Πατέρας:   
Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5462.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,  #5464.

12345
Πέτρος Κυρτάτας του Σταματέλου,  #2672.
1) Αντώνιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1815 (Κρήπας, με τη γνωστή πέτρα )
 #2673.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1844 (Κρίπας)
 #638.
1) 
 Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870 (Κουτσουκάρα)
 #2690.
1) Μαργαρίτα του Ανδρέα Κουτσούκου,
 #2790.
2) 
 Ασημίνα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1900
 #2803.
3) Αννα του Ανδρέα Κουτσούκου,
 #2802.
4) 
 Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1904
 #1706.
2) Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)
 #2691.
3) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2692.
1) Άννα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1903
 #949.
2) 
 Διαμάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,
 #3040.
3) 
 Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)
 #3228.
4) Μόσχα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1913
 #2962.
5) 
 Ερηνούλα (Ειρήνη) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1915
 #1870.
6) Σοφία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1918
 #3229.
7) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1909
 #779.
4) Ευθαλία του Νικολάου Κυρτάτα, Βραζιλία
 #2693.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #2694.
6) Μόσχα του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2695.
2) Ανδριάνα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847 (+1853)
 #4207.
3) Ευφροσύνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1847
 #4208.
4) Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848
 #4209.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Πέτρου, (+ )
 #2370.
2) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876 (Μητραλάκος)
 #3402.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907
 #3750.
2) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1912
 #841.
3) Κούλα του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #4217.
4) Αντώνης Κυρτάτας του Δημητρίου, (+ )
 #4218.
3) Γεώργιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1878 Γαλάτσι Ρουμανίας
 #4215.
1) 
 Γεώργιος Κυρτάτος του Γεωργίου, 1901
 #4221.
4) Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881
 #2361.
1) Μαριγούλα του Θεοδώρου Μπέη,
 #2257.
2) Γεώργιος Μπέης του Θεοδοσίου, 1907
 #219.
3) Βασίλειος Μπέης του Θεοδώρου, 1917
 #1534.
4) 
 Αντώνιος Μπέης του Θεοδώρου, 1916
 #2271.
5) Αρετή του Θεοδώρου Μπέη,
 #2679.
5) Νικόλαος Κυρτάτας του Πέτρου, 1883/6 (Οσιος)
 #4216.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Νικολάου, 1919
 #1548.
2) Μαριγούλα του Νικολάου Κυρτάτα, 1922
 #4231.
3) Αθανάσιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1923 άγαμος
 #4232.
4) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1928 άγαμος
 #4233.
6) Ανδρέας Κυρτάτας του Πέτρου, 1886 (Μπαντίας)
 #3060.
7) Κατερίνα του Πέτρου Κυρτάτα, 1892
 #3681.
8) 
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)
 #2232.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Ιακώβου, 1932
 #2307.
2) Μίνα του Ιακώβου Κυρτάτα, 1934
 #765.
5) Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1851 (+1854)
 #4210.
6) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1854
 #2668.
1) 
 Μαριγούλα του Ανδρέα Κυρτάτα, 1892
 #2240.
1) 
 Ειρήνη του Αντωνίου Κουτσούκου, 1919
 #1697.
2) 
 Κούλα του Αντωνίου Κουτσούκου, 1920
 #2043.
3) Αφροδίτη του Αντωνίου Κουτσούκου, (+ )
 #2241.
4) 
 Γεωργία του Αντωνίου Κουτσούκου, 1924
 #2242.
2) 
 Αντώνιος Κυρτάτας του Ανδρέα, 1893
 #2700.
1) Μαντούλα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1924
 #2704.
2) Ειρήνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1926
 #1909.
3) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1929 (+2009)
 #2703.
4) Γεώργιος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1931
 #2705.
3) 
 Λεωνίδας (Λέκκας) Κυρτάτας του Ανδρέα, 1896
 #1846.
4) 
 Μαργαρώ του Ανδρέα Κυρτάτα, 1900
 #2701.
1) 
 Μιχαήλ Γιαννίσης του Βασιλείου, 1930
 #2890.
2) Ανδρέας Γιαννίσης του Βασιλείου, 1934
 #2891.
7) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1855 (Τζουάνης)
 #4211.
1) (αβάπτιστος) Κυρτάτας του Δημητρίου, 1891 (+ )
 #4237.
2) 
 Μαρουλιώ του Δημητρίου Κυρτάτα, 1895/99
 #3696.
1) 
 Γεώργιος Κουρτέσης του Ιωάννη, 1943 (+ΒΠΠ)
 #3697.
2) Αννα του Ιωάννη Κουρτέση, 1926
 #3698.
3) Δημήτριος Κουρτέσης του Ιωάννη, 1924
 #3699.
4) 
 Καλλιόπη του Ιωάννη Κουρτέση, 1933
 #3700.
3) 
 Αντώνιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1897/3
 #2835.
1) 
 Αννα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1924 (+2019)
 #2844.
8) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1856 (+1857)
 #4212.
9) Γιακουμής Κυρτάτας του Αντωνίου, 1858
 #4213.
10) Κατερνιώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1860
 #2359.
1) Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1446.
1) Αντρίκος Χαζάπης του Νικολάου, 1907
 #329.
2) 
 Κατίνα του Νικολάου Χαζάπη, 1911
 #330.
3) 
 Δημήτρης Χαζάπης του Νικολάου, 1908
 #331.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ανδρέα, 1889
 #2360.
3) Ανεζιώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1535.
4) Αντώνιος Βαλμάς του Ανδρέα, 1891 (+ )
 #2362.
11) Μαργαρώ του Αντωνίου Κυρτάτα, 1862
 #3755.
2) Μαρούλα του Πέτρου Κυρτάτα, 1815
 #2674.
1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.
1) Θεόδωρος Μπέης του Δημητρίου, 1866
 #4253.
2) Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868
 #3274.
1) 
 Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903
 #1608.
2) Ειρηνούλα του Ιωάννη Μπέη, 1900
 #3275.
3) Ανέζα του Δημητρίου Μπέη, 1871
 #4254.
2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.
3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.
1) Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868
 #3777.
1) Ορσα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, Κωνσταντινούπολη
 #3778.
2) Γεώργιος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1891 (+ )
 #3779.
3) Ιωάννης Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1893 (+ )
 #3780.
4) Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898
 #1269.
5) Ευάγγελος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1898
 #3744.
6) Νικόλαος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1904 (Πετιμεζάς)
 #3748.
7) Μαρούλα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1906
 #3707.
8) 
 Αμύρισα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1900
 #3782.
9) Μαρία του Αχιλλέα Θεοδωράκη,
 #3771.
10) Ελένη του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1912
 #1472.
2) 
 Νικολός Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1870
 #803.
1) 
 Γιάννης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1900
 #489.
2) 
 Ασημνούλα του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1902
 #493.
3) 
 Λινάρδος Εξαδάκτυλος του Νικολάου,
 #487.
4) 
 Ορσαλία του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1907
 #492.
5) 
 Αντώνης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1900
 #488.
6) Δημήτριος Εξαδάκτυλος του Νικολάου, (+ )
 #1691.
7) 
 Γρηγόρης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1913
 #490.
8) 
 Πολυτίμη του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1921
 #494.
9) 
 Δημήτρης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1916 (Μήτρος)
 #491.
3) Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)
 #1808.
1) Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1905 (Τράντας) άγαμος
 #1822.
2) Αντώνιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, (+ )
 #1823.
3) 
 Μαρία του Πέτρου Εξαδάκτυλου, 1908
 #1824.
4) Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1914
 #1825.
4) Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,
 #3097.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1899 (Πιρής)
 #3098.
2) 
 Ορσούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1913
 #1787.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1902 (Χάλης)
 #2887.
4) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3099.
5) 
 Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3100.
6) 
 Αννα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1917
 #3101.
5) 
 Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1882 (Ασβεστάς)
 #2462.
1) 
 Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Γεωργίου, 1914
 #2052.
2) 
 Μαρίκα του Γεωργίου Εξαδακτύλου,
 #2483.
6) Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1886 Αμερική
 #4297.
4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.
1) Νικόλαος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1879
 #2375.
2) Κωνσταντίνος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1882
 #2467.
1) 
 Παναγιώτης Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, νυμφευθείς εις Περού
 #2508.
2) 
 Χρήστος Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, 1923
 #2509.
3) Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883
 #3713.
1) Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)
 #3749.
4) Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885
 #2219.
1) Παναγιώτης Κουρτέσης του Βασιλείου, 1922
 #771.
2) Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920
 #2299.
3) Ασημίνα (Μπέμπα) του Βασιλείου Κουρτέση, 1931
 #1821.
5) Πέτρος Κουρτέσης του Παναγιώτη,
 #3643.
6) Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893 (Μπαρμπάκης)
 #1579.
1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, (+ )
 #1582.
2) Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929
 #1583.
3) Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932
 #1584.
4) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1941
 #1585.
7) Μαρία του Νικολάου Στεφάνου, (+ )
 #1580.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459

Σταματέλος Κυρτάτας του Γκίκα,

5462

Φρατζέσκα του Δημήτρη Ντούμπλη,

5464