Πατέρας:   
Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921  #5489.
Μητέρα:   
Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927  #5490.

12345
Καλλιόπη του Νικολάου Μπατή, 1948  #4615.
1) Αντώνης Βιδάλης του Πέτρου, 1966
 #5094.
2) Νίκος Βιδάλης του Πέτρου, 1968
 #5095.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Μπατής του Ζάννε και της Καλλιόπης, 1921

5489

Μόσχα του Νικολάου Κατσίκη, 1927

5490