Πατέρας:   
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.
Μητέρα:   
Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

12345
Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916  #715.
1) Νικόλαος Σταμάτης του Αντωνίου, 1945
 #716.
1) Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1973
 #6178.
2) Περάκης Σταμάτης του Αντωνίου, 1947
 #717.
3) Γάσπαρης Σταμάτης του Αντωνίου, 1949
 #718.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137