Πατέρας:   
Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,  #4.

12345
Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793 (Καραγιώργης)  #3381.
1) Μαρία του Γεωργίου Φαλαγκά, 1825
 #2815.
1) Νικόλαος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1843 (Σπούγιας)
 #2816.
1) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1872
 #2268.
1) Νικόλαος Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1893 (+ΑΠΠ)
 #2269.
2) 
 Ιωάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1895
 #868.
3) 
 Ανδρέας Κουτσούκος του Νικολάου, 1900 (Σπούγιας)
 #837.
4) Μαρίνος Κουτσούκος του Λεωνίδα, (+ )
 #2270.
2) Γεώργιος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1845
 #950.
1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.
3) Μαρουλιώ του Ανδρέα Κουτσούκου, 1849
 #2774.
1) Μαρία του Δημητρίου Χαζάπη, 1871
 #2921.
2) 
 Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)
 #2922.
1) Μόσχα του Γεωργίου Χαζάπη, 1908
 #889.
2) 
 Μαρουλιώ του Γεωργίου Χαζάπη, 1941
 #2931.
3) 
 Νικόλαος Χαζάπης του Γεωργίου, 1948
 #2932.
3) Αντρίκος Χαζάπης του Δημητρίου, 1879
 #2923.
4) Αντώνιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1882
 #2924.
1) Ερηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη,
 #894.
5) Λεωνίδης Χαζάπης του Δημητρίου, 1889
 #2925.
6) Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1890
 #2926.
7) Ιωάννης Χαζάπης του Δημητρίου, 1898
 #2927.
8) Ευτυχία του Δημητρίου Χαζάπη, (Κουκούλα)
 #2414.
9) Ερηνιώ του Δημητρίου Χαζάπη,
 #2928.
1) 
 Ελένη,
 #2934.
4) Φραέσκα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1851
 #2818.
5) Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853
 #2819.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882
 #3547.
1) 
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906 (Πλούπας)
 #3233.
2) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3552.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3553.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1885 (+ )
 #3548.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1887 (Σικολός)
 #3549.
4) Γεράσιμος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1893
 #3550.
6) Ειρήνη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853
 #2820.
7) Καλλιόπη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1862
 #2821.
8) Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1864
 #2822.
2) Ειρήνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1828
 #1624.
3) Αικατερίνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1838
 #3384.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Δελαρόκα, 1860
 #3389.
2) Κωνσταντίνος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1863
 #3390.
3) Σταμάτιος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1869
 #3391.
4) Ζάννα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1841
 #3385.
1) Ζαννής Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1860
 #3395.
2) Γεώργιος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1862
 #3396.
5) Λεονάρδος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841
 #3386.
6) Νικόλαος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841
 #2878.
1) Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1869
 #3398.
2) Σταμάτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1872
 #3399.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, (+ )
 #3400.
1) Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907
 #3750.
1) 
 Ελενίτσα (Νίτσα) του Πέτρου Κυρτάτα, 1937
 #1888.
2) Διαμάντη του Πέτρου Κυρτάτα, 1946
 #1980.
2) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1912
 #841.
1) Δημήτρης Κυρτάτας του Νικολάου, 1950
 #470.
3) Κούλα του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #4217.
4) Αντώνης Κυρτάτας του Δημητρίου, (+ )
 #4218.
4) Κοραλία του Νικολάου Φαλαγκά,
 #3401.
7) Αννέζα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1846
 #3387.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4