12345
Δημήτριος Βλάμης, από Απροβάτου  #6107.
1) Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912 από Απροβάτου
 #4192.
1) Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939
 #4193.
1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.
1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.
2) Δημήτριος Βλάμης του Κωνσταντίνου, 1947
 #4194.
1) Αθηνά του Δημητρίου Βλάμη, 1971
 #6163.
2) Γεώργιος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1920 από Απροβάτου
 #3964.
1) Πέτρος Βλάμης του Γεωργίου, 1956
 #5221.