Πατέρας:   
Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,  #2783.

12345
Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4273.
1) Αντώνιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1819
 #4276.
1) Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836
 #4278.
1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.
2) Ιωάννης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1838
 #4279.
3) Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1841
 #4280.
4) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1844 (+1849)
 #4281.
5) Κυριακούλα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1845
 #4282.
6) Φρατζέσκα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1849
 #4283.
7) Λεωνίδης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1854
 #4284.
2) Γεώργιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1823
 #3118.
1) Ιωάννης Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1849
 #4287.
2) Αντώνιος Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1853
 #4288.
3) Ανδριάνα του Γεωργίου Καραπιπέρη, 1856
 #3090.
1) Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881
 #3091.
1) Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912
 #3094.
2) Πετρωνία του Λεωνίδα Πέτσα, 1917
 #3095.
2) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3092.
4) Ιωάννης Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1862
 #4289.
5) Ευαγγελιώ του Γεωργίου Καραπιπέρη, 1866 (+1867)
 #4290.
3) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838
 #4266.
1) Ουρανία του Λεωνίδα Καραπιπέρη, 1868 (+1868)
 #4291.
4) Αγγελική του Ιωάννη Καραπιπέρη,
 #3546.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783