Πατέρας:   
Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)  #5730.
Μητέρα:   
Ελένη Χαρίτων,  #5731.

12345
Χαρίτων Εμπειρίκος,  #1989.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος,
 #5728.
2) Ιωάννης Εμπειρίκος,
 #5729.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι)          Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπιρίκος,

5736

Λεονάρδος Μπιρίκος (Eμπειρίκος) του Αντωνίου, 1765 (+1830)

5737

Μαρία Κουτέλη,

5738

Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου,

5743

Χρυσώ Κουμαριανού,

5744

Μιλτιάδης Εμπειρίκος του Γεωργίου,

5734

Αικατερίνη Μωραΐτου,

5735

Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)

5730

Ελένη Χαρίτων,

5731