.
2) Ειρήνη του Νικολάου Ζιώτη, 1932
 #1827.
3) Ηλίας Ζιώτης του Νικολάου, 1933
 #2112.
4) Ανδρέας Ζιώτης του Νικολάου, 1928 (Κάτσης)
 #2113.
3) Δημήτριος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1916
 #2085.
1) Φρατζέσκα του Δημητρίου Μανδαράκα, 1947
 #2092.
2) Θέκλη (Λίτσα) του Δημητρίου Μανδαράκα, 1952
 #2093.
3) Λασκαρώ του Δημητρίου Μανδαράκα, 1957
 #1396.
4) 
 Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898
 #2086.
1) Ειρήνη του Νικολάου Κουρτέση, (+ )
 #2135.
2) 
 Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928
 #2136.
3) Κατίνα του Νικολάου Κουρτέση, 1930 (+2017)
 #2137.
4) Τέκνη (Θέκλη) του Νικολάου Κουρτέση, 1932
 #2139.
5) Γεώργιος Κουρτέσης του Νικολάου, 1934
 #2138.
6) Φραγκούλα του Νικολάου Κουρτέση, 1937
 #2141.
7) Ανδρέας Κουρτέσης του Νικολάου, 1940 (+.)
 #2140.
3) Ειρήνη του Δημοσθένη Πέτσα, 1856
 #3673.
1) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873
 #3674.
1) Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1906
 #3745.
2) Ευτυχία του Νικολάου Κυρτάτα, 1913
 #3746.
3) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1921
 #1801.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1879
 #3675.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887
 #2273.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920
 #2432.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1922
 #2749.
4) 
 Δημοσθένης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1889
 #788.
1) 
 Μίνα του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1923 (+2017)
 #467.
2) Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1927
 #468.
3) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημοσθένη, 1930
 #469.
5) Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890
 #156.
1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915 (Νούτος)
 #1222.
2) Ειρήνη του Ιωάννη Πολέμη, 1912
 #1223.
3) Ανδρέας Πολέμης του Ιωάννη, 1920
 #1224.
6) 
 Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)
 #620.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1929
 #125.
2) Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933
 #127.
3) Ηρακλής Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1935
 #126.
4) Ξενούλα του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1932
 #128.
7) Ανδριάνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1896 (Κλώσσα)
 #3679.
4) Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857
 #3913.
1) Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880 (προφανώς Λεονάρδος)
 #3093.
1) Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912
 #3094.
2) Πετρωνία του Λεωνίδα Πέτσα, 1917
 #3095.
2) Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886
 #3936.
1) Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907
 #3061.
2) Βασίλειος Σαρρής του Αντωνίου, 1909
 #1800.
3) Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1910
 #4031.
4) Πέτρος Σαρρής του Αντωνίου, 1913
 #4032.
5) Χρήστος Σαρρής του Αντωνίου, 1915
 #2300.
6) Λεωνίδας Σαρρής του Αντωνίου, 1920
 #1728.
7) Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1922
 #2744.
8) Μιχαήλ Σαρρής του Αντωνίου, 1924
 #4034.
9) Χαράλαμπος Σαρρής του Αντωνίου, 1926
 #4035.
3) Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887
 #3937.
1) Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, (+ ) (Μελάς)
 #3942.
2) Στυλιανή (Στέλλα) του Δημοσθένη Πέτσα, 1915
 #3943.
3) Νικόλαος Πέτσας του Δημοσθένη, 1921
 #1802.
4) Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925
 #3944.
5) Μαρίκα του Δημοσθένη Πέτσα, 1926
 #3945.
6) Ευθυμία του Δημοσθένη Πέτσα, 1926
 #3946.
7) Αννα του Δημοσθένη Πέτσα, 1928
 #3810.
4) Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889
 #2678.
1) Ανδριάνα του Γεωργίου Πέτσα, (+ )
 #2614.
2) 
 Λασκαρίτσα του Γεωργίου Πέτσα, 1924 (+2015)
 #2396.
3) Βασίλειος Πέτσας του Γεωργίου,
 #2326.
4) Στέφανος Πέτσας του Γεωργίου,
 #2321.
5) Πέτρος Πέτσας του Γεωργίου,
 #222.
5) 
 Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902
 #3938.
1) Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915
 #4308.
2) Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920
 #1341.
3) Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927
 #1259.
6) Ανθούλα του Βασιλείου Πέτσα,
 #3939.
7) Ευτυχία του Βασιλείου Πέτσα, 1905
 #621.
1) Ηρακλής Πολέμης του Νικολάου, 1931
 #120.
2) Πετρωνία (Νίτσα) του Νικολάου Πολέμη, 1933
 #121.
8) Πέτρος Πέτσας του Βασιλείου, 1895
 #3803.
1) 
 Μαρίκα του Πέτρου Πέτσα, 1926
 #3958.
2) 
 Βασίλειος Πέτσας του Πέτρου, 1927
 #3959.
3) Ιωάννης Πέτσας του Πέτρου, 1928
 #1765.
4) Λεωνίδης Πέτσας του Πέτρου, 1930
 #1123.
5) 
 Διαμάντη του Πέτρου Πέτσα, 1931 (Φράπα)
 #820.
6) Νικόλαος Πέτσας του Πέτρου, 1933
 #3960.
7) 
 Αντωνία του Πέτρου Πέτσα, 1934
 #3962.
8) Ελένη του Πέτρου Πέτσα, 1937
 #3963.
9) Νικόλαος Πέτσας του Βασιλείου, 1898
 #3941.
10) Ιωάννης Πέτσας του Βασιλείου, 1903 (Χοιρνός)
 #1221.
1) 
 Ευαγγελία του Ιωάννη Πέτσα, 1934
 #2627.
2) Πετρωνία του Ιωάννη Πέτσα, 1936 (+2014)
 #2628.
4) Ευθαλία του Βασιλείου Κουτσούκου, 1840
 #4082.
5) Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846
 #4083.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #4380.
2) Ζωή του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #3693.
1) Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη, 1894 Αμερική
 #3814.
1) Samuel Σώτερ Soter του Αντωνίου,
 #5565.
2) Μίνα Mina του Αντωνίου Soter,
 #5566.
2) Αγγελικώ του Ιωάννη Μαργέτη,
 #3815.
1) Πόπη Κορρέ,
 #1274.
3) 
 Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908
 #3806.
1) Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)
 #3817.
2) Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936
 #3818.
3) Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943
 #3819.
4) Ειρήνη του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6113.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6114.
6) Ανδριανή του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6115.
3) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877
 #3897.
1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, Πειραιά
 #4384.
1) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ,
 #3927.
2) Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908
 #4385.
1) Αννα του Δημητρίου Κουρτέση, 1931
 #4754.
2) Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση, 1932
 #2130.
3) 
 Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938
 #4755.
3) Φραεσκούλα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, (+ )
 #4386.
4) Κατίνα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1923 Πειραιά
 #4387.
1) Δημήτριος Πουλιέζος του Παναγιώτη,
 #4390.
2) Βασίλειος Πουλιέζος του Παναγιώτη,
 #4391.
5) 
 Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, 1919
 #2068.
1) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1956
 #2076.
2) 
 Ελένη του Ιωάννη Ξηροπαΐδη, 1962
 #809.
4) Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880
 #3738.
1) Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900 (Μπαρέζα)
 #1581.
1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, (+ )
 #1582.
2) Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929
 #1583.
3) Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932
 #1584.
4) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1941
 #1585.
2) Αρετή του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1903
 #3739.
1) Αχιλλέας Θεοδωράκης του Ευαγγέλου, 1927 (+ )
 #3784.
2) Κατίνα του Ευαγγέλου Θεοδωράκη, 1931
 #2510.
3) Μιχαήλ Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1906 Πειραιά
 #3740.
4) Γιάννης Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1916
 #3743.
5) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918
 #3260.
1) 
 Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 1946
 #2595.
2) Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955
 #887.
6) Διαμάντη του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3741.
7) Μόσχα του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3742.
5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886
 #1305.
1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Πειραιά
 #2638.
2) Περικλής Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Η.Π.Α.
 #2639.
3) Μαριώ του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1920
 #2640.
1) Νικόλαος Γκιόκας του Προκόπη, 1948
 #2643.
4) Γιάννης Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, (Τσιρόγιαννος) Πειραιά
 #2641.
5) Κούλα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1925
 #920.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Ευαγγέλου, 1951
 #924.
6) 
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873
 #4381.
1) Αικατερίνη (Κατίνα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου, πρωτογέννητη, χωρίς παιδιά.
 #4396.
2) Ιωάννης Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, (Γιάννος) Εχει ένα γιο και μία κόρη
 #4397.
3) Δημήτρης (Μήτσος) Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, χ.α.
 #4398.
4) Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4399.
1) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4403.
2) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4404.
3) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4405.
5) Φραντζέσκα (Κούλα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4400.
6) Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, Εχει 2 γιους και 2 κόρες
 #4401.
6) Ιωάννης Κουτσούκος του Βασιλείου, 1847
 #4084.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057