Πατέρας:   
Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729  #3464.

12345
Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,  #3466.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841 (+1857)
 #3541.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843
 #3542.
1) Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859 (Ζέβλα)
 #3910.
2) 
 Ορσα (Κυρία) του Νικολάου Ζιώτη, 1864
 #4628.
3) Αννέτα (ή Αννέζα) του Νικολάου Ζιώτη, 1867
 #4101.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847
 #3543.
4) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854 (Πλούπας)
 #2825.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882
 #3547.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1885 (+ )
 #3548.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1887 (Σικολός)
 #3549.
4) Γεράσιμος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1893
 #3550.
5) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1858)
 #3544.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1833
 #3568.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838 (Πάτρα)
 #3569.
3) Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838
 #3481.
1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1870 (Γιόκος)
 #2621.
1) 
 Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1897
 #1826.
2) Ελένη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, (+ )
 #2622.
3) 
 Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1914
 #2623.
2) Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878
 #3571.
1) 
 Ευαγγελία του Σπύρου Παλαιοκρασσά, 1916
 #3572.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.
1) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1829
 #3577.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1833
 #3578.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1833
 #3579.
4) Ευγένα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1838
 #993.
1) 
 Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862 (Φραγκογιάννης)
 #1233.
1) 
 Μιχαήλ Λογοθέτης του Νικολάου, 1898
 #2884.
2) 
 Ειρήνη του Νικολάου Λογοθέτη, 1903
 #2319.
3) Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909
 #2087.
4) 
 Ευαγγελία του Νικολάου Λογοθέτη, 1911
 #2885.
2) Ζάννες Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1865
 #3130.
3) Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1866 (Τρ. - Σμύρνη)
 #3131.
4) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1868
 #2863.
1) Ευγένα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη,
 #2864.
5) Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,
 #3132.
1) Γιαννούλης Μαύρος του Δημητρίου, 1899 Πειραιά, ανύμφευτος
 #4736.
2) Ευγένα του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4737.
3) Αννεζούλα (Αννα) του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4738.
5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841
 #3580.
4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Βροντίση, 1828
 #3027.
1) Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842
 #3028.
1) Ειρήνη του Πέτρου Ζιώτη, 1863
 #3304.
2) Ορσα του Πέτρου Ζιώτη, 1869 (Παπαπετρήδαινα)
 #3430.
3) 
 Δημήτριος Ζιώτης του Πέτρου, 1878
 #1748.
4) Μιχαήλ Ζιώτης του Πέτρου, 1880 (Παπαμιχάλης)
 #3360.
5) Ιωάννης Ζιώτης του Πέτρου, 1887
 #4632.
6) 
 Ευτυχία του Πέτρου Ζιώτη,
 #1600.
7) Αννέζα του Πέτρου Ζιώτη, (Καμπουρανέζα) ανύπανδρη
 #4634.
2) Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828
 #1615.
1) Μόσχα του Ηλία Παλαιοκρασσά,
 #3290.
2) Θεανώ του Ηλία Παλαιοκρασσα, 1856
 #1043.
1) Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880
 #1044.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883
 #1045.
3) Ηλίας Πολέμης του Αντωνίου, 1887
 #1046.
4) 
 Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889
 #1047.
5) Ευάγγελος Πολέμης του Αντωνίου, 1892
 #1048.
6) Μαρία του Αντωνίου Πολέμη,
 #1049.
3) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1857
 #3292.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ηλία, 1859 (Ξινός)
 #1463.
1) Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1886
 #3295.
2) Ασημίνα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1888
 #2049.
5) Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861
 #3293.
1) 
 Νικόλαος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1890
 #3227.
2) Ηλίας Γιαννίσης του Μιχαήλ, (+ )
 #4299.
3) Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893
 #1028.
4) 
 Αντώνιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1897
 #1551.
5) Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1900
 #2717.
6) Μαρία του Μιχαήλ Γιαννίση,
 #4300.
7) Χαρίκλεια του Μιχαήλ Γιαννίση, 1907
 #4157.
6) Διαμάντη του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1856
 #3291.
7) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1863
 #3294.
8) Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870
 #1216.
1) Μαριώ του Νικολάου Πολέμη, 1900
 #1217.
2) Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1904 (Γίγαντας) χ.α.
 #1218.
3) Ειρηνούλα του Νικολάου Πολέμη, 1904 (Λούντα)
 #1219.
3) 
 Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829
 #1466.
1) 
 Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1856
 #460.
1) 
 Μόσχα του Λεονάρδου Μάνεση, 1877
 #464.
2) 
 Τσουρανιώ του Λεονάρδου Μάνεση, 1885 (+1964)
 #76.
3) Νικολός Μάνεσης του Λεονάρδου, 1887
 #465.
4) Αντώνιος Μάνεσης του Λεονάρδου, χ.α.
 #1652.
5) Φρατζεσκούλα του Λεονάρδου Μάνεση, άγαμος, χ.α.
 #466.
6) 
 Μιχάλης Μάνεσης του Λεονάρδου, 1891 (+1944)
 #463.
7) Γιαννούλης Μάνεσης του Λεονάρδου, 1891 (+ΑΠΠ)
 #1653.
8) 
 Φλωρεντία του Λεονάρδου Μάνεση, 1895
 #461.
9) 
 Σπύρος Μάνεσης του Λεονάρδου, 1896
 #462.
2) Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1860 (+1863)
 #3187.
3) Αννέζα του Νικολάου Φαλαγκά, 1862 (+1864)
 #3188.
4) Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1864 (+ ) χ.α.
 #3189.
5) Αννέζα του Νικολάου Φαλαγκά, 1867 (+1867)
 #3190.
6) Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά, 1869
 #614.
1) 
 Σταμάτης Πολέμης του Ηρακλή, 1892 (+1942, ΒΠΠ) χ.α.
 #113.
2) Νίκος Πολέμης του Ηρακλή, 1895 (+1959) (Νίκας)
 #115.
3) Αντώνιος Πολέμης του Ηρακλή, 1898 (+1917)
 #570.
4) Μιχάλης Πολέμης του Ηρακλή, 1900
 #114.
5) Φραεσκούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1902
 #116.
6) Πετρωνία του Ηρακλή Πολέμη, 1907
 #117.
7) Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911
 #571.
7) 
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1870
 #2391.
1) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1906 χ.α.
 #2397.
2) Ευτυχία του Ιωάννη Φαλαγκά, (+ )
 #2395.
8) Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1872
 #3191.
9) 
 Αριάδνη του Νικολάου Φαλαγκά, 1879 άγαμος
 #3192.
10) 
 Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882
 #1490.
1) Αντώνιος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1911
 #3194.
2) 
 Ειρήνη του Ευστρατίου Φαλαγκά, 1914 (+2015)
 #3195.
3) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1917
 #3196.
4) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919
 #3197.
5) 
 Ευάγγελος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, (+1941)
 #3198.
4) Μοσχού του Αντωνίου Φαλαγκά, 1830
 #635.
1) Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850
 #636.
1) 
 Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870 (Κουτσουκάρα)
 #2690.
2) Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)
 #2691.
3) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2692.
4) Ευθαλία του Νικολάου Κυρτάτα, Βραζιλία
 #2693.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #2694.
6) Μόσχα του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2695.
2) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1852
 #637.
5) Μαρούλα του Αντωνίου Φαλαγκά, 1838
 #2857.
1) Λεωνίδας Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1856 (+ )
 #2858.
2) Αντώνιος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1858 (+ )
 #2859.
3) Κατίγκω του Ιωάννη Ξηροπαΐδη, 1860
 #2860.
4) Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1864 (+1867)
 #2861.
5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1865 (Παλιός)
 #2862.
1) Ευγένα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη,
 #2864.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464