Πατέρας:   
Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, από Καλιβάρι  #3684.

12345
Μιχαήλ Κουρτέσης του Πέτρου, 1853  #3685.
1) Βασίλειος Κουρτέσης του Μιχαήλ,
 #3688.
2) Πέτρος Κουρτέσης του Μιχαήλ,
 #3689.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου,

3684