Πατέρας:   
Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,  #5045.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5459.

12345
Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5462.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #2672.
1) Αντώνιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1815 (Κρήπας, με τη γνωστή πέτρα )
 #2673.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1844 (Κρίπας)
 #638.
1) 
 Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870 (Κουτσουκάρα)
 #2690.
2) Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)
 #2691.
3) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2692.
4) Ευθαλία του Νικολάου Κυρτάτα, Βραζιλία
 #2693.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #2694.
6) Μόσχα του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2695.
2) Ανδριάνα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847 (+1853)
 #4207.
3) Ευφροσύνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847
 #4208.
4) Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848
 #4209.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Πέτρου, (+ )
 #2370.
2) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876 (Μητραλάκος)
 #3402.
3) Γεώργιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1878 Γαλάτσι Ρουμανίας
 #4215.
4) Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881
 #2361.
5) Νικόλαος Κυρτάτας του Πέτρου, 1883/6 (Οσιος)
 #4216.
6) Ανδρέας Κυρτάτας του Πέτρου, 1886 (Μπαντίας)
 #3060.
7) Κατερίνα του Πέτρου Κυρτάτα, 1892
 #3681.
8) 
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)
 #2232.
5) Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1851 (+1854)
 #4210.
6) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854
 #2668.
1) 
 Μαριγούλα του Ανδρέα Κυρτάτα, 1892
 #2240.
2) 
 Αντώνιος Κυρτάτας του Ανδρέα, 1893
 #2700.
3) 
 Λεωνίδας (Λέκκας) Κυρτάτας του Ανδρέα, 1896
 #1846.
4) 
 Μαργαρώ του Ανδρέα Κυρτάτα, 1900
 #2701.
7) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1855 (Τζουάνης)
 #4211.
1) (αβάπτιστος) Κυρτάτας του Δημητρίου, 1891 (+ )
 #4237.
2) 
 Μαρουλιώ του Δημητρίου Κυρτάτα, 1895/99
 #3696.
3) 
 Αντώνιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1897/3
 #2835.
8) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1856 (+1857)
 #4212.
9) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1858
 #4213.
10) Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860
 #2359.
1) Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1446.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ανδρέα, 1889
 #2360.
3) Ανεζιώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1535.
4) Αντώνιος Βαλμάς του Ανδρέα, 1891 (+ )
 #2362.
11) Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862
 #3755.
2) Μαρούλα του Πέτρου Κυρτάτα, 1815
 #2674.
1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.
1) Θεόδωρος Μπέης του Δημητρίου, 1866
 #4253.
2) Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868
 #3274.
3) Ανέζα του Δημητρίου Μπέη, 1871
 #4254.
2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.
3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.
1) Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868
 #3777.
2) 
 Νικολός Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1870
 #803.
3) Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)
 #1808.
4) Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,
 #3097.
5) 
 Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1882 (Ασβεστάς)
 #2462.
6) Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1886 Αμερική
 #4297.
4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.
1) Νικόλαος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1879
 #2375.
2) Κωνσταντίνος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1882
 #2467.
3) Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883
 #3713.
4) Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885
 #2219.
5) Πέτρος Κουρτέσης του Παναγιώτη,
 #3643.
6) Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893 (Μπαρμπάκης)
 #1579.
7) Μαρία του Νικολάου Στεφάνου, (+ )
 #1580.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #5465.
1) Σταμάτης Κυρτάτας του Νικολάου,
 #5467.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1841
 #5469.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Σταμάτη, 1844
 #5470.
3) Φρατζέσκα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1847
 #5471.
4) Ιωαννης Κυρτάτας του Σταμάτη, 1851
 #5472.
5) Κατίγκω του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5473.
6) Ανθούλα του Σταμάτη Κυρτάτα, 1855
 #5474.
7) Γιώργος Κυρτάτας του Σταμάτη, 1860
 #5475.
3) Γιαννάκης Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #5466.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Γιαννάκη, 1815 (+1873)
 #5477.
1) Ανέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1841
 #5478.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #5479.
4) Δημήτριος Κυρτάτας του Σταματέλου,
 #4995.
1) Σταματέλος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1815
 #2856.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Σταματέλου, 1843
 #2869.
2) Λεωνίδας (Λεονάρδος) Κυρτάτας του Σταματέλου, 1845
 #2870.
3) Φρατζέσκα του Σταματέλου Κυρτάτα, 1847
 #2871.
1) Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1869
 #3398.
2) Σταμάτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1872
 #3399.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, (+ )
 #3400.
4) Κοραλία του Νικολάου Φαλαγκά,
 #3401.
4) Ιωάννης Κυρτάτας του Σταματέλου, 1851
 #2872.
5) Αικατερίνη του Σταματέλου Κυρτάτα, 1852
 #2873.
6) Γεώργιος Κυρτάτας του Σταματέλου, 1857
 #2874.
2) Διαμάντη του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #4815.
1) Ειρήνη του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1834
 #4816.
2) Μαρία του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1836
 #4817.
3) Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Περάκη, 1840
 #4818.
4) Ανδριάνα του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1842
 #4572.
1) Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871
 #3914.
2) 
 Περάκης Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1874
 #1426.
3) 
 Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876
 #3439.
4) 
 Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1878 (Κουκής)
 #2314.
5) Μαριγώ του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1847
 #4581.
1) Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877
 #616.
2) Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4582.
3) Αννα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4583.
4) Ορσα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4584.
3) Ζαννής Κυρτάτας του Δημητρίου, 1823 (Κουφός)
 #1662.
1) Ειρήνη του Ζαννή Κυρτάτα, 1845
 #5032.
2) Μαρία του Ζαννή Κυρτάτα, 1847
 #5033.
3) Φραζέσκα του Ζαννή Κυρτάτα, 1849 (+1850)
 #5034.
4) Δημήτριος Κυρτάτας του Ζαννή, 1852
 #5035.
5) Ειρήνη του Ζαννή Κυρτάτα, 1855
 #5036.
6) Τηλέμαχος Κυρτάτας του Ζαννή, 1858
 #3393.
7) Αναστασία του Ζαννή Κυρτάτα, 1861
 #5037.
4) Αννέζα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1821
 #3885.
1) Δημήτριος Ζιώτης του Νικολάου, 1838
 #3886.
2) Ειρήνη του Νικολάου Ζιώτη, 1841
 #3887.
3) Αχιλλέας Ζιώτης του Νικολάου, 1844 (+1849)
 #3888.
4) Γεώργιος Ζιώτης του Νικολάου, 1847
 #3889.
5) Ευτυχία του Νικολάου Ζιώτη, 1849 (+ )
 #3890.
6) Μόσχα του Νικολάου Ζιώτη, 1850
 #3891.
7) Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1854
 #3892.
1) Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880
 #3896.
2) Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1887
 #2090.
3) 
 Δημήτριος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1895 (+ΒΠΠ) (Μήτρος)
 #2740.
8) Ευτυχία του Νικολάου Ζιώτη, 1857
 #3893.
9) Αριστείδης Ζιώτης του Νικολάου, 1859
 #3894.
5) Μοσκού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1823
 #4952.
1) Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Μιχαήλ, 1843
 #4953.
6) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1828
 #5031.
1) Φρατζέσκα του Νικολάου Κυρτάτα, 1849
 #5038.
7) Πετρινόλα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1831
 #3503.
1) Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849
 #3445.
1) Δημήτριος Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #3446.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878
 #3447.
3) Διαμαντής Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1882
 #3219.
4) Πετρωνία του Αντωνίου Φαλαγκά, 1885
 #2697.
5) Κωνσταντίνος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1887 άγαμος
 #3448.
6) Καλλιόπη του Αντωνίου Φαλαγκά,
 #3449.
7) Γεώργιος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1892 (Πούρος)
 #3450.
2) Σταμάτιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1851
 #1461.
1) Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου, 1883
 #2218.
2) Μιχαήλ Σύμπουρας του Σταματίου, 1887 (Πακιούλιας)
 #1886.
3) Ευάγγελος Σύμπουρας του Σταματίου, 1890
 #3508.
4) Ασημιώ του Σταματίου Σύμπουρα, 1894 (Πιποντή)
 #3509.
5) Πετρωνία του Σταματίου Σύμπουρα, 1898
 #2065.
6) 
 Αντώνιος Σύμπουρας του Σταματίου, 1904 (Λιθόσυκος)
 #3510.
7) 
 Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901 (Σιλιβρίκος)
 #1340.
8) Γιαννάκης Σύμπουρας του Σταματίου,
 #3511.
3) Λασκαρώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1855
 #3504.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Αντωνίου, 1878
 #3516.
2) Μιχαήλ Μπάλσης του Αντωνίου, 1882
 #3517.
4) Ελένη του Νικολάου Σύμπουρα, 1857
 #3505.
5) 
 Πηνελόπη του Νικολάου Σύμπουρα, 1860 (Αντωνιούδαινα)
 #2482.
1) Νικόλαος Σαρρής του Αντωνίου, 1887
 #1968.
2) 
 Ιωάννης Σαρρής του Αντωνίου, 1892
 #2478.
3) Μιχάλης Σαρρής του Αντώνη, 1894
 #728.
4) 
 Πετρωνία του Αντώνη Σαρρή, 1902
 #726.
5) Δημήτρης Σαρρής του Αντώνη, 1897 (Λαλάς)
 #727.
6) 
 Σταμάτης Σαρρής του Αντώνη, 1902
 #729.
6) Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου,
 #3506.
7) Φιλίτσα του Νικολάου Σύμπουρα,
 #3507.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459