12345
Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)  #5882.
1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, π.1625 (+1712)
 #5883.
1) Νικολός Καΐρης του Γιαννάκη, (+π.1710)
 #5886.
1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, 1718
 #5890.
2) Τζάννες Καΐρης του Γιαννάκη, 1712/18
 #5887.
3) Κασσάντρα του Γιαννάκη Καΐρη,
 #5888.
4) Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)
 #5892.
1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.
1) Δημήτριος Καΐρης του Τωμάζου, (+1777/83)
 #5879.
2) Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)
 #5717.
3) Μιχαήλ Καΐρης του Τωμάζου, 1817
 #5880.
2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.