Πατέρας:   
Δημήτριος Ροΐδης,  #5000.
Μητέρα:   
Ασημίνα,  #5001.

12345
Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775  #5002.
1) Νικολός Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1813
 #5004.
1) Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854
 #4699.
1) Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877 (Χρούσης)
 #4585.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Ζαννάκη,
 #3102.
2) Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909
 #4142.
3) Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)
 #4702.
2) Ιωάννης Ζαννάκης του Νικολάου, 1881 (Γιαννιός)
 #3096.
3) Δημήτριος Ζαννάκης του Νικολάου, 1883
 #4700.
4) Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,
 #3797.
1) Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901
 #1902.
2) 
 Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904
 #3798.
3) Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903
 #3747.
4) 
 Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908
 #3799.
5) 
 Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909
 #1000.
6) 
 Ηλίας Μπουλμέτης του Ιωάννη,
 #3800.
7) 
 Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917
 #3801.
8) Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921 (+ )
 #3802.
5) Ελένη του Νικολάου Ζαννάκη,
 #4701.
1) Ελευθέριος Τριανταφυλλάκης,
 #4706.
2) Ειρήνη Τριανταφυλλάκη,
 #3832.
6) Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893
 #4183.
1) Ειρήνη του Λεωνίδα Ζαννάκη,
 #4707.
2) Νικόλαος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1922 (Κόρκολος)
 #1586.
3) Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924
 #3824.
4) Αντώνιος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1926
 #4709.
5) Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935
 #4710.
2) Χαρίκλεια του Νικολάου Δουλμπέρη, 1856
 #5007.
2) Ασημίνα του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1817
 #3854.
1) Μιχαήλ Μπέης του Ανδρέα, 1838
 #3855.
1) Ανδρέας Μπέης του Μιχαήλ, 1868
 #3861.
1) Μιχαλιός Μπέης του Ανδρέα, 1914 γεν. Ρουμανία
 #3866.
2) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3867.
3) - Μπέης του Ανδρέα, (+ )
 #3868.
2) Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872
 #3862.
1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899
 #3649.
2) Μιχαήλ Φαλαγκάς του Αντωνίου, άγαμος
 #4651.
3) Ιωάννης Φαλαγκάς του Αντωνίου, (+ )
 #4652.
3) Στάυρος Μπέης του Μιχαήλ, 1877
 #2779.
4) Ιωάννης Μπέης του Μιχαήλ, 1878 (Κλαιειδέρνεται)
 #2371.
5) Βασίλειος Μπέης του Μιχαήλ, (+ )
 #3863.
6) Στέφανος Μπέης του Μιχαήλ,
 #3864.
7) Σταύρος Μπέης του Μιχαήλ, 1885
 #3695.
2) Ελένη του Ανδρέα Μπέη, 1841
 #3856.
1) 
 Ασημιώ του Βασιλείου Σαρρή, 1875
 #680.
1) 
 Ανδρέας Χαζάπης του Γιαννούλη, 1903
 #301.
2) Βασίλης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1905
 #302.
3) Αντώνης Χαζάπης του Γιαννούλη, 1911
 #303.
4) 
 Νικολός Χαζάπης του Γιαννούλη, 1917
 #304.
2) Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,
 #2412.
1) Μέλπω του Αντωνίου Σαρρή, 1908
 #2413.
3) Ανδρέας Σαρρής του Βασιλείου, (+ )
 #4025.
3) Ερηνιώ του Ανδρέα Μπέη, 1845
 #3857.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Νικολάου, 1865
 #4938.
2) Ανδρέας Μπάλσης του Νικολάου, 1867
 #4939.
1) Νικόλαος Μπάλσης του Ανδρέα, 1897
 #4943.
3) Μιχαήλ Μπάλσης του Νικολάου, 1872
 #4940.
4) 
 Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884
 #3956.
1) Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915
 #4308.
2) Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920
 #1341.
3) Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927
 #1259.
4) Μαργαρίτα του Ανδρέα Μπέη, 1846
 #3858.
5) Ιωάννης Μπέης του Ανδρέα, 1849
 #3859.
3) Δημήτριος Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1826 (Μπόζος)
 #3007.
1) Ιωάννης Δούλμπερης του Δημητρίου, 1848
 #2256.
1) Αννεζιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1871
 #2390.
1) Βασιλική του Θεοδοσίου Τζατζού,
 #2393.
2) Ελένη του Θεοδοσίου Τζατζού, Πειραιά
 #2394.
3) Ευτυχία του Ιωάννη Φαλαγκά, (+ )
 #2395.
2) 
 Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874
 #1103.
1) Γιαννούλης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1896
 #1104.
2) 
 Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898
 #1105.
3) Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901
 #819.
4) 
 Ειρήνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1904 (+1999)
 #1106.
5) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1906
 #1110.
6) Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908
 #1107.
7) Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913
 #829.
8) Ελένη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1915
 #1108.
9) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917
 #1109.
2) - του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1851 (+1853)
 #5008.
3) Αννεζιώ του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1853 (+1856)
 #5009.
4) Γεώργιος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1857 (+1860)
 #5010.
5) Αντρίκος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1859 (+1867)
 #5011.
6) Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1863
 #3054.
1) 
 Αντώνιος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1884
 #2466.
1) Νικόλαος (Νικολής) Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1914
 #1401.
2) 
 Χρήστος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1916
 #2489.
3) 
 Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1919 (+2018)
 #2490.
4) 
 Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921
 #2491.
5) 
 Μαρίκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1924
 #1700.
2) 
 Δημήτριος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1886 (+1940) (Μπόζος)
 #3512.
1) 
 Νικολός Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1918
 #795.
2) Ιωάννης Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1926
 #3805.
3) 
 Ιωάννης Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1891
 #3276.
1) Μαρία του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1922
 #1389.
2) 
 Νικόλαος Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1924
 #3277.
3) Μίνα (Ασημίνα) του Ιωάννη Μπουκουβάλα, 1928
 #2764.
4) 
 Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930
 #865.
4) 
 Βιολάντη του Νικολάου Μπουκουβάλα,
 #2016.
1) 
 Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά, 1914
 #2017.
2) 
 Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918
 #2018.
7) Γεώργιος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1866 (+1866)
 #5012.
8) Βασίλειος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1868 (+1868)
 #5013.
9) Βιολάντη του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1870 χ.α.
 #5014.
4) Λ. (ίσως Λορέντζος) Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1827
 #5005.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Ροΐδης,

5000

Ασημίνα,

5001