Πατέρας:   
Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,  #5045.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5459.

12345
Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5046.
1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.
1) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839) (Μπελαλής)
 #3715.
1) Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα (Μπελαλή), 1794
 #1645.
1) Ιωάννης Μάνεσης του Γιαννούλη, 1813 (+1862)
 #1641.
2) Αντώνιος Μάνεσης του Γιαννούλη, 1815
 #908.
3) 
 Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1825
 #1642.
4) Βιολέτα του Γιαννούλη Μάνεση, 1828
 #1643.
5) Ασημίνα του Γιαννούλη Μάνεση, 1833
 #1644.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Ιωάννη,
 #3718.
1) Αννέζα του Νικολάου Κυρτάτα, 1839
 #3180.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1842 (+1862)
 #3721.
3) Ζαννής Κυρτάτας του Νικολάου, 1847 (+1847)
 #3722.
4) Φρατζέσκα του Νικολάου Κυρτάτα, 1849
 #3723.
5) Κατίγκω του Νικολάου Κυρτάτα, 1855
 #3725.
6) Γεώργιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1856
 #3726.
2) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #3716.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1806 (Καβίλιας)
 #3728.
1) Μαρία του Νικολάου Κυρτάτα, 1828
 #3730.
2) Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829
 #3731.
3) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833 (Καβίλιας)
 #2191.
4) Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837 (Λούβανος)
 #1235.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841
 #1627.
6) Λεωνίδας Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #3733.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459