Πατέρας:   
Νικόλαος Σύμπουρας του Ιωάννη, 1774 (+1859)  #2.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1786  #2001.

12345
Δημήτριος Σύμπουρας του Νικολάου, 1815  #2003.
1) Νικόλαος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1838
 #3066.
1) Δημήτριος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1864
 #3069.
2) Ιωάννης Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1866
 #3070.
3) Θεόφιλος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1870
 #3071.
2) Θεόφιλος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1843
 #1425.
1) Μαριγούλα του Θεοφίλου Μπουκουβάλα, 1901
 #1717.
1) Καλλιοπίτσα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1924
 #162.
1) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1943
 #168.
2) Μαρία του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1953 (+1958, 27 Φεβ)
 #1723.
2) Νικολός Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1927
 #166.
3) Ευανθούλα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1929
 #163.
4) Φιλία του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1935
 #164.
1) Βασίλης Μοσχόβης του Ιωάννη, 1953
 #169.
2) Κυριάκος Μοσχόβης του Ιωάννη, 1954
 #170.
3) Μαρία του Ιωάννη Μοσχόβη, 1966
 #171.
5) Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1946
 #167.
1) Ειρήνη Νεκταρία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #103.
6) Φραγκούλα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1939
 #165.
3) Λεωνίδας Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1845
 #3067.
1) Νικόλαος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Λεωνίδα, 1867
 #3072.
2) Μαριώ του Λεωνίδα Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα,
 #3073.
4) Ειρήνη του Δημητρίου Σύμπουρα, 1845 (Ποδαρού)
 #3068.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Σύμπουρας του Ιωάννη, 1774 (+1859)

2

Φρατζέσκα, 1786

2001