12345
Ορσα του Νικολάου Ψαρρού, 1773 μαία  #5073.
1) Ειρήνη του Γιαννούλη Βροντίση, 1801
 #4065.
1) Γιαννούλης Κουτσούκος του Ανδρέα, 1823
 #3498.
1) Ασημίνα του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1845
 #4066.
1) Μαρία του Ιωάννη Χαζάπη, 1869
 #4496.
2) Νικόλαος Χαζάπης του Ιωάννη, 1872 (+ )
 #4497.
2) Καλιρρόη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846
 #4067.
3) Ειρήνη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846
 #4068.
1) Ανεζιώ του Σταμάτη Μπέη,
 #3224.
4) Αθηνά του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1853 (Μαυρομάτα)
 #4069.
5) Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1854 (+1856)
 #4070.
6) 
 Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1857
 #2696.
1) Μαργαρίτα του Ανδρέα Κουτσούκου,
 #2790.
2) 
 Ασημίνα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1900
 #2803.
3) Αννα του Ανδρέα Κουτσούκου,
 #2802.
4) 
 Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1904
 #1706.
7) Μαρούλα του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1860 (+1860)
 #4071.
8) 
 Γεώργιος Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1862 (+1952)
 #4072.
1) 
 Μαρούλα του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #909.
2) 
 Νομική του Γεωργίου Κουτσούκου, 1910 (+1998)
 #850.
3) Μαργαρίτα του Γεωργίου Κουτσούκου, 1902 (+1977) Πειραιά
 #4077.
4) Γιαννούλης Κουτσούκος του Γεωργίου, 1907 (+1965)
 #4078.
2) Ορσα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1827
 #3474.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1843
 #3475.
2) Μαριώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1849
 #3476.
1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1870 (Γιόκος)
 #2621.
2) Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878
 #3571.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1853 (Μόσουλας)
 #3440.
1) 
 Μαργαρώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1885
 #1448.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1893 άγαμος
 #3483.
3) Ορσα του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #2346.
4) Γιαννάκης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3484.
4) Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1855 (+ )
 #3477.
1) Ορσα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4108.
2) Ιωάννης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1881
 #4109.
3) Μαθιός Κέτσης του Αλεξάνδρου, χ.α.
 #4110.
5) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1858
 #3478.
6) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1859
 #3479.
2) Διαμάντη του Γιαννούλη Βροντίση, 1806
 #1612.
1) Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1825
 #1361.
1) Μόσχα του Ηλία Παλαιοκρασσά,
 #3290.
2) Θεανώ του Ηλία Παλαιοκρασσα, 1856
 #1043.
1) Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880
 #1044.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883
 #1045.
3) Ηλίας Πολέμης του Αντωνίου, 1887
 #1046.
4) 
 Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889
 #1047.
5) Ευάγγελος Πολέμης του Αντωνίου, 1892
 #1048.
6) Μαρία του Αντωνίου Πολέμη,
 #1049.
3) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1857
 #3292.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ηλία, 1859 (Ξινός)
 #1463.
1) Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1886
 #3295.
2) Ασημίνα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1888
 #2049.
5) Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861
 #3293.
1) 
 Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1890
 #3227.
2) Ηλίας Γιαννίσης του Μιχαήλ, (+ )
 #4299.
3) Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893
 #1028.
4) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1897
 #1551.
5) Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1900
 #2717.
6) Μαρία του Μιχαήλ Γιαννίση,
 #4300.
7) Χαρίκλεια του Μιχαήλ Γιαννίση, 1907
 #4157.
6) Διαμάντη του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1856
 #3291.
7) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1863
 #3294.
8) Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870
 #1216.
1) Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900
 #1217.
2) Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1904 (Γίγαντας) χ.α.
 #1218.
3) Ειρηνούλα του Νικολάου Πολέμη, 1904 (Λούντα)
 #1219.
2) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829
 #1613.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1856 (Προύχοντας)
 #3298.
1) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1887
 #3305.
2) 
 Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893
 #3306.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1895 άγαμος
 #3307.
4) Λεώνης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1900
 #2624.
2) Ανεζιώ του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1858 (+1862)
 #3299.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1860 (Κούνουπας)
 #3300.
1) Βιολαντώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #3347.
2) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1890
 #3348.
3) Μαριγούλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1892
 #3349.
4) Διαμάντω του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1863
 #3301.
1) Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4331.
2) Γεώργιος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4332.
3) Μαρία του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #4333.
4) Κώστας Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4334.
5) Αγγελής Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4335.
6) Βιολέττα (Βιολαντώ) του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #4336.
7) Δημήτριος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4337.
8) Φραγκώ του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #4338.
9) Λεωνίδας Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4339.
10) Μιχαήλ Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,
 #4340.
11) Κατίνα του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #4341.
5) Φραεσκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1864
 #2670.
6) Λεωνίδης Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1869
 #3302.
7) 
 Αννεζιώ του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1871
 #2938.
1) 
 Μιχαήλ Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1893
 #1969.
2) 
 Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1894 ή 7
 #2939.
3) 
 Βιολάντη του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1897
 #2315.
4) Φραεσκούλα (Κούλα) του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1900
 #2940.
5) 
 Ανδρέας (Αντρίκος) Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1903
 #2941.
6) Ρωξάνη του Γιαννούλη Γιαλούρη, (+ )
 #2942.
8) Αλέξανδρος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1872
 #3303.
1) 
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Αλεξάνδρου, 1901
 #3365.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αλεξάνδρου,
 #3366.
3) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Αλεξάνδρου,
 #3367.
4) Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Αλεξάνδρου, (+ΒΠΠ)
 #3368.
3) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1832
 #393.
1) 
 Νικολός Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1862 (Μπαρμπέτης) ανύμφευτος
 #397.
2) Χρυσάνθη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1862 (+1863)
 #1661.
3) 
 Ανεζιώ του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1864
 #399.
1) Νίκος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1885
 #431.
2) 
 Φραεσκούλα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1890
 #1788.
3) 
 Μαθιός Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1895
 #428.
4) 
 Κώστας Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1896
 #430.
5) Λεωνίδας Κουτσούκος του Μιχαήλ,
 #2195.
6) Στρατής Κουτσούκος του Μιχαήλ,
 #429.
4) 
 Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865
 #396.
1) 
 Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, (Παλληκάρι)
 #422.
2) 
 Ανθή του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,
 #423.
5) Ευστράτιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1867 (+1867)
 #1679.
6) 
 Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875 (Μήτρας)
 #395.
1) 
 Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1904
 #400.
2) 
 Μιχάλης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1907 (Μιχαλάκας)
 #401.
3) 
 Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1911
 #402.
4) Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920
 #403.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1926
 #404.
6) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #405.
7) 
 Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #398.
1) 
 Ειρήνη του Θεοχάρη Καρυστινού, 1896
 #442.
2) 
 Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897
 #441.
3) 
 Σμαράγδα (Σμαρώ) του Θεοχάρη Καρυστινού, 1899
 #443.
4) 
 Ελευθέριος Καρυστινός του Θεοχάρη, 1899
 #444.
5) 
 Δημήτριος Καρυστινός του Θεοχάρη, (+ )
 #1871.
6) 
 Σπύρος Καρυστινός του Θεοχάρη, 1911
 #445.
8) 
 Επαμεινώνδας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1880
 #75.
1) 
 Φραγκούλα του Επαμεινώνδα Παλαιοκρασσά, 1911 (+1997)
 #77.
2) 
 Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Επαμεινώνδα, 1914
 #78.
3) 
 Μίνα του Επαμεινώνδα Παλαιοκρασσά, 1917 (+1983)
 #79.
4) 
 Λινάρδος Παλαιοκρασσάς του Επαμεινώνδα, 1919
 #80.
4) Παύλος (ή Πέτρος) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1842
 #1614.
5) Μαρία (Μαριγώ) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1844
 #1410.
1) Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862
 #1411.
1) 
 Βασίλειος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1886
 #2784.
2) 
 Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1889
 #2785.
3) 
 Ευάγγελος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1892
 #2786.
4) 
 Γεώργιος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1893 (Πέργας)
 #2770.
5) 
 Ειρήνη του Χαριλάου Κουτσούκου, 1896/7
 #2565.
6) Δημήτριος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1897
 #622.
7) Μαριώ του Χαριλάου Κουτσούκου,
 #2788.
8) 
 Ευανθία του Χαριλάου Κουτσούκου,
 #2789.
2) Φραέσκα του Ιωάννη Χαζάπη, 1864
 #1412.
1) 
 Ταρώ (Μαργαρώ) του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα,
 #4800.
2) Μαριγούλα του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα,
 #4801.
3) 
 Γεώργιος Σέλας ή Σιγάλας του Ιωάννη, 1889 (Ψυχάρης) (Μάστορας)
 #3220.
4) Άννα του Ιωάννη Σιγάλα (Σέλα), 1900
 #1656.
5) Βρυσηίς του Ιωάννη Σέλα ή Σιγάλα,
 #4802.
3) 
 Ευτυχία του Ιωάννη Χαζάπη, 1866
 #1413.
1) 
 Δημήτριος Κατσίκης του Ιωάννη, 1891 (Δης)
 #2570.
2) 
 Ευάγγελος Κατσίκης του Ιωάννη, 1894
 #4466.
3) 
 Βασίλειος Κατσίκης του Ιωάννη, 1896 (+ΒΠΠ)
 #3129.
4) 
 Φραγκούλα του Ιωάννη Κατσίκη, 1905
 #2468.
4) Εριφίλη του Ιωάννη Χαζάπη, 1870
 #1414.
1) Ιωάννης Χατζόγλου του Κωνσταντίνου,
 #1423.
5) Καλλιόπη του Ιωάννη Χαζάπη,
 #1415.
1) Μαριγούλα του Θεοφίλου Μπουκουβάλα, 1901
 #1717.
6) Φλωρεντία του Ιωάννη Χαζάπη,
 #1416.
1) 
 Αντώνιος Μπαφαλούκος του Περάκη, 1904 (+ΒΠΠ)
 #1696.
2) 
 Μαριγώ του Περάκη Μπαφαλούκου, (+ )
 #4018.
7) Κατίνα του Ιωάννη Χαζάπη, 1871
 #1417.
1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1900
 #1715.
2) Ασημίνα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1905
 #1659.
8) Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1878 (Χαδεμένος)
 #1418.
3) Νικόλαος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1810
 #4238.
1) Αικατερίνη του Νικολάου Βροντίση, 1839
 #4252.
1) Θεόδωρος Μπέης του Δημητρίου, 1866
 #4253.
2) Ιωάννης Μπέης του Δημητρίου, 1868
 #3274.
1) 
 Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903
 #1608.
2) Ειρηνούλα του Ιωάννη Μπέη, 1900
 #3275.
3) Ανέζα του Δημητρίου Μπέη, 1871
 #4254.
2) Πετρής Βροντίσης του Νικολάου, 1843
 #3909.
3) Ορσα του Νικολάου Βροντίση, 1849 (Στραπούντα)
 #4295.
1) Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868
 #3777.
1) Ορσα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, Κωνσταντινούπολη
 #3778.
2) Γεώργιος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1891 (+ )
 #3779.
3) Ιωάννης Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1893 (+ )
 #3780.
4) Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898
 #1269.
5) Ευάγγελος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1898
 #3744.
6) Νικόλαος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1904 (Πετιμεζάς)
 #3748.
7) Μαρούλα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1906
 #3707.
8) 
 Αμύρισα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1900
 #3782.
9) Μαρία του Αχιλλέα Θεοδωράκη,
 #3771.
10) Ελένη του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1912
 #1472.
2) 
 Νικολός Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1870
 #803.
1) 
 Γιάννης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1900
 #489.
2) 
 Ασημνούλα του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1902
 #493.
3) 
 Λινάρδος Εξαδάκτυλος του Νικολάου,
 #487.
4) 
 Ορσαλία του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1907
 #492.
5) 
 Αντώνης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1900
 #488.
6) Δημήτριος Εξαδάκτυλος του Νικολάου, (+ )
 #1691.
7) 
 Γρηγόρης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1913
 #490.
8) 
 Πολυτίμη του Νικολάου Εξαδακτύλου, 1921
 #494.
9) 
 Δημήτρης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1916 (Μήτρος)
 #491.
3) Πέτρος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1872 (+1935)
 #1808.
1) Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1905 (Τράντας) άγαμος
 #1822.
2) Αντώνιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, (+ )
 #1823.
3) 
 Μαρία του Πέτρου Εξαδάκτυλου, 1908
 #1824.
4) Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Πέτρου, 1914
 #1825.
4) Μαρουλιώ του Ιωάννη Εξαδακτύλου,
 #3097.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1899 (Πιρής)
 #3098.
2) 
 Ορσούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1913
 #1787.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1902 (Χάλης)
 #2887.
4) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3099.
5) 
 Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3100.
6) 
 Αννα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1917
 #3101.
5) 
 Γεώργιος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1882 (Ασβεστάς)
 #2462.
1) 
 Ιωάννης Εξαδάκτυλος του Γεωργίου, 1914
 #2052.
2) 
 Μαρίκα του Γεωργίου Εξαδακτύλου,
 #2483.
6) Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος του Ιωάννη, 1886 Αμερική
 #4297.
4) Παρασκευούλα του Νικολάου Βροντίση, 1857
 #1578.
1) Νικόλαος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1879
 #2375.
2) Κωνσταντίνος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1882
 #2467.
1) 
 Παναγιώτης Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, νυμφευθείς εις Περού
 #2508.
2) 
 Χρήστος Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, 1923
 #2509.
3) Ελένη του Παναγιώτη Κουρτέση, 1883
 #3713.
1) Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)
 #3749.
4) Βασίλειος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1885
 #2219.
1) Παναγιώτης Κουρτέσης του Βασιλείου, 1922
 #771.
2) Μαρουλιώ του Βασιλείου Κουρτέση, 1920
 #2299.
3) Ασημίνα (Μπέμπα) του Βασιλείου Κουρτέση, 1931
 #1821.
5) Πέτρος Κουρτέσης του Παναγιώτη,
 #3643.
6) Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893 (Μπαρμπάκης)
 #1579.
1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, (+ )
 #1582.
2) Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929
 #1583.
3) Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932
 #1584.
4) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1941
 #1585.
7) Μαρία του Νικολάου Στεφάνου, (+ )
 #1580.
4) Δημήτριος Βροντίσης του Γιαννούλη, 1814
 #4563.
1) Λασκαρού του Δημητρίου Βροντίση, 1838
 #5074.
2) Ορσα του Δημητρίου Βροντίση, 1840
 #5075.
3) Φιλίτσα του Δημητρίου Βροντίση, 1845
 #5076.
4) Γιαννούλης Βροντίσης του Δημητρίου, 1850
 #5077.
5) Ζάννα του Γιαννούλη Βροντίση, 1818
 #1928.
1) Ειρήνη (Ερηνιώ) (Λιόνταινα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1839
 #1929.
1) Μιχαήλ Κουτσούκος του Δημητρίου, 1858
 #2202.
1) Ασημίνα του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1885
 #2213.
2) Ειρήνη του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1892
 #2214.
3) Ευγενεία του Μιχαήλ Κουτσούκου,
 #2215.
4) Σοφία του Μιχαήλ Κουτσούκου, 1901
 #2216.
5) Δημήτριος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1909
 #2217.
2) Ευλαλία (Αγλαΐα)(Αγλαώ) του Δημητρίου Κουτσούκου, 1862 (+ )
 #2203.
3) 
 Αθηνά του Δημητρίου Κουτσούκου, 1864
 #2204.
1) 
 Μαρία του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1884
 #2311.
2) 
 Ειρήνη του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1884
 #1907.
3) 
 Δημήτριος Λογοθέτης του Επαμεινώνδα, 1889
 #2312.
4) 
 Γεώργιος Λογοθέτης του Επαμεινώνδα, 1891 (Γασπαρής)
 #2313.
5) Ανδριάνα του Επαμεινώνδα Λογοθέτη, 1899
 #1880.
4) Μαρία (Μαριώ) του Δημητρίου Κουτσούκου, 1868
 #2205.
1) Ερηνιώ (Ειρήνη) του Χρήστου Μπεγλέρη,
 #2456.
2) 
 Λεονάρδος Μπεγλέρης του Χρήστου, 1890
 #2457.
3) Εριφίλη του Χρήστου Μπεγλέρη, (Κοκώνα)
 #2458.
4) 
 Ανδριάνα του Χρήστου Μπεγλέρη, 1890 (Κοντή)
 #2459.
5) 
 Δημήτριος Μπεγλέρης του Χρήστου, 1895 (+ΒΠΠ)
 #2460.
6) 
 Αγλαΐα του Χρήστου Μπεγλέρη, (Ευλαλία)
 #2461.
5) Φρατζέσκα (Φραεσκούλα) του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871 (+ )
 #2206.
6) Θεοδόσης Κουτσούκος του Δημητρίου, (+ )
 #2207.
7) Ανδριάνα του Δημητρίου Κουτσούκου, (+ )
 #2208.
8) Αννίκα (Αννίκα) του Δημητρίου Κουτσούκου, (+ )
 #2209.
9) 
 Αντώνιος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1883 (Μπραμπράς)
 #2210.
1) 
 Ειρήνη του Αντωνίου Κουτσούκου, 1919
 #1697.
2) 
 Κούλα του Αντωνίου Κουτσούκου, 1920
 #2043.
3) Αφροδίτη του Αντωνίου Κουτσούκου, (+ )
 #2241.
4) 
 Γεωργία του Αντωνίου Κουτσούκου, 1924
 #2242.
10) Γεώργιος Κουτσούκος του Δημητρίου,
 #2211.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κουτσούκου, ΗΠΑ
 #2247.
2) 
 Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841
 #1930.
1) 
 Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1866
 #1938.
1) Αντώνιος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, έζησε και απέθανε στην Αμερική
 #1945.
2) 
 Νικόλαος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, (+2015)
 #1946.
3) Ερασμία του Σωτηρίου Γεμενιτζοπούλου, 1893
 #1947.
4) Σιλβέστρος Γεμενιτζόπουλος Σωτηρίου,
 #5819.
2) Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875
 #1939.
1) 
 Ιωάννης Χαρχαρός του Ηρακλή, 1894
 #2787.
2) Αθηνά του Ηρακλή Χαρχαρού, 1896
 #4199.
3) Μαρούλα του Ηρακλή Χαρχαρού, 1901
 #4201.
4) Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903
 #2431.
3) Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1875 χ.α.
 #1940.
4) Λεωνίδας Φαλαγκάς του Νικολάου, 1878 (Μπουλντούς)
 #1941.
1) 
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Λεωνίδα, 1906 (+ΒΠΠ)
 #1955.
2) Γεώργιος Φαλαγκάς του Λεωνίδα, άγαμος, χωρίς απογόνους
 #1956.
5) 
 Δημοσθένης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1880 (+1942) (Μωμός)
 #1942.
6) Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά,
 #1943.
3) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844
 #1931.
1) Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1870
 #1019.
1) Ασημίνα (Μίνα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1899
 #1966.
2) Μόσχα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1903
 #1967.
3) Ευτυχία του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1904
 #619.
4) 
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1913
 #1965.
2) Δημήτριος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1873 (Σουστούρης)
 #1960.
1) 
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1908
 #1975.
2) 
 Κούλα του Δημητρίου Φαλαγκά, 1913
 #1685.
3) 
 Μόσχα του Δημητρίου Φαλαγκά,
 #1976.
3) Μιχάλης Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1876 (Χαχαλής)
 #1961.
1) Μαριγούλα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1904
 #2006.
2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1906
 #2005.
3) 
 Αθανάσιος Φαλαγκάς του Μιχαήλ, 1908
 #2008.
4) Μόσχα του Μιχαήλ Φαλαγκά, 1910
 #2007.
4) Νικόλαος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1878 (Κουγιός)
 #1962.
1) 
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1913 (Μαχμούτ)
 #2009.
2) 
 Μαρουλιώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1918
 #2010.
3) Μόσχα του Νικολάου Φαλαγκά, 1920
 #2011.
4) Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά, 1924
 #1125.
5) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926
 #2012.
5) 
 Βασίλειος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1883 (+1942) (Καραμάνος)
 #1963.
1) 
 Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά, 1914
 #2017.
2) 
 Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918
 #2018.
6) Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1885 (Έκκες) άγαμος, χωρίς απογόνους
 #1964.
7) Ζάννα του Γιαννούλη Φαλαγκά,
 #938.
1) 
 Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1911
 #902.
2) 
 Μόσχα του Νικολάου Πολέμη, 1913
 #939.
3) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1922
 #940.
4) Ορσα ή Ορσούλα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1846
 #1932.
1) Θεοδόσιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1868
 #2028.
2) Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872
 #2029.
1) Ελένη του Θεοδωρή Χαρχαρού,
 #2031.
2) - του Θεοδωρή Χαρχαρού, στην Πόλη
 #2032.
5) 
 Δημήτριος Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1849
 #1933.
6) Κωνσταντίνος Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1850
 #1934.
7) 
 Σταμάτης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1853 (Ζέης) δίδυμος
 #1743.
1) Ανδριάνα του Σταματίου Φαλαγκά, 1884
 #1745.
1) Λεωνίδας Λάβδας του Δημητρίου,
 #1749.
2) Φλώρα (Φλωρίτσα) του Δημητρίου Λάβδα, 1917
 #1750.
2) 
 Ζάννα του Σταματίου Φαλαγκά, 1887
 #1746.
1) Πέτρος Ζιώτης του Δημητρίου, (+ )
 #1759.
3) 
 Θεοδόσης Φαλαγκάς του Σταματίου, 1893
 #863.
1) Σταμάτης Φαλαγγάς του Θεοδοσίου, 1924 (+.)
 #446.
2) Ρίτσα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1925 (+.)
 #447.
3) 
 Θεοχάρης Φαλαγγάς του Θεοδοσίου, 1928 (+2007)
 #448.
4) 
 Διαμαντής Φαλαγγάς του Θεοδοσίου, 1930
 #449.
8) Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853 δίδυμ.
 #1935.
1) 
 Σωκράτης Πασχάλης του Δημητρίου, 1874
 #618.
1) 
 Δημήτρης Πασχάλης του Σωκράτη, 1913
 #148.
2) 
 Φωτεινή (Φωφώ) του Σωκράτη Πασχάλη, 1912
 #149.
2) 
 Ζάννα του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2036.
1) Ιωάννης Χαρχαρός του Αντωνίου, 1904 (Γιάννος)
 #2070.
2) Φωτεινή του Αντωνίου Χαρχαρού, 1914
 #2071.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Αντωνίου, 1908
 #1520.
3) 
 Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.
 #2037.
1) Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905 (Μανταράκας)
 #2083.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Μανδαράκα, 1890 (Μάντη)
 #2084.
3) Δημήτριος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1916
 #2085.
4) 
 Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898
 #2086.
4) 
 Ιωάννης Πασχάλης του Δημητρίου, 1882 (Χασανιάρης)
 #2038.
1) 
 Ανεζιώ (Ανεζούλα) του Ιωάννη Πασχάλη, 1917 ή 22
 #2050.
2) Φωτεινή του Ιωάννη Πασχάλη, 1920
 #2051.
3) Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1924
 #1543.
5) 
 Θεοδόσιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1884
 #2039.
1) 
 Ειρήνη του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1923
 #2056.
2) Δημήτριος Πασχάλης του Θεοδοσίου, (+ )
 #2057.
3) 
 Φωτεινή του Θεοδοσίου Πασχάλη, 1926
 #2058.
6) Γεώργιος Πασχάλης του Δημητρίου, 1888 (+ )
 #2040.
7) Νικόλαος Πασχάλης του Δημητρίου, 1892 (Κολλούς)
 #2041.
1) Ευαγγελία (Λιλή) του Νικολάου Πασχάλη, 1927
 #2066.
2) Ειρηνούλα του Νικολάου Πασχάλη, 1930 (+2017)
 #2067.
8) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1899 (Ωραία)
 #2042.
1) 
 Αθανάσιος Γιαλούρης του Ιωάννη, 1932
 #870.
2) 
 Πηνελόπη του Ιωάννη Γιαλούρη, 1929
 #2077.