Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837  #3847.
Μητέρα:   
Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.

12345
Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871  #4086.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.
3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080

Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837

3847

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837

Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813

3838

Μαργαρίτα, 1821

3840

Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848

3842