Πατέρας:   
Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,  #3931.

12345
Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,  #904.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861
 #577.
1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ, (+προ του 1925)
 #581.
1) 3 παιδιά του Δημητρίου,
 #582.
2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #578.
1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,
 #583.
1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.
1) Άρης Νταϊρόπουλος,
 #5575.
2) Δημήτρης Νταϊρόπουλος,
 #5576.
2) 
 Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.
 #584.
3) Αθηνά του Αντωνίου Πολέμη, (+ )
 #585.
3) Μόσχα του Δημητρίου Πολέμη,
 #579.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #580.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος Λούκας (πρώην Μαρκουλής) του Γεωργίου,

3931