Πατέρας:   
Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,  #3151.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3161.

12345
Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1787 (+1862)  #3162.
1) Μαρία του Δημητρίου Κέτση, 1820
 #3174.
1) Διαμάντη του Δημητρίου Τζουμέζη, 1837
 #3235.
1) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1862)
 #3245.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1859
 #3246.
1) Διαμάντη του Δημητρίου Σαρρή,
 #3990.
2) Ευανθία του Δημητρίου Σαρρή,
 #3991.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1860 (+1860)
 #3247.
4) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (+1863)
 #3248.
5) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (Μπουλάκας)
 #3212.
1) Σμαράγδα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1880
 #1248.
2) Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά,
 #3214.
3) 
 Μαρία (Κίτσα) του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1894
 #3215.
4) 
 Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1895 (+ΒΠΠ)
 #1705.
5) 
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1896
 #3216.
6) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1898
 #3217.
7) 
 Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1900
 #3202.
8) Ελένη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1907
 #3218.
6) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866
 #2616.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1893 Πειραιά
 #3225.
2) Μαρία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1900
 #3226.
3) Άννα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1903
 #949.
4) 
 Διαμάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,
 #3040.
5) 
 Γαρυφαλλιά (Λουλού) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1907 (+1977)
 #3228.
6) Μόσχα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1913
 #2962.
7) 
 Ερηνούλα (Ειρήνη) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1915
 #1870.
8) Σοφία του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1918
 #3229.
9) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1909
 #779.
7) 
 Λορέντζος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1870
 #3249.
8) 
 Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1873
 #3250.
2) Σωκράτης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1839
 #4311.
1) Ευγενεία του Σωκράτη Τζουμέζη,
 #4318.
3) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1841 (+1842)
 #4312.
4) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1842 (+ )
 #4313.
5) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1845 (+1848)
 #4314.
6) Νικόλαος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1847
 #901.
1) Χαρίκλεια του Νικολάου Τζουμέζη,
 #996.
1) 
 Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου, 1912
 #997.
2) Μαριγούλα του Ματθαίου Κουτέλη, 1912
 #998.
2) Δημήτριος Τζουμέζης του Νικολάου, 1884 (Χατζηναούτης)
 #2426.
7) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850
 #3055.
1) Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)
 #1268.
1) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1907
 #2429.
2) Μόσχα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1913
 #2428.
3) 
 Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1910 (+1950)
 #2430.
4) Κούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1916
 #1601.
2) Αριστείδης Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1884
 #3128.
1) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Αριστείδη, 1918 (Σούλης)
 #4320.
2) Γεώργιος Τζουμέζης του Αριστείδη, 1919 (Γούλης)
 #4321.
3) Ειρήνη του Αριστείδη Τζουμέζη, 1922
 #822.
4) Αντώνιος Τζουμέζης του Αριστείδη, 1931 (+ ) (Νάτσης)
 #4322.
3) Μαριώ του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1893 (+1984)
 #2761.
1) Θεοδόσης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1915 (Σοσός) χ.α.
 #2762.
2) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1913 (Ψηλέας)
 #2763.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1926
 #1309.
8) Αριστείδης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1854 (+ )
 #4315.
9) Γεώργιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1857 (+1861)
 #4316.
2) Νικόλαος Κέτσης του Δημητρίου, 1831
 #3175.
1) Δημήτριος Κέτσης του Νικολάου, 1862
 #3181.
2) Ειρήνη του Νικολάου Κέτση, 1865
 #3182.
3) Σοφία του Νικολάου Κέτση, 1868
 #3183.
4) Σπύρος Κέτσης του Νικολάου, 1871
 #3184.
5) Πάτροκλος Κέτσης του Νικολάου, 1878
 #3185.
3) Αθηνά του Δημητρίου Κέτση, 1839
 #3176.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1862
 #3597.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1863 (+1872)
 #3598.
3) Μαρουλιώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3599.
4) Ορσα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1868
 #3600.
4) Αθανάσιος Κέτσης του Δημητρίου, 1841
 #3177.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161