Πατέρας:   
Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,  #3466.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #3532.

12345
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783  #3533.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841 (+1857)
 #3541.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843
 #3542.
1) Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859 (Ζέβλα)
 #3910.
1) Μαρουλιώ του Σταματίου Μπεγλέρη,
 #1785.
2) Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)
 #1155.
3) Νικόλαος Μπεγλέρης του Σταματίου, 1886
 #3911.
4) Μαρία του Σταματίου Μπεγλέρη, 1892
 #1816.
5) 
 Ορσάκη του Σταματίου Μπεγλέρη, 1895
 #3258.
2) 
 Ορσα (Κυρία) του Νικολάου Ζιώτη, 1864
 #4628.
1) Δημήτριος Ζαχάρωφ του Επαμεινώνδα, 1894
 #4630.
3) Αννέτα (ή Αννέζα) του Νικολάου Ζιώτη, 1867
 #4101.
1) Βασίλειος Κουτσούκος του Σταμάτη, 1892
 #4102.
2) Μαριώ (Μαρουλιώ) του Σταμάτη Κουτσούκου,
 #3870.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847
 #3543.
4) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854 (Πλούπας)
 #2825.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882
 #3547.
1) 
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906 (Πλούπας)
 #3233.
2) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3552.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3553.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1885 (+ )
 #3548.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1887 (Σικολός)
 #3549.
4) Γεράσιμος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1893
 #3550.
5) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1858)
 #3544.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464

Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3466

Ειρήνη,

3532