Πατέρας:   
Μιχαήλ Βαλμάς του Μιχαήλ,  #6484.
Μητέρα:   
Ουρανία,  #6483.

12345
Πετρωνία (Πάτρα) του Μιχαήλ Βαλμά, 1894 (από Αποίκια)  #2767.
1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922 (Κάλπης)
 #2019.
1) 
 Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947
 #2128.
1) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1966
 #2133.
1) Γιολάντα του Ιωάννη,
 #5245.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1954 (+.)
 #2129.
2) 
 Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1927 παντρεύτηκε στην Αγγλία, παιδιά στην Αγγλία
 #2768.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Μιχαήλ Βαλμάς του Μιχαήλ,

6484

Ουρανία,

6483