Πατέρας:   
Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,  #5039.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5040.

12345
Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,  #5041.
1) Μαρία του Δημητρίου Κόη,
 #4659.
1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.
1) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839) (Μπελαλής)
 #3715.
1) Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα (Μπελαλή), 1794
 #1645.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Ιωάννη,
 #3718.
2) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #3716.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1806 (Καβίλιας)
 #3728.
3) Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823
 #3735.
1) Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854
 #4214.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Πέτρου, (+ )
 #2370.
2) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876 (Μητραλάκος)
 #3402.
3) Γεώργιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1878 Γαλάτσι Ρουμανίας
 #4215.
4) Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881
 #2361.
5) Νικόλαος Κυρτάτας του Πέτρου, 1883/6 (Οσιος)
 #4216.
6) Ανδρέας Κυρτάτας του Πέτρου, 1886 (Μπαντίας)
 #3060.
7) Κατερίνα του Πέτρου Κυρτάτα, 1892
 #3681.
8) 
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)
 #2232.
2) Νικόλαος Ψαρρός του Δημητρίου, 1856
 #4662.
3) Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858
 #4177.
1) Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893
 #4178.
2) Ιωάννης Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1897 ανάπηρος, Άγαμος
 #4179.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1902
 #1596.
4) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911
 #4180.
5) Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905
 #4181.
6) Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913
 #4182.
4) Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #3895.
1) Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880
 #3896.
2) Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1887
 #2090.
3) 
 Δημήτριος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1895 (+ΒΠΠ) (Μήτρος)
 #2740.
4) Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826
 #1184.
1) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1855
 #6540.
2) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1857
 #2683.
3) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1860
 #2684.
1) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου,
 #2689.
4) Ευδοκία του Αντωνίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1864 (+1866)
 #2685.
5) Μιχαήλ Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1866 (+1868)
 #2686.
6) Μανιώ του Αντωνίου Ψαρρού, 1876
 #816.
1) Λεονάρδος Δαγιάσης του Ματθαίου, 1896 ανύμφευτος
 #818.
2) Αντώνης Δαγιάσης του Μαθιού, 1900
 #736.
3) Κατίνα του Μαθιου Δαγιάση, 1904
 #730.
4) 
 Μιχάλης Δαγιάσης του Μαθιού, 1909
 #735.
5) Δημήτριος Δαγιάσης του Ματθαίου, 1916
 #817.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040