12345
Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη και της Ελένης, 1905  #1513.
1) Ιωάννης Μανδαράκας του Νικολάου,
 #5638.
2) Μαρίκα του Νικολάου Μανδαράκα, 1938
 #1514.
1) Λεωνίδας,
 #5174.
2) Νίκος,
 #5175.
3) Αντώνιος Μανδαράκας του Νικολάου, 1939
 #1515.
1) Ορσαλία, 1972
 #6166.
4) Αλίκη του Νικολάου Μανδαράκα, 1948
 #1516.
5) Δημήτριος Μανδαράκας του Νικολάου, 1944
 #1517.
6) Γεωργία του Νικολάου Μανδαράκα, 1946
 #1518.
7) Ελένη του Νικολάου Μανδαράκα, (+ )
 #1519.

Η σαμπούνα του Σωκράτη